Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Brussel, 2 mei 2007

Interne markt: de Commissie lanceert een debat over het toekomstige beleid van de EU inzake financiële diensten voor consumenten

De Europese Commissie heeft een Groenboek gepubliceerd waarin zij haar visie op het toekomstige beleid van de EU inzake financiële diensten voor consumenten uiteenzet. Het gaat daarbij om financiële producten zoals bankrekeningen, leningen, hypotheken, beleggingen en verzekeringen voor individuele consumenten. Het Groenboek is ook bedoeld om de Commissie zelf meer inzicht te verschaffen in de problemen waarmee de consumenten en de sector op dit terrein te maken hebben, om de overkoepelende doelstellingen van de Commissie aan te geven, en om de aandacht te vestigen op terreinen waar eventueel nog maatregelen moeten worden genomen. Het vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek van de interne markt dat de Commissie momenteel verricht om na te gaan of haar beleid nog wel in de 21e eeuw past (zie IP/07/214). De Commissie nodigt alle betrokken partijen uit om vóór 16 juli 2007 reacties op het Groenboek in te sturen.

Charlie McCreevy, commissaris voor interne markt en diensten, verklaarde: "Wij willen een echte interne markt voor financiële diensten voor consumenten tot stand brengen en de Europese consumenten een reeks concrete voordelen bieden: producten van goede kwaliteit die aan hun behoeften beantwoorden, meer vertrouwen in de geboden producten en diensten, en betere informatie en advies om hun keuzes op te baseren. Ik nodig iedereen uit om zijn of haar mening te geven over hoe we dat het beste kunnen bereiken."

Financiële diensten voor consumenten vormen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven van de burgers van de EU. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die in de afgelopen jaren is geboekt bij de totstandbrenging van een interne markt voor financiële diensten blijkt uit onderzoek dat de integratie van de financiële diensten voor consumenten kennelijk nog te wensen overlaat en dat op bepaalde terreinen onvoldoende concurrentie bestaat, waardoor de consumenten niet in staat zijn om volledig te profiteren van de voordelen van de interne markt.

Het Groenboek bouwt voort op het Witboek over financiële diensten van de Commissie, de resultaten van het onderzoek van de Commissie naar de sector retailbanking, en het tussentijds verslag over verzekeringen voor bedrijven. Het geeft de algemene doelstellingen van het beleid van de Commissie op het terrein van financiële diensten voor consumenten aan, beschrijft meer gedetailleerd welke acties noodzakelijk zijn om de gebruikers in staat te stellen te profiteren van een geïntegreerde financiële EU-markt, en nodigt alle betrokken partijen uit om feedback te geven wat de gekozen beleidskoers betreft.

De Commissie is van mening dat de integratie van de EU-markten van financiële diensten voor consumenten op drie manieren verder ontwikkeld kan worden.

Ten eerste kan het aanbod van producten die voldoen aan de behoeften van de consumenten, met voldoende keuze, redelijke prijzen en goede kwaliteit, verzekerd worden door goed gereglementeerde open markten en gezonde concurrentie.

Ten tweede moeten de Europese consumenten vertrouwen in de aanbieders hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. Dat kan bereikt worden door ervoor te zorgen dat consumenten een afdoende niveau van bescherming genieten waar dat noodzakelijk is, en dat de aanbieders financieel gezond en betrouwbaar zijn.

Ten derde kan het vertrouwen van de consument bij het zoeken naar het aanbod dat het beste aan zijn behoeften beantwoordt, ongeacht de locatie van de betreffende aanbieder van financiële diensten, bevorderd worden door consumenten in staat te stellen om de juiste beslissingen te nemen in hun financiële omstandigheden. Dat vermogen kan ontwikkeld worden door middel van financiële basiskennis, duidelijke, relevante en tijdige informatieverstrekking, degelijk advies, en gelijke concurrentievoorwaarden (een "level playing field") voor producten die als gelijkaardig beschouwd worden.

De Commissie zal op 19 september 2007 een hoorzitting organiseren om conclusies te trekken uit de raadpleging waartoe dit Groenboek de aanzet heeft gegeven, en zal met alle betrokken partijen van gedachten wisselen over noodzakelijke initiatieven om een meer efficiënte interne markt voor financiële diensten voor consumenten tot stand te brengen. De resultaten van het raadplegingsproces zullen worden verwerkt in de evaluatie van de interne markt (Single Market Review) die in het najaar van 2007 gepubliceerd zal worden.

Betrokken partijen kunnen tot 16 juli 2007 hun opmerkingen indienen. Reacties kunnen worden gezonden aan: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. De reacties zullen op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij de inzenders uitdrukkelijk aangeven dat zij dat niet wensen.

De tekst van het Groenboek en informatie over deelneming aan de hoorzitting zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar