Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Brüssel, 27 april 2007

Liiklusohutus: Euroopa tegevusprogramm annab jätkuvalt häid tulemusi – eesmärk säästa Euroopa maanteedel 25 000 inimelu on saavutatav 2010. aastal

2001. aastal komisjoni poolt käivitatud Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi eesmärgi võib saavutada ettenähtud tähtaja jooksul. Eesmärk on vähendada Euroopa maanteedel ajavahemikus 2001–2010 hukkunute arvu poole võrra ehk 50 000lt 25 000le. See on peamine sõnum, mis tuleneb esimesel Euroopa liiklusohutuse päeval avaldatud viimastest kättesaadavatest andmetest. Andmed näitavad, et ambitsioonikas eesmärk on saavutatav: viimase 12 kuu jooksul on hukkunute arv vähenenud 8% võrra. Võrreldes 2001. aastaga on 2006. aastal Euroopa Liidus säästetud ligikaudu 12 000 inimelu.

„Kui me jätkame samamoodi, võib tänu kõikidele ühistele jõupingutustele Euroopa Liidus saavutada eesmärgi 2010. aastal, kuid see ei ole garantii, me peame jätkuvalt pingutama,“ kinnitas komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot. Ta tuletas meelde, et liiklusohutus on tema ametiaja prioriteet ning kutsus kõiki liikmesriike üles tutvuma põhjalikult äsjaavaldatud aruandega ja tegema sellest omad järeldused. „Eelkõige kutsun ma valitsusi üles tegutsema jõuliselt, juhul kui tulemused on murettekitavad,“ lisas ta.

Lisaks arvnäitajatele ja statistikale liiklusõnnetuste ohvrite kohta, on väga oluline hinnata riikide saavutatud tulemusi hästi valitud näitajate abil. Need kajastavad poliitika mõju ning aitavad paremini toimida konkreetsete probleemide korral. Esimese Euroopa liiklusohutuse päeva raames tutvustatakse neid tulemusi laiale üldsusele.

Euroopa liiklusohutuse päeva puhul avaldas komisjon esimest korda tulemused kava SafetyNet kohta, mida rahastati teadusuuringute kuuenda raamprogrammi raames. Kava pani aluse Euroopa Liiklusohutuse Seirekeskuse loomisele, mis võimaldas uurida liiklusohutust tulemuslikkuse näitajate põhjal.

Aruandes[1] on välja toodud seitse tulemuslikkuse näitajat liiklusohutuse valdkonnas: alkohol ja narkootikumid, kiirus, turvavöö ja kiivri kasutamine, päevatulede kasutamine, sõidukite passiivne ohutus, maanteede infrastruktuur, esmaabi kannatanutele. Kolm esimest näitajat on kõige olulisemad ja kõige paremini dokumenteeritud.

Vaatluse all olnud riikides võib täheldada suuri erinevusi. Näiteks:

5% kuni 30% maanteedel hukkunutest on seotud õnnetustega, mille puhul vähemalt üks juhtidest oli alkoholi tarbinud üle seadusliku piiri.

Kuni 50% juhtidest ei pea kinni kehtivatest kiiruspiirangutest.

67% kuni 97% autode või kaubikute kasutajatest kinnitavad esiistme turvavöö, kuid ainult 28% kuni 89% tagaistme turvavöö. 20% kuni 96% alla 12-aastastest lastest kasutavad turvatoole.

Kuigi sõidukite turvalisus (passiivne ohutus) paraneb aasta aastalt, on ehmatav täheldada, et lõhe parimaid tulemusi saavutanud riikide ja muude riikide vahel ei vähene.

Lisas esitatud dokumentidega antakse ülevaade erinevates liikmesriikides ning Šveitsis ja Norras saavutatud tulemustest lubatud alkoholisisalduse, turvavöö ja laste turvatoolide kasutamise kohta. Kiiruse ületamist käsitlevate andmete osas on riikide määratlused võrdleva tabeli koostamiseks liiga erinevad.

Tulemuslikkuse näitajad on kooskõlas täna, esimesel Euroopa liiklusohutuse päeval, avaldatud liiklusohutuse tulemustabeliga.

Tabel 1: Maanteedel hukkunute protsent seoses õnnetustega, mille puhul vähemalt üks juhtidest on tarbinud alkoholi üle seadusliku piiri (juhul kui ei ole ette nähtud teisiti)

Riik
Seaduslik piir (mg/ml)
%
Kommentaarid
Rép. Tšehhi Vabariik
0,0
4,8%

Austria
0,5
5,9%

Belgia
0,5
8,2%
Testitud on surmaga lõppenud õnnetustega seotud juhtidest ainult 20%
Holland
0,5
8,3%

Ungari
0,0
8,7%
Sellest 8,4% olid seotud juhtidega, kelle alkoholisisaldus veres oli üle 0,5 mg/ml
Kreeka
0,5
9,4%

Poola
0,2
9,8%

Saksamaa
0,3
12,1%

Slovakkia
0,0
12,9%

Leedu
0,4
14,8%

Taani
0,5
16,0%

Ühendkuningriik
0,8
17,0%

Šveits
0,5
19,3%

Läti
0,5
21,7%

Norra
0,2
22,2%
Alkoholi tarvitanud hukkunud juhtide protsent kõikidest hukkunud juhtidest
Küpros
0,9
22,5%
2006. aastal vähendati alkoholisisalduse seaduslikku piiri veres kuni 0,5 mg/ml
Soome
0,5
23,4%

Eesti
0,2
23,5%

Rootsi
0,2
25,0%
Hukkunud juhtide arv lahangu põhjal
Portugal
0,5
27.8%
Alkoholi tarvitanud hukkunud juhtide protsent kõikidest hukkunud juhtidest
Prantsusmaa
0,5
28,8%
Selliste surmaga lõppenud õnnetuste protsent, mille korral juhti testiti
Hispaania
0,5
29,5%
Alkoholi tarvitanud hukkunud juhtide protsent kõikidest hukkunud juhtidest

Tabel 2: Sõiduautode või kaubikute selliste kasutajate protsent, kes esiistme turvavöö kinnitasid (päeva ajal)

Riik
%
Prantsusmaa
97%
Saksamaa
96%
Malta*
96%
Rootsi
92%
Holland
90%
Ühendkuningriik;
90%
Norra
90%
Soome
88%
Iirimaa
86%
Portugal
86%
Taani
85%
Austria
83%
Šveits
82%
Luksemburg
80%
Poola*
78%
Läti*
77%
Hispaania
74%
Eesti
74%
Tšehhi Vabariik
72%
Itaalia*
71%
Belgia
71%
Ungari
67%

* ainult juhid

Tabel 3: Sõiduautode või kaubikute selliste kasutajate protsent, kes tagaistme turvavöö kinnitasid (päeva ajal)

Riik
%
Saksamaa
89%
Norra
85%
Ühendkuningriik;
84%
Soome
78%
Rootsi
73%
Prantsusmaa
70%
Holland
64%
Taani
63%
Luksemburg
60%
Šveits
53%
Austria
52%
Hispaania
51%
Iirimaa
46%
Portugal
45%
Tšehhi Vabariik
41%
Ungari
34%
Eesti
30%
Malta
28%


[1] Aruanne asub Euroopa veebisaidi liiklusohutuse leheküljel aadressil: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm


Side Bar