Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Bryssel den 27 april 2007

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat – målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Målet för EU:s handlingsprogram för trafiksäkerhet som inleddes av kommissionen 2001 kan uppnås inom utsatt tid. Det handlar om att halvera antalet döda i trafiken på Europas vägar under 2001-2010 från närmare 50 000 till 25 000. Detta är det budskap som framgår av de senast tillgängliga siffror som presenterades under den europeiska trafiksäkerhetsdagen. Dessa siffror visar att det ambitiösa målet var rätt val: under de senast 12 månaderna har antalet döda minskat med 8 %. Under 2006 har närmare 12 000 liv räddats i Europeiska unionen jämfört med 2001.

”Om vi fortsätter på den här vägen kan målet vara uppnått 2010 tack vare den gemensamma ansträngning som görs inom EU. Men det finns inga garantier för detta – så vi måste fortsätta våra ansträngningar” betonade Jacques Barrot kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor. Han erinrade om att trafiksäkerheten är en prioritering för hans mandat, och uppmanade alla medlemsstater att noga studera den rapport som nyligen offentliggjordes och dra sina egna slutsatser. ”Jag uppmanar framför allt de regeringar vars siffror fortfarande är alarmerande att handla kraftfullt”, tillade han.

Det är viktigt att se längre än siffrorna och statistiken över antalet olycksoffer på vägarna och utvärdera ländernas resultat med hjälp av välvalda indikatorer. Dessa återspeglar den politik som förs och gör det lättare att rikta insatserna mot konkreta problem. Under denna första europeiska trafiksäkerhetsdag presenteras resultaten för en bred publik.

I samband med den europeiska trafiksäkerhetsdagen offentliggör kommissionen för första gången resultaten av projektet SafetyNet som finansieras genom sjätte ramprogrammet för forskning. Genom SafetyNet läggs grunderna till Europeiska trafiksäkerhetsobservatoriet som har möjliggjort ett omfattande arbete när det gäller resultatindikatorer för trafiksäkerhet.

I rapporten[1] har man tagit hänsyn till sju resultatindikatorer för trafiksäkerhet: alkohol och droger, hastighet, säkerhetsbälte och hjälm, påslaget halvljus dagtid, fordonens passiva säkerhet, väginfrastruktur, första hjälpen till trafikoffren. De tre första indikatorerna är de viktigaste och de bäst dokumenterade.

Det har noterats stora skillnader mellan de länder som studerats. Andelen dödsolyckor på vägarna där minst en förare hade mer alkohol i blodet än vad som är tillåtet hamnar därför mellan 5 och 30 %.

Upp till 50 % av förarna iakttar inte de lagstadgade hastighetsbegränsningarna.

67 % till 97 % av personer i bil eller skåpbil använder säkerhetsbälte i framsätet, men endast 28 % till 89 % i baksätet. 20% till 96% av alla barn under 12 år sitter i sitter i stol som är anpassad till deras ålder.

Även om fordonens säkerhet (passiv säkerhet) förbättras varje år, är det slående att klyftan mellan länder med bäst resultat och övriga inte minskar.

Tabellerna i bilagan ger en uppfattning om resultaten i de olika medlemsstaterna (Schweiz och Norge har tagits med) i fråga om alkoholhalt i blodet samt användande av säkerhetsbälte och anpassade barnstolar. När det gäller uppgifterna om hastighet är de nationella gränserna alldeles för olika för att det skall vara möjligt att ställa upp en jämförelsetabell.

Resultatindikatorerna ingår i den ”resultattavla för trafiksäkerhet” som invigs idag under den första europeiska trafiksäkerhetsdagen.

Tabell 1 : Andel dödsfall i trafiken till följd av olyckor där minst en av förarna hade en alkoholhalt i blodet som översteg den tillåtna gränsen (om inget annat anges)

Land
Lagstadgad gräns (mg/ml)
%
Kommentarer
Tjeckien
0,0
4,8%

Österrike
0,5
5,9%

Belgien
0,5
8,2%
Test utfört på endast 20 % av de förare som varit inblandade i dödsolyckor.
Nederländerna
0,5
8,3%

Ungern
0,0
8,7%
Varav 8,4 % involverade förare med över 0,5 mg/ml i blodet.
Grekland
0,5
9,4%

Polen
0,2
9,8%

Tyskland
0,3
12,1%

Slovakien
0,0
12,9%

Litauen
0,4
14,8%

Danmark
0,5
16,0%

Förenade kungariket
0,8
17,0%

Schweiz
0,5
19,3%

Lettland
0,5
21,7%

Norge
0,2
22,2%
Alkoholpåverkade förare som dödats i % av det totala antalet förare som dödats.
Cypern
0,9
22,5%
Tillåten alkoholhalt minskad till 0,5 mg/ml 2006.
Finland
0,5
23,4%

Estland
0,2
23,5%

Sverige
0,2
25,0%
På grundval av obduktion av dödade förare.
Portugal
0,5
27.8%
Dödade förare i % av det totala antalet förare som dödats.
Frankrike
0,5
28,8%
% dödsolyckor där föraren testats.
Spanien
0,5
29,5%
Dödade alkoholpåverkade förare i % av det totala antalet förare som dödats.

Tabell 2 : Andel personer i enskilda fordon eller skåpbilar som bär säkerhetsbälte i framsätet (under dagtid)

Land
%
Frankrike
97%
Tyskland
96%
Malta *
96%
Sverige
92%
Nederländerna
90%
Förenade kungariket
90%
Norge
90%
Finland
88%
Irland
86%
Portugal *
86%
Danmark
85%
Österrike
83%
Schweiz
82%
Luxemburg
80%
Polen *
78%
Lettland *
77%
Spanien
74%
Estland
74%
Tjeckien
72%
Italien *
71%
Belgien
71%
Ungern
67%

* endast förare

Tabell 3 : Andel personer i enskilda fordon eller skåpbilar som bär säkerhetsbälte i baksätet (dagtid)

Land
%
Tyskland
89%
Norge
85%
Förenade kungariket
84%
Finland
78%
Sverige
73%
Frankrike
70%
Nederländerna
64%
Danmark
63%
Luxemburg
60%
Schweiz
53%
Österrike
52%
Spanien
51%
Irland
46%
Portugal
45%
Tjeckien
41%
Ungern
34%
Estland
30%
Malta
28%


[1] Rapporten finns tillgänglig på sidan ”trafiksäkerhet” på webbplatsen Europa: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar