Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Briuselis, 27 april 2007

Europos saugaus eismo veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai teigiami. Galima tikėtis, kad iki 2010 metų tikslas išsaugoti 25 tūkstančius gyvybių bus pasiektas

Tikėtina, kad 2001 metais Europos Komisijos iškeltas Europos saugaus eismo veiksmų programos tikslas bus pasiektas laiku. Šis tikslas – per 2001–2010 metus Europos keliuose žūstančiųjų skaičių sumažinti nuo 50 000 iki 25 000. – Tokias pagrindines išvadas galima daryti įvertinus turimus duomenis, paskelbtus pirmosios Europos saugaus eismo dienos proga. Rezultatai rodo, kad plataus užmojo uždavinys buvo nustatytas tinkamai. Per pastaruosius 12 mėnesių žuvusiųjų skaičius sumažėjo 8 %. 2006 metais, palyginti su 2001 m., Europos Sąjungoje išsaugota beveik 12 tūkstančių gyvybių.

„Jei pažanga ir toliau bus tokia, sutelktus visos Europos Sąjungos pastangas nustatytą tikslą iki 2010 metų įgyvendinti įmanoma, tačiau garantijų nėra. Reikia ir toliau dėti nuolatines pastangas, – tvirtino už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot (Žakas Baro) ir pakartojo, kad eismo sauga yra jo kadencijos prioritetas, ir paskatino valstybes nares atidžiai susipažinti su ką tik paskelbta ataskaita ir padaryti deramas išvadas. – Ypač primygtinai prašau susiimti tų valstybių narių, kurių rezultatai prasti, vyriausybes“, – pridūrė jis.

Svarbu yra ne tik patys kelių eismo įvykių aukų skaičiai ir statistika, nepaprastai svarbu sugebėti nustačius tinkamus rodiklius įvertinti valstybių narių pastangų veiksmingumą. Tokie rodikliai leidžia įvertinti įgyvendinamos politikos veiksmingumą ir geriau spręsti konkrečias problemas. Plačiajai visuomenei minėti rezultatai skelbiami pirmosios Europos saugaus eismo dienos proga.

Komisija pirmosios Europos saugaus eismo dienos proga pirmą kartą skelbia projekto SafetyNet rezultatus. Įgyvendinant pagal 6-ąją mokslinių tyrimų pagrindų programą finansuojamą projektą kuriami Europos eismo saugos priežiūros tarnybos pagrindai, ir taip pasiektas rimtas įdirbis, nustatant veiklos eismo saugos srityje veiksmingumo vertinimo rodiklius.

Į ataskaitą[1] įtraukti septyni eismo saugos veiksmingumo vertinimo rodikliai alkoholio ir narkotikų vartojimas, greitis, saugos diržų ir apsaugos šalmų naudojimas, žibintų naudojimas dieną, pasyvusis automobilių saugumas, kelių infrastruktūra, pirmoji pagalba nukentėjusiems. Pirmieji trys rodikliai yra patys svarbiausi, duomenų apie juos taip pat turima daugiausia.

Tirtų valstybių narių duomenys labai skirtingi. Pavyzdžiui:

Neblaivių vairuotojų sukeltuose eismo įvykiuose žūsta nuo 5 % iki 30 % visų žuvusiųjų.

Beveik pusė vairuotojų nesilaiko nustatyto greičio.

Saugos diržais prisisega nuo 67 % iki 97 % asmenų, sėdinčių lengvųjų automobilių ir lengvųjų krovininių transporto priemonių priekinėse sėdynėse, o sėdinčiųjų galinėse sėdynėse – tik nuo 28% iki 89 %. Specialiose kėdutėse vežama nuo 20% iki 96% jaunesnių nei 12 metų amžius vaikų.

Nors tobulėjančių transporto priemonių saugumas nuolat gerėja (pasyvusis saugumas), skirtumas tarp turtingųjų ir ne tokių turtingų valstybių labai ryškus.

Priede pridedamose lentelėse pateikiami valstybių narių, Šveicarijos ir Norvegijos duomenys apie neblaivius vairuotojus, saugos diržų ir vaikams skirtų kėdučių naudojimą. Kadangi valstybių greičio ribojimai labai skirtingi, parengti lyginamąją lentelę pernelyg sudėtinga.

Veiksmingumo rodikliai naudojami kaip svarbiausi bendrosios padėties vertinimo duomenys. Bendroji padėtis kaip tik ir apžvelgiama pirmosios Europos saugaus eismo dienos proga.

1 lentelė. Neblaivių vairuotojų (viršijusių leidžiamas alkoholio normas) sukeltuose eismo įvykiuose žūsta nuo 5 % iki 30 % visų žuvusiųjų.

Šalis
Leidžiamas alk. kiekis (mg/ml)
%
Pastabos
Čekija
0,0
4,8%

Austrija
0,5
5,9%

Belgija
0,5
8,2%
Patikrinta tik 20 % vairuotojų, susijusių su mirtinais eismo įvykiais
Nyderlandai
0,5
8,3%

Vengrija
0,0
8,7%
8,4% avarijų sukėlė vairuotojai, kurių girtumas viršijo 0,5 mg/ml
Graikija
0,5
9,4%

Lenkija
0,2
9,8%

Vokietija
0,3
12,1%

Slovakija
0,0
12,9%

Lietuva
0,4
14,8%

Danija
0,5
16,0%

Jungtinė Karalystė
0,8
17,0%

Šveicarija
0,5
19,3%

Latvija
0,5
21,7%

Norvegija
0,2
22,2%
Procentinė žuvusių neblaivių vairuotojų dalis, palyginti su visu žuvusių vairuotojų skaičiumi
Kipras
0,9
22,5%
2006 m. leidžiamas alkoholio kiekis sumažintas iki 0,5 mg/ml
Suomija
0,5
23,4%

Estija
0,2
23,5%

Švedija
0,2
25,0%
Duomenys, gauti atlikus žuvusių vairuotojų autopsiją
Portugalija
0,5
27.8%
Procentinė žuvusių neblaivių vairuotojų dalis, palyginti su visu žuvusių vairuotojų skaičiumi
Prancūzija
0,5
28,8%
mirtinų eismo įvykių dalis, remiantis patikrintų vairuotojų duomenimis
Ispanija
0,5
29,5%
Procentinė žuvusių neblaivių vairuotojų dalis, palyginti su visu žuvusių vairuotojų skaičiumi

2 lentelė. Saugos diržais (dieną) prisisegusių lengvųjų automobilių ir lengvųjų krovininių transporto priemonių priekinėse sėdynėse sėdinčių asmenų procentinė dalis

Šalis
%
Prancūzija
97%
Vokietija
96%
Malta*
96%
Švedija
92%
Nyderlandai
90%
Jungtinė Karalystė
90%
Norvegija
90%
Suomija
88%
Airija
86%
Portugalija*
86%
Danija
85%
Austrija
83%
Šveicarija
82%
Liuksemburgas
80%
Lenkija*
78%
Latvija*
77%
Ispanija
74%
Estija
74%
Čekija
72%
Italija*
71%
Belgija
71%
Vengrija
67%

* tik vairuotojai

3 lentelė Saugos diržais prisisegusių (dieną) lengvųjų automobilių galinėse sėdynėse sėdinčių asmenų procentinė dalis

Šalis
%
Vokietija
89%
Norvegija
85%
Jungtinė Karalystė
84%
Suomija
78%
Švedija
73%
Prancūzija
70%
Nyderlandai
64%
Danija
63%
Liuksemburgas
60%
Šveicarija
53%
Austrija
52%
Ispanija
51%
Airija
46%
Portugalija
45%
Čekija
41%
Vengrija
34%
Estija
30%
Malta
28%


[1] Su ataskaita galima susipažinti tinklalapio Europa rubrikoje „Eismo saugumas“: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar