Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/596

Bruxelles, den 2. maj 2007

Det indre marked: Kommissionen indleder drøftelser om den fremtidige EU-politik for finansielle detailtjenesteydelser

Europa-Kommissionen har i form af en grønbog angivet sine tanker om den fremtidige EU-politik for finansielle detailtjenesteydelser, som er finansielle produkter, såsom bankkonti, lån, realkredit, investeringer og forsikring, der udbydes til de enkelte forbrugere. Grønbogen tager sigte på at styrke og udvide Kommissionens forståelse af de problemer, som forbrugerne og erhvervslivet står overfor på dette område, beskrive Kommissionens overordnede målsætninger og sætte fokus på områder, hvor der kan være behov for en yderligere indsats. Den er et vigtigt bidrag til Kommissionens igangværende revision af det indre marked med det formål at sikre, at dets politikker egner sig til det 21. århundrede (se IP/07/214). Kommissionen modtager gerne bemærkninger til grønbogen inden den 16. juli 2007.

Kommissær Charlie McCreevy med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser sagde: "Vi ønsker at skabe et virkeligt indre marked for finansielle detailtjenesteydelser og give de europæiske forbrugere en række mærkbare fordele: kvalitetsprodukter, der opfylder deres behov, større tillid til de produkter og tjenesteydelser, der udbydes, og bedre oplysninger og rådgivning som grundlag for de valg, de træffer. Jeg opfordrer alle til at meddele os, hvordan de mener, at dette bedst kan nås."

Finansielle detailtjenesteydelser er en vigtig del af EU-borgernes dagligdag. Til trods for betydelige fremskridt i de seneste år viser undersøgelser imidlertid, at integreringen af finansielle detailtjenesteydelser tilsyneladende endnu ikke har nået sit potentiale, og at konkurrencen synes utilstrækkelig på visse områder, hvorved EU's forbrugere ikke er i stand til at få fuld fordel af det indre marked.

På grundlag af Kommissionens hvidbog om finansielle detailtjenesteydelser, resultaterne af Kommissionens sektorundersøgelse af detailbankvirksomhed og den foreløbige rapport om erhvervsforsikring beskriver grønbogen om finansielle detailtjenesteydelser de overordnede mål for Kommissionens politik inden for finansielle detailtjenesteydelser, den beskriver i detaljer de foranstaltninger, der er nødvendige for at videregive fordelene ved et integreret finansielt marked i EU til brugerne, og der ønskes tilbagemeldinger fra berørte parter om de foranstaltninger, der træffes.

Kommissionen forsøger at udvikle integrationen på markederne for finansielle detailtjenesteydelser på tre hovedområder:

For det første kan et udbud af produkter, der opfylder forbrugernes behov og giver valgmuligheder, værdi og kvalitet, sikres gennem passende regulerede åbne markeder og en stærk konkurrence.

For det andet er det nødvendigt med tillid, hvis de europæiske forbrugere skal kunne træffe de rigtige valg. Dette kan opnås ved, at forbrugerne er tilstrækkeligt beskyttet, og at udbyderne finansielt set er sunde og pålidelige.

For det tredje kan man styrke forbrugernes tillid til, at de kan finde det bedste tilbud, der opfylder deres behov - uanset hvor den finansielle tjenesteyder befinder sig - ved at sætte forbrugerne i stand til at træffe de rette beslutninger i forhold til deres finansielle omstændigheder. Dette kan ske gennem uddannelse på det finansielle område, klare, passende og rettidige oplysninger, rådgivning af høj kvalitet og ensartede vilkår for produkter, der anses for at have samme karakteristika.

Kommissionen holder en høring den 19. september 2007 for at drage konklusionerne af den høring, der er iværksat med denne grønbog, og drøfte med alle interesserede parter, hvilke initiativer der er nødvendige for at opnå et mere effektivt indre marked for finansielle detailtjenesteydelser. Resultaterne af høringsprocessen vil blive indarbejdet i Single Market Review, som vil blive offentliggjort i efteråret 2007.

Interesserede parter opfordres til at indsende deres bemærkninger inden den 16.  juli 2007. Svarene sendes til: markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Svarede vil blive sat på Kommissionens website, medmindre det udtrykkeligt angives, at dette ikke ønskes.

Grønbogen og oplysninger om, hvordan man deltager i høringen, kan ses på:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

MEMO/07/160


Side Bar