Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Bruselj, 27 april 2007

Varnost v cestnem prometu: evropski akcijski program še naprej beleži dobre rezultate – uresničitev cilja za rešitev 25 000 življenj na evropskih cestah je leta 2010 mogoče doseči

Cilj evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu, ki ga je leta 2001 uvedla Evropska komisija, se lahko doseže v predvidenem roku. Program si prizadeva prepoloviti število smrtnih žrtev na evropskih cestah v obdobju 2001–2010 in s tem zmanjšati skupno število smrtnih žrtev s skoraj 50 000 na 25 000. To je osrednje sporočilo, ki izhaja iz zadnjih razpoložljivih podatkov, objavljenih ob prvem evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu. Ti podatki kažejo, da je ambiciozni cilj uresničljiv: v zadnjih 12 mesecih se je število smrtnih žrtev zmanjšalo za 8 %. Leta 2006 je bilo v Evropski uniji rešenih skoraj 12 000 življenj glede na leto 2001.

„Če bomo s skupnimi napori v Evropski uniji vztrajali na tej poti, je cilj leta 2010 dosegljiv, ni pa samoumeven – za njegovo uresničitev si moramo stalno prizadevati,“ je poudaril Jacques Barrot, podpredsednik Komisije, pristojen za promet. Opozoril je tudi, da je varnost v cestnem prometu prednostna naloga njegovega mandata ter vse države članice pozval, da skrbno proučijo pred kratkim objavljeno poročilo in na podlagi tega pripravijo ustrezne sklepe. „Zlasti spodbujam vlade, da odločno ukrepajo, če so njihovi rezultati zaskrbljujoči,“ je še dodal.

Poleg suhoparnih številk in statističnih podatkov o številu žrtev prometnih nesreč je zelo pomembno, da se lahko z ustrezno izbranimi kazalci oceni uspešnost držav. Uspešnost odraža učinek politik, ki se izvajajo, in omogoča boljše ukrepanje glede konkretnih problemov. V okviru prvega evropskega dneva varnosti v cestnem prometu so ti rezultati predstavljeni širši javnosti.

Ob evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu Komisija prvič objavlja rezultate projekta „SafetyNet“, ki se financira v okviru šestega okvirnega programa za raziskave in ki vzpostavlja temelje Evropskega centra za spremljanje prometne varnosti, s katerim je bilo mogoče opraviti veliko dela glede kazalcev uspešnosti na področju varnosti v cestnem prometu.

V poročilu[1] je zajetih sedem kazalcev uspešnosti na področju varnosti v cestnem prometu: alkohol in droge; hitrost; varnostni pas in uporaba čelade; prižgane dnevne luči; pasivna varnost vozil; cestna infrastruktura; nudenje prve pomoči žrtvam. Prvi trije kazalci so najpomembnejši in največkrat evidentirani.

Med obravnavanimi državami so velike razlike. Na primer:

V 5 do 30 % nesreč s smrtnim izidom je vpleten vsaj en voznik z višjo stopnjo alkohola v krvi od dovoljene.

Do 50 % voznikov ne spoštuje veljavnih omejitev hitrosti.

Med 67 in 97 % voznikov in potnikov v avtomobilih ali kombijih na sprednjih sedežih uporablja varnostni pas, vendar samo 28 do 89 % tistih, ki sedijo na zadnjih sedežih. Med 20 do 96 % otrok, mlajših od 12 let, uporablja prilagojene sedeže.

Čeprav se zaščita v vozilih (pasivna varnost) iz leta v leto izboljšuje, je osupljiva ugotovitev, da se razlika med državami z najboljšimi rezultati in drugimi državami ne zmanjšuje.

Priložene tabele prikazujejo uspešnost različnih držav članic, Švice in Norveške, in sicer za stopnjo alkohola v krvi, uporabo varnostnega pasu ter uporabo prilagodljivih sedežev za otroke. Definicije posameznih držav v zvezi s podatki o hitrosti se med seboj preveč razlikujejo, da bi bila priprava primerjalne tabele mogoča.

Kazalci uspešnosti so del „pregleda o napredku na področju varnosti v cestnem prometu“, ki je bil danes predstavljen ob evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu.

Tabela 1: Odstotek smrtnih žrtev na cestah zaradi nesreč, v katere je vpleten vsaj en voznik z višjo stopnjo alkohola v krvi od dovoljene (razen če ni drugače navedeno)

Država
Dovoljena stopnja (mg/ml)
%
Opombe
Češka
0,0
4,8%

Avstrija
0,5
5,9%

Belgija
0,5
8,2%
Samo 20 % voznikov, vpletenih v nesreče s smrtnim izidom, je opravilo preizkus prisotnosti alkohola v organizmu.
Nizozemska
0,5
8,3%

Madžarska
0,0
8,7%
Izmed teh 8,4 % nesreč s smrtnim izidom, v katere so bili vpleteni vozniki z več kot 0,5 mg/ml alkohola v krvi.
Grčija
0,5
9,4%

Poljska
0,2
9,8%

Nemčija
0,3
12,1%

Slovaška
0,0
12,9%

Litva
0,4
14,8%

Danska
0,5
16,0%

Združeno kraljestvo
0,8
17,0%

Švica
0,5
19,3%

Latvija
0,5
21,7%

Norveška
0,2
22,2%
Smrtno ponesrečeni alkoholizirani vozniki kot delež vseh smrtno ponesrečenih voznikov
Ciper
0,9
22,5%
Dovoljena stopnja alkohola v krvi je bila leta 2006 zmanjšana na 0,5 mg/ml.
Finska
0,5
23,4%

Estonija
0,2
23,5%

Švedska
0,2
25,0%
Na podlagi obdukcije smrtno ponesrečenih voznikov
Portugalska
0,5
27.8%
Smrtno ponesrečeni alkoholizirani vozniki kot delež vseh smrtno ponesrečenih voznikov
Francija
0,5
28,8%
Odstotek nesreč s smrtnim izidom, kadar je voznik opravil preizkus prisotnosti alkohola v krvi.
Španija
0,5
29,5%
Smrtno ponesrečeni alkoholizirani vozniki kot delež vseh smrtno ponesrečenih voznikov

Tabela 2: Odstotek voznikov in potnikov v osebnih avtomobilih ali kombijih, ki na sprednjih sedežih uporabljajo varnostni pas (podnevi)

Država
%
Francija
97%
Nemčija
96%
Malta *
96%
Švedska
92%
Nizozemska
90%
Združeno kraljestvo
90%
Norveška
90%
Finska
88%
Irska
86%
Portugalska *
86%
Danska
85%
Avstrija
83%
Švica
82%
Luksemburg
80%
Poljska *
78%
Latvija *
77%
Španija
74%
Estonija
74%
Češka
72%
Italija *
71%
Belgija
71%
Madžarska
67%

* samo vozniki

Tabela 3: Odstotek voznikov in potnikov v osebnih avtomobilih, ki na zadnjih sedežih uporabljajo varnostni pas (podnevi)

Država
%
Nemčija
89%
Norveška
85%
Združeno kraljestvo
84%
Finska
78%
Švedska
73%
Francija
70%
Nizozemska
64%
Danska
63%
Luksemburg
60%
Švica
53%
Avstrija
52%
Španija
51%
Irska
46%
Portugalska
45%
Češka
41%
Madžarska
34%
Estonija
30%
Malta
28%


[1] Poročilo je dosegljivo na strani „Varnost v cestnem prometu“ spletišča Europa na naslovu: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar