Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Brussell, il-27 april 2007

Is-sikurezza fit-triq: il-programm Ewropew ta' azzjoni jkompli jagħti riżultati tajbin – il-mira li nsalvaw 25 000 ħajja fit-toroq ta' l-Ewropa tista' tintlaħaq sa l-2010

Il-programm Ewropew ta' azzjoni b'riżq is-sikurezza fit-toroq, li l-Kummissjoni Ewropea neditu fl-2001, jista' jilħaq il-mira tiegħu fiż-żmien previst. Il-mira hija li l-għadd ta' mwiet fit-toroq Ewropej matul il-perjodu 2001-2010 jitnaqqas bin-nofs, jiġifieri li minn kważi 50 000 jinżel għal 25 000. Dan huwa l-messaġġ ewlieni li joħroġ mill-aħħar ċifri disponibbli, li tħabbru matul l-ewwel Jum Ewropew tas-Sikurezza fit-Toroq. Dawn iċ-ċifri jindikaw li l-mira ambizzjuża kienet intgħażlet sew: fit-12-il xahar li għaddew rajna tnaqqis ta' 8% fl-għadd ta' mwiet. Matul l-2006, meta mqabbla mas-sena 2001, salvajna kważi 12 000 ħajja fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi.

"Jekk inkomplu fuq din ir-rotta, bis-saħħa ta' l-isforzi kkoordinati ta' kulħadd fl-Unjoni Ewropea, il-mira tista' tintlaħaq fl-2010, imma mhemmx garanzija ta' dan – jeħtieġ li l-isforzi ma jaqtgħu xejn," qal Jacques Barrot, il-Viċi President tal-Kummissjoni inkarigat mit-trasport, filwaqt li fakkar li s-sikurezza fit-toroq hija prijorità tal-mandat tiegħu, u stieden lill-Istati Membri jistudjaw b'attenzjoni r-rapport li għadu kemm ġie ppubblikat u minnu jisiltu l-konsegwenzi. "Fuq kollox, lill-gvernijiet inħeġġiġhom jaġixxu bil-qawwa meta r-riżultati jkunu allarmanti," żied jgħid.

Lil hinn mis-sempliċi ċifri u mill-istatistika ta' l-għadd ta' vittmi ta' inċidenti tat-triq, fil-fatt huwa ta' importanza vitali li r-riżultati tal-pajjiżi jiġu vvalutati permezz ta' indikaturi magħżula bir-reqqa. Dawn ta' l-aħħar jirriflettu l-effett tal-politiki segwiti u jħallu li tittieħed l-azzjoni fuq problemi konkreti. Fil-kuntest ta' l-ewwel Jum Ewropew tas-Sikurezza fit-Toroq, dawn ir-riżultati qed jiġu ppreżentati lill-pubbliku ġenerali.

Fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew tas-Sikurezza fit-Toroq, il-Kummissjoni għall-ewwel darba qed tippubblika r-riżultati tal-proġett "SafetyNet", iffinanzjat bis-Sitt Programm ta' Qafas tar-Riċerka, u li jistabbilixxi l-pedamenti ta' l-Osservatorju Ewropew tas-Sikurezza fit-Toroq. Dan il-proġett ħalla li jsir xogħol importanti fuq l-indikaturi f'dak li jirrigwarda s-sikurezza fit-toroq.

Fir-rapport[1], jintgħażlu seba' indikaturi tas-sikurezza fit-toroq: l-alkoħol u d-drogi; il-veloċità: iċ-ċinturini tas-sikurezza u l-crash helmets; l-użu tad-dwal tal-karozzi bi nhar; is-sikurezza passiva tal-vetturi; l-infrastruttura tat-toroq; l-ewwel għajnuna għall-vittmi. L-ewwel tliet indikaturi huma fl-istess waqt dawk l-aktar importanti kif ukoll l-aktar li huma ddokumentati.

Bejn il-pajjiżi li ġew studjati, joħorġu diverġenzi kbar. Hekk,

bejn 5% u 30% ta' l-imwiet fit-toroq iseħħu f'inċidenti li fihom talanqas wieħed mis-sewwieqa jkun xorob aktar mil-limitu legali.

Sa 50% tas-sewwieqa ma jirrispettawx il-limiti tal-veloċità li jinsabu fis-seħħ.

Bejn 67% u 97% tan-nies fil-postijiet ta' quddiem fil-karozzi u l-vannijiet jilbsu ċ-ċinturin tas-sikurezza, imma huma biss 28% sa 89% li jilbsuh meta jkunu bilqiegħda fil-postijiet ta' wara. Bejn 20% u 96% tat-tfal ta' anqas minn 12-il sena jużaw seats adatti.

Minkejja li s-sikurezza offruta mill-vetturi fihom infushom (is-sikurezza passiva) qed titjieb minn sena għall-oħra, jolqtok tassew il-fatt li l-qabża bejn il-pajjiżi l-aktar mgħammra u l-oħrajn xejn mhi qed tiċkien.

It-tabelli annessi jagħtu idea tar-riżultati milħuqa minn Stati Membri differenti, flimkien ma' l-Iżvizzera u n-Norveġja, għall-alkoħol fis-sewqan, l-użu taċ-ċinturin tas-sikurezza u ta' seats adatti għat-tfal. Rigward ir-riżultati dwar il-veloċitajiet, id-definizzjonijiet nazzjonali jvarjaw wisq minn xulxin biex iħallu li tittella' tabella komparattiva.

L-indikaturi jagħmlu parti mil-loġika tal-"klassifika tas-sikurezza fit-toroq" li qed titħabbar illum, waqt l-ewwel Jum Ewropew tas-Sikurezza fit-Toroq.

Tabella 1: Il-perċentwal ta' l-imwiet fit-toroq li jinvolvu talanqas sewwieq wieħed li jkun ikkonsma aktar alkoħol mil-limitu legali (ħlief fejn ikun hemm indikazzjoni mod ieħor).

Pajjiż
Il-limitu legali (mg/ml)
%
Kummenti
Ir-Rep. Ċeka
0.0
4.8%

L-Awstrija
0.5
5.9%

Il-Belġju
0.5
8.2%
It-test sar fuq 20% biss tas-sewwieqa mdaħħla f'inċidenti fejn seħħu l-imwiet
L-Olanda
0.5
8.3%

L-Ungerija
0.0
8.7%
Li minnhom 8.4% involvew sewwieqa li kienu qabżu l-livell ta' 0.5% mg/ml ta' alkoħol fid-demm
Il-Greċja
0.5
9.4%

Il-Polonja
0.2
9.8%

Il-Ġermanja
0.3
12.1%

Is-Slovakkja
0.0
12.9%

Il-Litwanja
0.4
14.8%

Id-Danimarka
0.5
16.0%

Ir-Renju Unit
0.8
17.0%

L-Iżvizzera
0.5
19.3%

Il-Latvja
0.5
21.7%

In-Norveġja
0.2
22.2%
Sewwieqa li mietu waqt li kienu taħt l-effett ta' l-alkoħol, bħala perċentwal tas-sewwieqa kollha li nqatlu f'inċidenti tat-traffiku
Ċipru
0.9
22.5%
Il-limitu ta' l-alkoħol fid-demm tnaqqas għal 0.5 mg/ml fl-2006
Il-Finlandja
0.5
23.4%

L-Estonja
0.2
23.5%

L-Iżvezja
0.2
25.0%
Abbażi ta' l-awtopsji tas-sewwieqa li nqatlu f'inċidenti tat-traffiku
Il-Portugall
0.5
27.8%
Sewwieqa li mietu waqt li kienu taħt l-effett ta' l-alkoħol, bħala perċentwal tas-sewwieqa kollha li nqatlu f'inċidenti tat-traffiku
Franza
0.5
28.8%
Perċentwal ta' l-inċidenti li fihom seħħew l-imwiet fejn is-sewwieq ġie ttestjat
Spanja
0.5
29.5%
Sewwieqa li mietu waqt li kienu taħt l-effett ta' l-alkoħol, bħala perċentwal tas-sewwieqa kollha li nqatlu f'inċidenti tat-traffiku

Tabella 2: Perċentwal ta' l-utenti ta' karozzi jew ta' vannijiet li jilbsu ċ-ċinturin tas-sikurezza fil-postijiet ta' quddiem fil-vettura (bi nhar)

Pajjiż
%
Franza
97%
Il-Ġermanja
96%
Malta *
96%
L-Iżvezja
92%
L-Olanda
90%
Ir-Renju Unit
90%
In-Norveġja
90%
Il-Finlandja
88%
L-Irlanda
86%
Il-Portugall *
86%
Id-Danimarka
85%
L-Awstrija
83%
L-Iżvizzera
82%
Il-Lussemburgu
80%
Il-Polonja *
78%
Il-Latvja *
77%
Spanja
74%
L-Estonja
74%
Ir-Repubblika Ċeka
72%
L-Italja *
71%
Il-Belġju
71%
L-Ungerija
67%

* is-sewwieqa biss

Tabella 3: Perċentwal ta' l-utenti ta' karozzi jew ta' vannijiet li jilbsu ċ-ċinturin tas-sikurezza fil-postijiet ta' wara fil-vettura (bi nhar)

Pajjiż
%
Il-Ġermanja
89%
In-Norveġja
85%
Ir-Renju Unit
84%
Il-Finlandja
78%
L-Iżvezja
73%
Franza
70%
L-Olanda
64%
Id-Danimarka
63%
Il-Lussemburgu
60%
L-Iżvizzera
53%
L-Awstrija
52%
Spanja
51%
L-Irlanda
46%
Il-Portugall
45%
Ir-Repubblika Ċeka
41%
L-Ungerija
34%
L-Estonja
30%
Malta
28%


[1] Ir-rapport jinqara (bl-Ingliż) fil-paġna "is-sikurezza fit-toroq" tas-sit ta' l-internet Europa, hawnhekk: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar