Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Brüsszel, 27 april 2007

Közúti biztonság: az európai cselekvési program továbbra is jó eredményeket hoz – az európai utakon 25 000 emberélet megmentésére vonatkozó célkitűzés 2010-re elérhető

Az Európai Bizottság által 2001-ben elindított európai közlekedésbiztonsági cselekvési program célkitűzése elérhető a meghatározott határidőn belül. A terv szerint a 2001 és 2010 közötti időszakban felére kell csökkenteni a halálos áldozatok számát az európai közutakon, ezáltal a közúti balesetben elhunytak teljes száma közel 50 000-ről 25 000-re csökkenne. Ezt a fő üzenetet hordozzák azok a legújabb számadatok, amelyeket az első európai közlekedésbiztonsági nap folyamán hoztak nyilvánosságra. Ezek a számok azt jelzik, hogy az ambiciózus célkitűzés helyes volt: a halálos áldozatok száma az utóbbi 12 hónapban 8%-kal csökkent. 2001-hez képest 2006-ban közel 12 000 emberéletet mentettek meg az Európai Unióban.

„Ha az uniós tagállamok összehangolt erőfeszítésének köszönhetően továbbra is a kijelölt úton haladunk, 2010-ben elérhetjük a célkitűzést. A cél teljesítésére azonban nincs garancia, ehhez további erőfeszítésekre van szükség – közölte Jacques Barrot, a Bizottság alelnöke és a közlekedésért felelős biztosa, aki kiemelte, hogy a közúti közlekedésbiztonság mandátumának prioritásai közé tartozik. Barrot úr a tagállamokat felkérte arra, hogy figyelmesen tanulmányozzák a napokban közzétett jelentést, és abból vonják le a következtetéseket. – A kormányokat határozott fellépésre buzdítom, ha eredményeik aggodalomra adnak okot” – tette hozzá.

Elengedhetetlen, hogy a közúti balesetek áldozatainak számára vonatkozó puszta számadatokon és statisztikákon túlmenően gondosan kiválasztott mutatók segítségével értékelhető legyen az országok teljesítménye. Ezek a mutatók tükrözik a politikák hatását, és konkrét problémák felmerülésekor hatékonyabb fellépést tesznek lehetővé. Az eredményeket az első európai közlekedésbiztonsági nap keretében ismertetik a nyilvánossággal.

A Bizottság az első európai közlekedésbiztonsági nap alkalmából először teszi közzé a hatodik kutatási keretprogram által finanszírozott és az Európai Közúti Közlekedésbiztonsági Megfigyelőközpont alapjait megteremtő „SafetyNet” projekt eredményeit, amely a közlekedésbiztonsági teljesítménymutatók témakörében fontos tanulmány elkészítését tette lehetővé.

A jelentés[1] hét közlekedésbiztonsági teljesítménymutatót alkalmaz: alkohol és kábítószerek; sebesség; biztonsági övek és bukósisakok használata; tompított fényszóró használata; a járművek passzív biztonsága; közúti infrastruktúra; elsősegélynyújtás a sérülteknek. Az első három mutató a legfontosabb és egyúttal a legjobban dokumentált.

A vizsgált országok között nagy eltérések tapasztalhatók. Ezek a következőképpen alakulnak:

A közúti halálesetek 5–30%-a olyan balesetekre vezethető vissza, amelyeket legalább egy olyan vezető okozott, aki a törvény szerint megengedett szint felett fogyasztott alkoholt.

A vezetők akár 50%-a nem tartja be az érvényes sebességkorlátozásokat.

A személygépkocsik vagy kisteherautók első ülésein az utasok 67–97%-a köti be a biztonsági övet, a hátsó üléseken azonban ezt csupán 28–89%-uk teszi meg. A 12 éven aluli gyermekek 20–96%-a használja a biztonsági gyermekülést.

Noha a járművek által nyújtott biztonság (passzív biztonság) évről-évre javul, szembetűnő, hogy a legjobb eredményeket elérő országok és a többi ország közötti különbség nem csökken.

A mellékelt táblázatok a véralkoholszint, a biztonsági öv bekötése és a biztonsági gyermekülés használata szempontjából áttekintést nyújtanak a különböző tagállamok, valamint Svájc és Norvégia közlekedésbiztonsági teljesítményéről. A sebességre vonatkozó adatokat illetően a különféle nemzeti előírások túl eltérőek egy összehasonlító táblázat készítéséhez.

A teljesítménymutatók egy olyan „közlekedésbiztonsági teljesítményösszesítő táblázat” részét képezik, amelyet ma, az első európai közlekedésbiztonsági napon hoznak nyilvánosságra.

1. táblázat: Az olyan balesetekre visszavezethető közúti halálesetek százaléka, amelyeket legalább egy olyan vezető okozott, aki a törvény szerint megengedett szint felett fogyasztott alkoholt (eltérő utalás hiányában).

Ország
A törvény szerint megengedett határérték (mg/ml)
%
Megjegyzések
Cseh Köztársaság
0,0
4,8%

Ausztria
0,5
5,9%

Belgium
0,5
8,2%
A vizsgálatot csak a halálos balesetet okozó vezetők 20%-án végezték el.
Hollandia
0,5
8,3%

Magyarország
0,0
8,7%
Akik közül az ittas vezetők 8,4%-ának véralkoholszintje meghaladta a 0,5 mg/ml értéket.
Görögország
0,5
9,4%

Lengyelország
0,2
9,8%

Németország
0,3
12,1%

Szlovákia
0,0
12,9%

Litvánia
0,4
14,8%

Dánia
0,5
16,0%

Egyesült Királyság
0,8
17,0%

Svájc
0,5
19,3%

Lettország
0,5
21,7%

Norvégia
0,2
22,2%
Az elhunyt ittas vezetők százaléka az összes elhunyt vezető számához képest.
Ciprus
0,9
22,5%
A törvény szerint megengedett alkoholszintet 2006-ban 0,5 mg/ml-re csökkentették.
Finnország
0,5
23,4%

Észtország
0,2
23,5%

Svédország
0,2
25,0%
Az elhunyt vezetők boncolása alapján.
Portugália
0,5
27,8%
Az elhunyt ittas vezetők százaléka az összes elhunyt vezető számához képest.
Franciaország
0,5
28,8%
A halálos balesetek százaléka, amikor a vezetőn alkoholvizsgálatot végeztek.
Spanyolország
0,5
29,5%
Az elhunyt ittas vezetők százaléka az összes elhunyt vezető számához képest.

2. táblázat: Azon utasok százaléka, akik a személygépkocsik vagy kisteherautók első ülésein bekötötték a biztonsági övet (nappal).

Ország
%
Franciaország
97%
Németország
96%
Málta*
96%
Svédország
92%
Hollandia
90%
Egyesült Királyság
90%
Norvégia
90%
Finnország
88%
Írország
86%
Portugália*
86%
Dánia
85%
Ausztria
83%
Svájc
82%
Luxemburg
80%
Lengyelország*
78%
Lettország*
77%
Spanyolország
74%
Észtország
74%
Cseh Köztársaság
72%
Olaszország*
71%
Belgium
71%
Magyarország
67%

* kizárólag a vezetők

3. táblázat: Azon utasok százaléka, akik a személygépkocsik hátsó ülésein bekötötték a biztonsági övet (nappal).

Ország
%
Németország
89%
Norvégia
85%
Egyesült Királyság
84%
Finnország
78%
Svédország
73%
Franciaország
70%
Hollandia
64%
Dánia
63%
Luxemburg
60%
Svájc
53%
Ausztria
52%
Spanyolország
51%
Írország
46%
Portugália
45%
Cseh Köztársaság
41%
Magyarország
34%
Észtország
30%
Málta
28%


[1] A jelentés az Europa honlap „közúti biztonság” oldalán férhető hozzá az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar