Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007

Το GALILEO σε σταυροδρόμι: η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για την πρόοδο του προγράμματος GALILEO. Το έγγραφο αυτό ανταποκρίνεται στο αίτημα του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο «χάρτης πορείας» του Galileo πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε, τηρώντας τη σχετική προθεσμία του 2012, το Galileo να έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση του Galileo πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Galileo το 2012.

«Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, ως αναγκαία υποδομή για τη διασφάλιση στρατηγικών εφαρμογών, όπως είναι ο έλεγχος των συνόρων, η υλικοτεχνική υποστήριξη των μεταφορών, οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή, ακόμα, η επιτήρηση των καίριας σημασίας υποδομών ενέργειας και επικοινωνιών. Η Επιτροπή πράττει το παν προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία του», δήλωσε ο κ. Jacques Barrot, αρμόδιος για τις μεταφορές Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. «Το Galileo συμβάλλει σημαντικά στις κοινοτικές πολιτικές και είναι, επίσης, φορέας των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών στους τομείς της πολιτικής του διαστήματος, της τεχνολογίας και της καινοτομίας», προσέθεσε.

Η δορυφορική ραδιοπλοήγηση αποτελεί τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν τη θέση τους ανά τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή.

Το ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοπλοήγησης GALILEO περιλαμβάνει έναν αστερισμό 30 δορυφόρων, σε τροχιές 24.000 km, και παρέχει πέντε διαφορετικές λειτουργίες.

Τα εγχειρήματα GALILEO και EGNOS[1] για τη δημιουργία ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρων, βρίσκονται τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι και επιβάλλεται να ληφθεί άμεση πολιτική απόφαση για τις ρυθμίσεις υλοποίησής τους.

Η απουσία προόδου στις διαπραγματεύσεις της σύμβασης παραχώρησης, η οποία προέβλεπε την εγκατάσταση και διαχείριση της υποδομής από τον ιδιωτικό τομέα, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ολοκλήρωση του έργου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της 22ας Μαρτίου 2007 ζήτησε από την Επιτροπή να του υποβάλει, στην προσεχή συνεδρίασή του τον Ιούνιο, λεπτομερή έκθεση για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την υποψήφια κοινοπραξία, καθώς και εναλλακτικά σενάρια για μια ταχεία ανάπτυξη της διαστημικής υποδομής. Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ο σημερινός «χάρτης πορείας», ο οποίος προβλέπει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα αρχικά στάδια, δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου στις ορισθείσες προθεσμίες και ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές υπερβάσεις κόστους για τον δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή προτείνει την προσαρμογή του «χάρτη πορείας», ούτως ώστε να βελτιωθεί ο έλεγχος της τήρησης των προθεσμιών και του εκάστοτε κόστους και να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στις βιομηχανίες εφαρμογών και υπηρεσιών ραδιοπλοήγησης όσον αφορά την πραγματική διαθεσιμότητα των σημάτων Galileo. Η Επιτροπή καταδεικνύει ότι η εγκατάσταση του συνόλου της αρχικής υποδομής, υπό την αιγίδα και τη χρηματοδοτότηση του δημόσιου τομέα, είναι η πλεονεκτικότερη, ρεαλιστικότερη και, μακροπρόθεσμα, η λιγότερο δαπανηρή λύση. Αντίθετα με την εγκατάσταση της υποδομής, η εκμετάλλευση του συστήματος θα ανατεθεί σε ιδιωτικό ανάδοχο.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν τις αναγκαίες – όσον αφορά το πρόγραμμα - πολιτικές, δημοσιονομικές και διαχειριστικές αποφάσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο δυνατό και να καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες των αγορών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.

Οι εφαρμογές της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στην καθημερινή ζωή είναι πολλαπλές, από την οδήγηση αυτοκινήτων μέχρι την ασφάλεια των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών σε διάφορες εμπορικές δραστηριότητες (τραπεζικός τομέας, γεωλογία, δημόσια έργα, ενέργεια, κλπ.). Η δορυφορική ραδιοπλοήγηση ενδιαφέρει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, γεγονός που προσδίδει στο πρόγραμμα GALILEO έντονη κοινωνική διάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GALILEO, επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] Το EGNOS ή European Geostationary Navigation Overlay Service (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για την Γεωστατική Πλοήγηση) επιτρέπει ήδη την παροχή υπηρεσιών ανάλογων με αυτές που θα προσφέρει στο μέλλον το σύστημα GALILEO, ιδίως με την εκπομπή μηνύματος επαλήθευσης. Ωστόσο, είναι υπηρεσία που εξαρτάται από το σύστημα GPS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως).


Side Bar