Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Bryssel, 27 april 2007

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia – tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2001 tieliikenneturvallisuutta koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman, jonka tavoitteena on puolittaa tieliikenteen kuolonuhrien määrä vuosina 2001–2010 eli alentaa kuolonuhrien kokonaismäärä lähes 50 000:sta 25 000:een. Vaikka asetettu tavoite on kunnianhimoinen, ensimmäisen eurooppalaisen tieturvallisuuspäivän yhteydessä julkistetut tuoreimmat luvut osoittavat, että se on mahdollista saavuttaa: viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kuolonuhrien määrä on laskenut 8 prosenttia. Vuonna 2006 Euroopan unionissa säästettiin 12 000 ihmishenkeä vuoden 2001 lukuihin verrattuna.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot totesi, että tavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, kunhan kaikki osapuolet kaikkialla Euroopan unionissa jatkavat yhteisiä toimiaan asian hyväksi. Komissaari Barrot muistutti, että liikenneturvallisuus on yksi hänen vastuualueensa keskeisistä aiheista. Hän kehotti jäsenvaltioita tutustumaan tarkasti juuri julkaistuun raporttiin ja vetämään siitä omat johtopäätöksensä. Barrot toivoi pikaisia toimia erityisesti niiden jäsenvaltioiden hallituksilta, joiden luvut ovat hälyttäviä.

Tieliikennekuolemia koskevien lukujen ja tilastojen kokoaminen ei yksin riitä, vaan on myös olennaisen tärkeää, että maiden suorituskykyä voidaan arvioida hyvin valittujen indikaattoreiden avulla. Indikaattorit kuvastavat harjoitetun politiikan vaikutuksia ja antavat välineitä konkreettisten ongelmien käsittelyyn. Näitä tuloksia esiteltiin suurelle yleisölle ensimmäisen eurooppalaisen tieturvallisuuspäivän yhteydessä.

Komissio julkaisi samassa yhteydessä ensimmäistä kertaa SafetyNet-hankkeen tulokset. Hanketta rahoitetaan kuudennesta tutkimuksen puiteohjelmasta, ja siinä luodaan perusta Euroopan tieliikenneturvallisuuden seurantakeskukselle. Hankkeessa on tehty arvokasta työtä liikenneturvallisuuden suorituskykyindikaattoreiden määrittelemiseksi.

Raportissa[1] on tarkasteltu seitsemää liikenneturvallisuuden suorituskykyindikaattoria: alkoholi ja huumeet, nopeus, turvavyöt ja kypärät, ajovalojen käyttö päiväsaikaan, ajoneuvojen passiivinen turvallisuus, tieinfrastruktuuri sekä uhrien ensiapu. Kolme ensin mainittua indikaattoria ovat tärkeimmät ja ne on myös dokumentoitu parhaiten.

Tarkasteltujen maiden välillä vallitsee suuria eroja. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat:

5–30 prosenttia liikennekuolemista aiheutuu onnettomuuksista, joihin osallisina olleista kuljettajista vähintään yksi oli nauttinut alkoholia yli sallitun rajan.

Jopa 50 prosenttia kuljettajista ei noudata nopeusrajoituksia.

67–97 prosenttia henkilö- ja pakettiautojen kuljettajista ja matkustajista käyttää turvavyötä etuistuimella, mutta ainoastaan 28–89 prosenttia matkustajista takaistuimella. 20–96 prosenttia alle 12-vuotiaista lapsista käyttää turvaistuinta.

Vaikka autojen tarjoama suoja (passiivinen turvallisuus) paranee vuosi vuodelta, on yllättävää havaita, että parhaiten suoriutuvien maiden ja muiden maiden välinen ero ei kutistu.

Oheisissa taulukoissa annetaan yleiskuva eri jäsenvaltioiden sekä Sveitsin ja Norjan tuloksista rattijuoppouden, turvavyön käytön ja lasten turvaistuinten käytön osalta. Ylinopeuksista ei voida esittää vertailukelpoisia taulukoita, koska kansalliset säännökset ovat liian erilaisia.

Suorituskykyindikaattorit ovat osa ”liikenneturvallisuuden tulostaulua”, joka julkistettiin tänään ensimmäisen eurooppalaisen tieturvallisuuspäivän yhteydessä.

Taulukko 1: Prosenttiosuus tieliikenteen kuolonuhreista, jotka aiheuttaneissa onnettomuuksissa osallisina olleista kuljettajista vähintään yksi oli nauttinut alkoholia yli sallitun rajan (ellei toisin mainita)

Maa
Sallittu raja (mg/ml)
%
Huomautuksia
Tšekki
0,0
4,8%

Itävalta
0,5
5,9%

Belgia
0,5
8,2%
Ainoastaan 20 prosenttia kuolonuhreja aiheuttaneissa onnettomuuksissa osallisina olleista kuljettajista on testattu.
Alankomaat
0,5
8,3%

Unkari
0,0
8,7%
Josta 8,4 prosenttia kuljettajia, joiden veressä on ollut alkoholia enemmän kuin 0,5 mg/ml.
Kreikka
0,5
9,4%

Puola
0,2
9,8%

Saksa
0,3
12,1%

Slovakia
0,0
12,9%

Liettua
0,4
14,8%

Tanska
0,5
16,0%

Iso-Britannia
0,8
17,0%

Sveitsi
0,5
19,3%

Latvia
0,5
21,7%

Norja
0,2
22,2%
Alkoholin vaikutuksen alaisena kuolleiden kuljettajien osuus kaikista kuolleista kuljettajista
Kypros
0,9
22,5%
Veren alkoholipitoisuuden sallittu raja alennettiin arvoon 0,5 mg/ml vuonna 2006.
Suomi
0,5
23,4%

Viro
0,2
23,5%

Ruotsi
0,2
25,0%
Kuolleiden kuljettajien ruumiinavausten perusteella
Portugali
0,5
27.8%
Alkoholin vaikutuksen alaisena kuolleiden kuljettajien osuus kaikista kuolleista kuljettajista
Ranska
0,5
28,8%
Osuus kuolonuhreja aiheuttaneista onnettomuuksista, joissa kuljettaja on testattu
Espanja
0,5
29,5%
Alkoholin vaikutuksen alaisena kuolleiden kuljettajien osuus kaikista kuolleista kuljettajista

Taulukko 2: Prosenttiosuus henkilö- ja pakettiautojen kuljettajista ja matkustajista, jotka käyttävät turvavyötä etuistuimella (päivällä)

Maa
%
Ranska
97%
Saksa
96%
Malta *
96%
Ruotsi
92%
Alankomaat
90%
Iso-Britannia
90%
Norja
90%
Suomi
88%
Irlanti
86%
Portugali *
86%
Tanska
85%
Itävalta
83%
Sveitsi
82%
Luxemburg
80%
Puola *
78%
Latvia *
77%
Espanja
74%
Viro
74%
Tšekki
72%
Italia *
71%
Belgia
71%
Unkari
67%

* Ainoastaan kuljettajat

Taulukko 3: Prosenttiosuus henkilöautojen matkustajista, jotka käyttävät turvavyötä takaistuimella (päivällä)

Maa
%
Saksa
89%
Norja
85%
Iso-Britannia
84%
Suomi
78%
Ruotsi
73%
Ranska
70%
Alankomaat
64%
Tanska
63%
Luxemburg
60%
Sveitsi
53%
Itävalta
52%
Espanja
51%
Irlanti
46%
Portugali
45%
Tšekki
41%
Unkari
34%
Viro
30%
Malta
28%


[1] Raportti on saatavilla Europa-portaalin liikenneturvallisuussivustolta osoitteesta: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar