Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT

IP/07/594

Bruselj, 2.maj 2007

Evropska unija bo v Bremnu sprejela dodatne ukrepe za novo pomorsko politiko EU

Nemška kanclerka Angela Merkel in predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso bosta danes, 2. maja zvečer, v Bremnu otvorila veliko mednarodno konferenco o zeleni knjigi Komisije o prihodnji evropski pomorski politiki. Ta dogodek, ki ga bosta gostila nemško predsedstvo Sveta Evropske unije in dežele Bremen, bo eden od vrhuncev dolgoletnega posvetovanja o zeleni knjigi. Tridnevne razprave se bodo udeležili politiki, poslovneži, znanstveniki in predstavniki zainteresiranih strani iz celotne EU. Glavni predmet razprave bosta dodana vrednost celostne evropske pomorske politike in opredelitev novih možnosti za trajnostni razvoj evropskih oceanov in morij ter obalnih regij. Udeleženci bodo pregledali predhodne rezultate tekočih posvetovanj, njihovi sklepi pa bodo podlaga dejavnostim Komisije in portugalskega predsedstva Sveta v drugi polovici leta 2007.

Predsednik Barroso je povedal: „Uvedba pomorske politike EU je bila ena od prvih pobud te Komisije. Vesel sem, da bom skupaj s kanclerko Merkel in prihajajočim portugalskim predsedstvom nadaljeval z razvojem te politike. Oceani in morja Evropo omejujejo, a tudi združujejo.“

Podpredsednik Jacques Barrot je pojasnil:„90 % zunanje trgovine Evrope se odvija po morju. Celostna pomorska politika bo prispevala k priznanju pomembne vloge pomorskega prometa za evropsko gospodarstvo.“

Komisar Borg je dodal: „Zelena knjiga o pomorski politiki je po vsej Evropi vzbudila odziv. Po desetih mesecih intenzivnih javnih posvetovanj lahko rečemo, da obstaja široka podpora in celo navdušenje za glavne predstavljene ideje. Komisija bo na podlagi te razprave oktobra predstavila paket predlogov za novo celostno pomorsko politiko Unije, ki bo zadeval in povezoval vsa politična področja.“

Konferenca se bo začela s slovesnostjo in večerjo v mestni hiši mesta Bremen, ki ju bo gostil župan in predsednik senata svobodnega hanzeatskega mesta Bremen, Jens Böhrnsen. Osrednji nagovor bosta imela kanclerka Merkel in predsednik Barroso. Konferenca se bo začela v četrtek zjutraj, dvodnevna razprava pa bo razdeljena na štiri tematske sklope: zaposlovanje in konkurenčnost; raziskave in inovacije; skupna odgovornost za pomorsko okolje in življenje na obalnih območjih. Udeležence bodo nagovorili še podpredsednik Evropske komisije, Jacques Barrot, komisar za ribištvo in pomorske zadeve, Joe Borg, pa tudi nemški zvezni minister za promet, Wolfgang Tiefensee, skupaj z ministri iz drugih držav članic.

Pred začetkom konference bodo v sredo potekali številni stranski dogodki, vključno z otvoritvijo razstave pomorske znanosti, ki se je bodo udeležili župan Böhrnsen, minister Tiefensee in komisar Borg, ter delavnicami o načrtovanju rabe morja, varovanju morja, pomorski („modri“) biotehnologiji, pomorski znanosti in pomorski logistiki.

Zelena knjiga o prihodnji pomorski politiki, ki jo je Komisija objavila junija 2006, je sestavni del politike EU za spodbujanje trajnostnega razvoja v Evropi v 21. stoletju. Obravnava možne ugodnosti celostnega pristopa k razvoju in načrtovanju politik, ki bi presegel trenutni sektorski pristop k dejavnostim in sprejemanju odločitev na področju pomorstva ter tako čim bolj povečal sinergije in preprečil konflikte med uporabniki. Na ta način bi se lahko spodbudila rast in zaposlovanje v pomorskem sektorju ter hkrati zagotovilo varstvo pomorskega okolja v korist vseh, tudi prihodnjih generacij.

Posvetovanje je eno največjih, ki jih je do zdaj organizirala Komisija, potekalo pa bo do konca junija tega leta. Do danes je bila udeležba zelo široka, saj je bilo prejetih 141 pisnih prispevkov različnih obalnih regij, industrijskih združenj, znanstvenih institucij in nevladnih organizacij kot tudi posameznih državljanov. Po vsej Evropi je bilo organiziranih 231 dogodkov, ki so zadevali vprašanja iz zelene knjige in ki so jih organizirale in financirale zainteresirane stranke.

Zelo veliko število prispevkov so poslale obalne regije, in sicer neposredno ali prek predstavniških teles, kot sta Odbor regij na evropski ravni ali nemški zvezni svet (Bundesrat) na nacionalni ravni. To potrjuje, da razprava, ki jo je spodbudila zelena knjiga, resnično zadeva državljane Evrope, saj jih več kot 40 % živi blizu obalnih območij. Komisija bo na podlagi zaključka posvetovanj oktobra predlagala vrsto predlogov za ukrepe.


Side Bar