Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Bruxelles, 2 mai 2007

Piaţă internă: Comisia lansează dezbaterea privind politica viitoare a UE privind serviciile financiare cu amănuntul

Comisia Europeană a prezentat sub forma unei cărţi verzi viziunea sa asupra politicii viitoare a UE privind serviciile financiare cu amănuntul, acestea fiind produse financiare precum conturi bancare, credite, ipoteci, investiţii şi asigurări oferite consumatorilor individuali. Cartea verde îşi propune să consolideze şi să aprofundeze modul în care Comisia înţelege problemele întâmpinate de consumatori şi industrie în acest domeniu, precum şi să prezinte obiectivele principale ale Comisiei şi să identifice domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. Această carte verde reprezintă o contribuţie importantă la reexaminarea pieţei interne întreprinsă în prezent de Comisie pentru a asigura adaptarea politicilor sale la secolul XXI (a se vedea IP/07/214). Comisia invită părţile interesate să îşi prezinte observaţiile privind cartea verde până la 16 iulie 2007.

Charlie McCreevy, comisarul pentru Piaţa internă şi servicii, a declarat: „Dorim să creăm o piaţă internă reală pentru serviciile financiare cu amănuntul şi să oferim o serie de avantaje concrete pentru consumatorii europeni: produse de calitate care răspund nevoilor lor, încredere sporită în produsele şi serviciile oferite, precum şi informaţii şi sfaturi mai bune, pe care aceştia să îşi bazeze alegerile. Adresez tuturor invitaţia de a-şi face cunoscută opinia privind modul de realizare a acestor deziderate.”

Serviciile financiare cu amănuntul sunt o parte esenţială a vieţii cotidiene a cetăţenilor UE. Cu toate acestea, în ciuda progreselor semnificative înregistrate în ultimii ani, studiile arată că integrarea serviciilor financiare cu amănuntul nu şi-a atins încă potenţialul, iar concurenţa pare insuficientă în anumite domenii, astfel încât consumatorii din UE nu pot profita pe deplin de avantajele pieţei interne.

Bazându-se pe Cartea albă a Comisiei privind serviciile financiare, pe rezultatele anchetei sectoriale a Comisiei cu privire la serviciile bancare cu amănuntul şi pe raportul intermediar privind asigurările comerciale, Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul defineşte obiectivele principale ale politicii Comisiei în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul, prezintă în mod mai detaliat acţiunile necesare pentru a oferi utilizatorilor avantajele unei pieţe financiare integrate la nivelul UE şi invită părţile interesate să prezinte observaţii privind direcţia adoptată.

Comisia îşi propune să dezvolte integrarea pieţelor serviciilor financiare cu amănuntul utilizând trei căi principale.

În primul rând, oferta de produse care răspund nevoilor consumatorilor, garantând posibilitatea de a alege, valoarea şi calitatea, poate fi asigurată prin pieţe deschise reglementate în mod corespunzător şi printr-o concurenţă puternică.

În al doilea rând, consumatorii europeni au nevoie de încredere pentru a face alegerile corecte. În acest sens, este necesar să se asigure o protecţie corectă a consumatorilor şi să se garanteze că furnizorii sunt organisme fiabile şi solide din punct de vedere financiar.

În al treilea rând, încrederea consumatorilor în a căuta cele mai bune soluţii pentru nevoile lor, indiferent de locul în care este stabilit prestatorul de servicii financiare, poate fi promovată asigurând posibilitatea consumatorilor de a lua decizii adaptate situaţiilor lor financiare. Acest lucru poate fi realizat prin educaţie financiară, prin informaţii clare, adecvate şi furnizate în timp util, prin servicii de înaltă calitate şi prin condiţii echitabile de concurenţă între produsele percepute ca având caracteristici similare.

În data de 19 septembrie 2007 Comisia va organiza o dezbatere pentru a formula concluziile consultărilor lansate de această carte verde şi pentru a dialoga cu părţile interesate pe tema iniţiativelor necesare creării unei pieţe interne mai eficiente pentru serviciile financiare cu amănuntul. Rezultatele procesului de consultare vor fi integrate în Reexaminarea pieţei unice, document ce va fi publicat în toamna anului 2007.

Părţile interesate sunt invitate să îşi prezinte observaţiile până la 16 iulie 2007. Acestea trebuie trimise la adresa: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul internet al Comisiei, cu excepţia cazului în care există indicaţii contrare.

Informaţii privind cartea verde şi participarea la dezbatere sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar