Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Bruksela, dnia 27 r. april 2007

Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać osiągnięty w 2010 r.

Cel europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego, zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2001 r., może zostać osiągnięty w wyznaczonym terminie. Chodzi o zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w okresie od 2001 do 2010 r., ograniczając ich bezwzględną liczbę z 50 000 do 25 000. Takie jest główne przesłanie, oparte na najnowszych danych statystycznych, przekazane podczas pierwszego europejskiego dnia bezpieczeństwa drogowego. Dane te wskazują, że postawiony cel był właściwy: w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 8 %. W porównaniu z rokiem 2001, w ciągu 2006 r., na drogach Unii Europejskiej uratowano życie ponad 12 000 osób.

„Jeżeli będziemy kontynuować działania w tym kierunku, to dzięki wspólnym staraniom całej Unii Europejskiej wyznaczony cel może zostać osiągnięty w 2010 r., jednak bez stałych wysiłków nie jest to oczywiste” – stwierdził Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, który przypomniał jednocześnie, że bezpieczeństwo drogowe stanowi pierwszoplanową misję jego kadencji, jak również zachęcił państwa członkowskie do uważnej analizy niedawno opublikowanego sprawozdania i wyciągnięcia z niej wniosków. „Przede wszystkim wzywam rządy państw członkowskich do energicznych działań, w przypadkach gdy sytuacja jest alarmująca” – dodał Jacques Barrot.

Wykraczając poza suche liczby i statystyki dotyczące liczby ofiar wypadków drogowych, najważniejsza okazuje się ocena sytuacji w każdym państwie, dokonana przy pomocy właściwie wybranych wskaźników. Wskaźniki te odzwierciedlają wyniki prowadzonej polityki i pozwalają szybciej znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów. W ramach pierwszego europejskiego dnia bezpieczeństwa drogowego wyniki te zostaną przedstawione szerokiej publiczności.

Z okazji pierwszego europejskiego dnia bezpieczeństwa drogowego Komisja publikuje po raz pierwszy wyniki projektu SafetyNet, finansowanego przez szósty ramowy program badawczy i tworzącego podstawy Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dzięki któremu dokonano niezwykle istotnego opracowania wskaźników w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

W sprawozdaniu[1] uwzględniono siedem wskaźników dotyczących bezpieczeństwa drogowego: alkohol i narkotyki, prędkość, pasy bezpieczeństwa i noszenie kasku, jazda za dnia z włączonymi światłami, bezpieczeństwo bierne pojazdów, infrastruktura drogowa, pierwsza pomoc dla ofiar wypadków. Pierwsze trzy wskaźniki są zarazem najbardziej istotne i najlepiej udokumentowane.

Sytuacja w poddanych analizie krajach jest bardzo niejednorodna. A mianowicie:

W 5 % do 30 % wypadków śmiertelnych na drogach bierze udział co najmniej jeden kierowca, który przekroczył dopuszczalne normy spożycia alkoholu.

Prawie 50 % kierowców nie przestrzega obowiązujących ograniczeń prędkości.

Wśród pasażerów zajmujących przednie siedzenia w samochodach osobowych i furgonetkach, 67 % do 97 % zapina pasy bezpieczeństwa, w porównaniu z 28 % do 89 % pasażerów zajmujących tylne siedzenia. Wśród dzieci do lat dwunastu, 20 % do 96 % siedzi w odpowiednich fotelikach.

Mimo że bierne bezpieczeństwo pojazdów poprawia się z roku na rok, różnica pomiędzy krajami najbogatszymi i mniej bogatymi nie zaciera się.

Załączone tabele przedstawiają sytuację w różnych państwach członkowskich, jak również w Szwajcarii i Norwegii, w odniesieniu do stężenia alkoholu we krwi, użycia pasów bezpieczeństwa i stosowania specjalnych fotelików dla dzieci. Jeśli chodzi o dane dotyczące prędkości, to jej określenie w poszczególnych krajach jest zbyt zróżnicowane, by można było opracować tabelę porównawczą.

Wskaźniki wyników wpisują się w logikę „tabeli wyników bezpieczeństwa drogowego”, która została przedstawiona podczas pierwszego europejskiego dnia bezpieczeństwa drogowego.

Tabela 1: Procent ofiar śmiertelnych na drogach, w wypadkach z udziałem co najmniej jednego kierowcy, którego stężenie alkoholu we krwi przekraczało dopuszczalny limit (o ile nie określono inaczej).

Państwo
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi (mg/ml)
%
Uwagi
Republika Czeska
0,0
4,8%

Austria
0,5
5,9%

Belgia
0,5
8,2%
Badanie przeprowadzone tylko wśród 20 % kierowców biorących udział w śmiertelnym wypadku drogowym
Niderlandy
0,5
8,3%

Węgry
0,0
8,7%
Z czego 8,4 % z udziałem kierowców, których stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 mg/ml
Grecja
0,5
9,4%

Polska
0,2
9,8%

Niemcy
0,3
12,1%

Słowacja
0,0
12,9%

Litwa
0,4
14,8%

Dania
0,5
16,0%

Zjednoczone Królestwo
0,8
17,0%

Szwajcaria
0,5
19,3%

Łotwa
0,5
21,7%

Norwegia
0,2
22,2%
Kierowcy będący pod wpływem alkoholu, stanowiący procent wszystkich zabitych kierowców
Cypr
0,9
22,5%
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi obniżone do 0,5  % w 2006 r.
Finlandia
0,5
23,4%

Estonia
0,2
23,5%

Szwecja
0,2
25,0%
Na podstawie wyników sekcji zwłok
Portugalia
0,5
27.8%
Kierowcy będący pod wpływem alkoholu, stanowiący procent wszystkich zabitych kierowców
Francja
0,5
28,8%
Procent wypadków śmiertelnych w przypadku, gdy kierowca został poddany badaniu
Hiszpania
0,5
29,5%
Kierowcy będący pod wpływem alkoholu, stanowiący procent wszystkich zabitych kierowców

Tabela 2: Procent pasażerów samochodów osobowych i furgonetek zajmujących przednie siedzenia, którzy mieli zapięte pasy bezpieczeństwa (w ciągu dnia)

Państwo
%
Francja
97%
Niemcy
96%
Malta*
96%
Szwecja
92%
Niderlandy
90%
Zjednoczone Królestwo
90%
Norwegia
90%
Finlandia
88%
Irlandia
86%
Portugalia *
86%
Dania
85%
Austria
83%
Szwajcaria
82%
Luksemburg
80%
Polska *
78%
Łotwa *
77%
Hiszpania
74%
Estonia
74%
Republika Czeska
72%
Włochy *
71%
Belgia
71%
Węgry
67%

* wyłącznie kierowcy

Tabela 3: Procent pasażerów samochodów osobowych i furgonetek zajmujących tylne siedzenia, którzy mieli zapięte pasy bezpieczeństwa (w ciągu dnia)

Państwo
%
Niemcy
89%
Norwegia
85%
Zjednoczone Królestwo
84%
Finlandia
78%
Szwecja
73%
Francja
70%
Niderlandy
64%
Dania
63%
Luksemburg
60%
Szwajcaria
53%
Austria
52%
Hiszpania
51%
Irlandia
46%
Portugalia
45%
Republika Czeska
41%
Węgry
34%
Estonia
30%
Malta
28%


[1] Sprawozdanie można znaleźć w części "bezpieczeństwo drogowe" na stronie internetowej Europa: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar