Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Briuselis, 2007 m. gegužės 2 d.

Vidaus rinka: Komisija pradeda diskusijas apie būsimą mažmeninių finansinių paslaugų ES politiką

Europos Komisija žaliojoje knygoje pateikė būsimos individualiems vartotojams teikiamų mažmeninių finansinių paslaugų, pavyzdžiui, banko sąskaitų, paskolų, nekilnojamojo turto įkeitimo, investicijų ir draudimo, ES politikos viziją. Žaliosios knygos tikslas – sustiprinti ir pagilinti Komisijos supratimą apie problemas, su kuriomis šioje srityje susiduria vartotojai ir pramonės atstovai, taip pat nustatyti svarbiausius Komisijos tikslus ir nurodyti sritis, kuriose reikėtų labiau pasistengti. Šiuo metu Komisija perŽIŪRI bendrosios rinkos koncepciją ir minėta knyga yra svarbus indėlis siekiant užtikrinti, kad Komisijos politikos kryptys būtų pritaikytos XXI-ajam amžiui (žr. IP/07/214). Pastabas apie žaliąją knygą Komisija kviečia pateikti iki 2007 m. liepos 16 d.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Mes norime sukurti tikrą bendrąją mažmeninių finansinių paslaugų rinką ir Europos šalių vartotojams suteikti apčiuopiamą naudą: jų poreikius atitinkančius kokybiškus produktus, didesnį pasitikėjimą siūlomais produktais bei paslaugomis ir daugiau informacijos bei patarimų, kuriais remdamiesi vartotojai galėtų pasirinkti. Kiekvieną iš jūsų kviečiu pateikti nuomonę, kaip būtų galima geriausiai pasiekti šiuos tikslus.“

Mažmeninės finansinės paslaugos labai svarbios kasdieniniame ES piliečių gyvenime. Tačiau nepaisant pastaraisiais metais pasiektos didelės pažangos, tyrimai rodo, kad mažmeninių finansinių paslaugų potencialas neišnaudotas ir kad tam tikrose srityse nėra pakankamos konkurencijos, todėl ES vartotojai negali visiškai pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais.

Remiantis Komisijos Baltąja knyga dėl finansinių paslaugų politikos, Komisijos atlikto mažmeninės bankininkystės sektoriaus tyrimo rezultatais ir tarpine verslo draudimo sektoriaus ataskaita, Žaliojoje knygoje dėl mažmeninių finansinių paslaugų yra nustatyti svarbiausi Komisijos politikos mažmeninių finansinių paslaugų srityje tikslai, išsamiau išdėstyti veiksmai, kurių būtina imtis, kad vartotojai galėtų pasinaudoti integruotos ES finansų rinkos privalumais, ir prašoma suinteresuotųjų šalių pateikti atsiliepimus apie pasirinktąją kryptį.

Komisija siekia stiprinti mažmeninių finansinių paslaugų rinkos integraciją trimis būdais.

Pirma, vartotojų poreikius atitinkančių produktų pasiūla, kuria garantuojama pasirinkimo galimybė, vertė ir kokybė, gali būti užtikrinta tinkamai sureguliavus atvirąsias rinkas ir didele konkurencija.

Antra, kad teisingai pasirinktų, Europos vartotojai turi pasitikėti. Tai įmanoma pasiekti užtikrinant, kad reikiamais atvejais vartotojai būtų tinkamai apsaugoti, o paslaugų teikėjai – finansiškai pajėgūs ir patikimi.

Trečia, vartotojų pasitikėjimą ieškant geriausių jų poreikius atitinkančių sandorių, nepaisant į finansinių paslaugų teikėjo buvimo vietos, galima paskatinti suteikiant galių vartotojams priimti teisingus sprendimus priklausomai nuo jų finansinės padėties. Tai galima pasiekti skatinant išprusimą finansų srityje, laiku teikiant aiškią ir tinkamą informaciją bei aukštos kokybės konsultacijas ir sudarant vienodas veiklos sąlygas siūlantiems panašių ypatybių turinčius produktus.

2007 m. rugsėjo 19 d. Komisija surengs posėdį šia žaliąja knyga pradėtų konsultacijų išvadoms suformuluoti. Taip pat per šį posėdį bus diskutuojama su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kurių iniciatyvos reikalingos norint sukurti veiksmingesnę mažmeninių finansinių paslaugų rinką. Konsultacijų rezultatai bus įtraukti į bendrosios rinkos peržiūrą, kuri bus paskelbta 2007 m. rudenį.

Suinteresuotieji asmenys kviečiami pateikti pastabas iki 2007 m. liepos 16 d. Pastabas reikėtų siųsti adresu markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Jos bus skelbiamos Komisijos tinklavietėje, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

Žalioji knyga ir informacija apie dalyvavimo posėdyje sąlygas pateikiama:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar