Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Bruselj, 2. maja 2007

Notranji trg: Komisija začenja razpravo o prihodnji politiki EU na področju maloprodajnih finančnih storitev

Evropska komisija je v obliki zelene knjige opisala svoje videnje prihodnje politike EU na področju maloprodajnih finančnih storitev, ki zajemajo finančne proizvode, kot so bančni računi, posojila, hipoteke, naložbe in zavarovanja, namenjene potrošnikom posameznikom. Z zeleno knjigo želi Komisija okrepiti in poglobiti razumevanje problemov, s katerimi se na tem področju soočajo potrošniki in industrija, določiti svoje širše cilje in izpostaviti področja, ki bodo verjetno zahtevala več pozornosti. Zelena knjiga pomembno prispeva k sedanjemu pregledu enotnega trga s strani Komisije, ki naj bi zagotovil primernost njenih politik za 21. stoletje (glej IP/07/214). Komisija poziva k predložitvi pripomb na zeleno knjigo do 16. julija 2007.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „Želimo ustvariti pravi enotni trg za maloprodajne finančne storitve in evropskim potrošnikom zagotoviti vrsto oprijemljivih koristi: kakovostne proizvode, ki zadovoljujejo njihove potrebe, večje zaupanje v ponujene proizvode in storitve ter boljše informacije in svetovanje, na podlagi katerih se lahko odločajo. Pozivam vse, da nam posredujejo svoje mnenje, kako bi najbolje dosegli te cilje.“

Maloprodajne finančne storitve predstavljajo bistven del vsakdanjega življenja državljanov EU. Kljub znatnemu napredku v zadnjih letih pa so študije pokazale, da integracija maloprodajnih finančnih storitev očitno še ni popolna in se na nekaterih področjih konkurenca zdi nezadostna, kar potrošnikom v EU onemogoča, da bi v celoti izkoristili prednosti enotnega trga.

Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah na podlagi bele knjige Komisije o finančnih storitvah, rezultatov raziskave bančnega poslovanja s prebivalstvom s strani Komisije in vmesnega poročila o poslovnem zavarovanju določa širše cilje za politiko Komisije na področju maloprodajnih finančnih storitev, podrobneje predstavlja potrebne ukrepe, ki bi omogočili, da bi imeli uporabniki koristi od integriranega finančnega trga EU, od interesnih skupin pa zahteva povratne informacije glede sprejetih smernic.

Komisija skuša pospešiti integracijo trgov maloprodajnih finančnih storitev predvsem na tri načine:

Prvič, ponudba proizvodov, ki zadovoljujejo potrebe potrošnikov, zagotavljanje izbire, vrednosti in kakovosti so mogoči s primerno reguliranimi odprtimi trgi in močno konkurenco.

Drugič, evropski potrošniki morajo biti prepričani, da lahko pravilno izberejo. To je mogoče doseči, če so potrošniki primerno zaščiteni ter ponudniki finančno stabilni in zanesljivi.

Tretjič, zaupanje potrošnikov pri sklepanju poslov, ki bi ne glede na lokacijo ponudnika finančnih storitev najbolje zadovoljili njihove potrebe, je mogoče povečati, če se jim omogoči, da se glede na svoje finančne razmere pravilno odločijo. To pa je mogoče doseči z izobraževanjem na finančnem področju, jasnimi, primernimi in pravočasnimi informacijami, visokokakovostnim svetovanjem in enakimi konkurenčnimi pogoji za proizvode, ki imajo podobne značilnosti.

Komisija bo 19. septembra 2007 organizirala obravnavo, da bi na podlagi posvetovanj, ki jih je sprožila ta zelena knjiga, prišla do zaključkov ter s vsemi interesnimi skupinami razpravljala, katere pobude so potrebne za učinkovitejši notranji trg maloprodajnih finančnih storitev. Rezultati posvetovanj bodo vključeni v pregled notranjega trga, ki bo objavljen jeseni 2007.

Interesne skupine se pozivajo, naj svoje pripombe predložijo do 16. julija 2007. Te je treba poslati na e-naslov: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Prispevki bodo objavljeni na spletnih straneh Komisije, razen če ni izrecno drugače navedeno.

Zelena knjiga in informacije o tem, kako je mogoče sodelovati v obravnavi, so na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar