Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Briselē, 27 avril 2007

Ceļu satiksmes drošība: Eiropas rīcības plāns turpina pierādīt rezultativitāti –– mērķis pasargāt 25 000 dzīvību uz Eiropas autoceļiem laikposmā līdz 2010. gadam ir sasniedzams

Eiropas rīcības plānā par ceļu satiksmes drošību izvirzītos mērķus varētu sasniegt paredzētajā termiņā. Komisijas šo plānu laida klajā 2001. gadā, un tā īstenošanas galvenais uzdevums ir samazināt kopējo nāves gadījumu skaitu uz Eiropas autoceļiem laikposmā no 2001. līdz 2010. gadam uz pusi, proti, līdz 25 000 (pašreiz tas ir aptuveni 50 000). Jaunākie dati, kas publiskoti pirmajā Eiropas ceļu satiksmes drošības dienā, nepārprotami liecina, ka vērienīgu mērķu izvirzīšana bijusi pamatota, jo pēdējo 12 mēnešu laikā nāves gadījumu skaits sarucis par 8%. Salīdzinājumā ar 2001. gadu pagājušajā, 2006. gadā, Eiropas Savienībā izglābtas gandrīz 12 000 dzīvības.

„Pateicoties saskaņotai Eiropas Savienības rīcībai, mēs varam sasniegt izvirzīto mērķi, ja vien paredzētajā laikposmā, tas ir, līdz 2010. gadam, neatkāpsimies no uzsāktā „maršruta”. Protams, mērķa sasniegšana nav garantēta, tāpēc grūtais darbs ir jāturpina,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Eiropas transporta komisārs Žaks Baro un atkārtoja, ka viņa pilnvaru laikā ceļu satiksmes drošība ir prioritāra darbības joma, aicinot visas dalībvalstis iepazīties ar nule klajā laisto ziņojumu un izdarīt secinājumus. Vēl viņš piebilda: „Galvenais, lai nekavējoties rīkojas to dalībvalstu valdības, kur dati ir vissatraucošākie.”

Līdztekus skaitļiem un statistikas datiem par upuriem ceļu satiksmes negadījumos ir svarīgi izvērtēt dalībvalstu veikumu, izmantojot rūpīgi izvēlētus indikatorus. Šādi indikatori rāda, kāda ir īstenotās politikas faktiskā ietekme, un ar to palīdzību ir iespējams uzlabot konkrētu problēmu risināšanu. Atzīmējot pirmo Eiropas ceļu satiksmes drošības dienu, plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar apkopotajiem rezultātiem.

Šajā dienā Komisija pirmo reizi publisko „SafetyNet” projekta rezultātus. Projekts tika finansēts Sestās Pētniecības pamatprogrammas ietvaros un ar to tika likti pamati Eiropas ceļu satiksmes drošības centra izveidei. Šajā projektā veikti svarīgi pētījumi par ceļu satiksmes drošības veikuma rādītājiem.

Ziņojumā[1] galvenā uzmanība ir pievērsta septiņiem rādītājiem, kurus izmanto, analizējot ceļu satiksmes drošību: alkohola un narkotisku vielu lietošana, ātrums, drošības jostu un aizsargķiveru izmantošana, dienas gaitas lukturu lietošana, tā dēvētā transportlīdzekļu pasīvā drošība, ceļu infrastruktūra, pirmās palīdzības sniegšana satiksmes negadījumos cietušajiem. Pirmie trīs indikatori ir vissvarīgākie, un dokumentācija par tiem ir vislabākā.

Rezultāti dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Piemēram:

5–30% nāves gadījumu autoceļu negadījumos bijis iesaistīts vismaz viens autovadītājs, kurš pārsniedzis noteikto alkohola lietošanas robežu,

gandrīz 50% autovadītāju neievēro maksimālā ātruma ierobežojumus,

69–97% braucēju vieglajās automašīnās vai mikroautobusos piesprādzējas, bet tikai 28%–89% autobraucēju, sēžot aizmugurējā sēdeklī, lieto drošības jostas, 20–96% bērnu, kas jaunāki par 12 gadiem, tiek ievietoti sēdeklīšos vai sēdināti uz viņu augumam piemērota paliktņa.

Lai gan drošība, ko piedāvā transportlīdzekļu konstrukcija (pasīvā drošība), ik gadu uzlabojas, nepatīkams pārsteigums ir atšķirība starp valstīm ar labākajiem un sliktākajiem rezultātiem, kas nav samazinājusies.

Tālāk redzamās tabulas sniedz pārskatu par dalībvalstu, kā arī Šveices un Norvēģijas rezultātiem attiecībā uz braukšanu reibinošu vielu ietekmē, par drošības jostu izmantošanu un drošības sēdeklīšu vai paliktņu izmantošanu bērniem. Runājot par ātruma pārsniegšanu, nav bijis iespējams izveidot salīdzinošu tabulu, jo valstu ierobežojumi attiecībā uz atļauto maksimālo ātrumu ir pārāk atšķirīgi.

Indikatori par ceļu satiksmes drošību pieder „progresa ziņojuma par ceļu satiksmes drošību” sistēmai, kas tika publiskota šodien, pirmajā Eiropas ceļu satiksmes drošības dienā.

1. tabula. Nāves gadījumu skaits (%), kad autoceļu negadījumā bijis iesaistīts vismaz viens autovadītājs, kurš pārsniedzis noteikto alkohola lietošanas robežu (ja nav norādīts citādi).

Valsts
Atļautā robeža (mg/ml)
%
Piezīmes
Čehija
0,0
4,8%

Austrija
0,5
5,9%

Beļģija
0,5
8,2%
pārbaudīti tikai 20% autovadītāju, kas iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, kur bijis kāds bojā gājušais
Nīderlande
0,5
8,3%

Ungārija
0,0
8,7%
no kuriem 8,4% negadījumā iesaistīto autovadītāju asinīs konstatēts vairāk nekā 0,5mg/ml alkohola
Grieķija
0,5
9,4%

Polija
0,2
9,8%

Vācija
0,3
12,1%

Slovākija
0,0
12,9%

Lietuva
0,4
14,8%

Dānija
0,5
16,0%

Apvienotā Karaliste
0,8
17,0%

Šveice
0,5
19,3%

Latvija
0,5
21,7%

Norvēģija
0,2
22,2%
bojāgājušo dzērušo autovadītāju skaits (%) no kopējā bojāgājušo autovadītāju skaita
Kipra
0,9
22,5%
atļautais alkohola daudzums asinīs 2006. gadā samazināts līdz 0,5 mg/ml
Somija
0,5
23,4%

Igaunija
0,2
23,5%

Zviedrija
0,2
25,0%
dati iegūti, pamatojoties uz autopsijas rezultātiem, kas veikta bojā gājušiem autovadītājiem
Portugāle
0,5
27,8%
bojāgājušo dzērušo autovadītāju skaits (%) no kopējā bojāgājušo autovadītāju skaita
Francija
0,5
28,8%
% daudzums no kopējā tādu negadījumu skaita, kur kāds ir gājis bojā, pēc kuriem autovadītājs ir pārbaudīts
Spānija
0,5
29,5%
bojāgājušo dzērušo autovadītāju skaits (%) no kopējā bojāgājušo autovadītāju skaita

2. tabula. Autobraucēju skaits (%), kuri, braucot privātos transportlīdzekļos vai mikroautobusos, lietojuši drošības jostas, sēžot priekšējā sēdeklī (dienā)

Valsts
%
Francija
97%
Vācija
96%
Malta *
96%
Zviedrija
92%
Nīderlande
90%
Apvienotā Karaliste
90%
Norvēģija
90%
Somija
88%
Īrija
86%
Portugāle*
86%
Dānija
85%
Austrija
83%
Šveice
82%
Luksemburga
80%
Polija*
78%
Latvija*
77%
Spānija
74%
Igaunija
74%
Čehija
72%
Itālija*
71%
Beļģija
71%
Ungārija
67%

* tikai autovadītāji

3. tabula. Autobraucēju skaits (%), kuri, braucot privātos transportlīdzekļos, lietojuši drošības jostas, sēžot aizmugurējā sēdeklī (dienā)

Valsts
%
Vācija
89%
Norvēģija
85%
Apvienotā Karaliste
84%
Somija
78%
Zviedrija
73%
Francija
70%
Nīderlande
64%
Dānija
63%
Luksemburga
60%
Šveice
53%
Austrija
52%
Spānija
51%
Īrija
46%
Portugāle
45%
Čehija
41%
Ungārija
34%
Igaunija
30%
Malta
28%


[1] Ziņojums lasāms Eiropas interneta lapā, sadaļā par ceļu satiksmes drošību: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar