Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

Bruxelles, den 27 april 2007

Trafiksikkerhed: det europæiske handlingsprogram giver fortsat gode resultater – målet om 25.000 færre trafikdræbte på Europas veje i 2010 kan nås

Målet for det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden, der blev iværksat af Europa-Kommissionen i 2001, kan nås inden for den planlagte frist. Det drejer sig om i løbet af perioden 2001-2010 at halvere antallet af trafikdræbte på de europæiske veje og dermed nedbringe det samlede antal trafikdrab om året fra næsten 50.000 til 25.000. De sidste nye tal, der blev afsløret på den første europæiske trafiksikkerhedsdag, viser tydeligt, at dette ambitiøse mål var berettiget: I løbet af de sidste 12 måneder er antallet af trafikdræbte faldet med 8 %. I 2006 blev der dræbt 12.000 færre i trafikken i EU end i 2001.

« Hvis vi fortsætter sådan her, vil vi - med en samlet indsats fra alle i EU - kunne nå målet i 2010. Men der er ingen garanti - vi må blive ved med at arbejde på sagen», sagde Jacques Barrot, næstformand for Kommissionen med ansvar for transport. Han mindede om, at trafiksikkerhed står højt på dagsordenen i hans mandatperiode, og opfordrede alle medlemsstater til at studere den netop udkomne rapport nøje og drage konsekvenserne heraf. «Jeg vil især tilskynde de medlemsstater, hvis resultater giver anledning til bekymring, til at gribe alvorligt ind,» tilføjede han.

Ud over at se på de nøgne tal og statistikkerne over antallet af trafikofre er det vigtigt at vurdere landenes præstationer ved hjælp af passende indikatorer. Sådanne indikatorer afspejler virkningen af den politik, der føres, og gør det muligt at gribe bedre ind over for konkrete problemer. På den europæiske trafiksikkerhedsdag præsenteres disse resultater for en bredere offentlighed.

I anledning af den europæiske trafiksikkerhedsdag offentliggør Kommissionen for første gang resultaterne af projektet «SafetyNet», der er finansieret af det sjette rammeprogram for forskning. Dette projekt har lagt grunden til Det Europæiske Overvågningsorgan for Trafiksikkerheden og udført et vigtigt stykke arbejde omkring resultatindikatorerne for trafiksikkerhed.

Rapporten[1] dækker syv indikatorer for trafiksikkerhed: alkohol og euforiserende stoffer; hastighed; brug af sikkerhedsseler, styrthjelm og cykelhjelm; brug af kørelys; køretøjernes passive sikkerhed; vejinfrastruktur; førstehjælp til trafikofrene. De tre første indikatorer er både de vigtigste og de bedst dokumenterede.

Der er store forskelle mellem de lande, der er med i undersøgelsen. Således konstateres følgende:

Mellem 5 % og 30 % af alle trafikdrab skyldes ulykker, hvor mindst én af førerne har en højere alkoholpromille end tilladt.

Op til 50 % af førerne overholder ikke de gældende hastighedsgrænser.

Mellem 67 % og 97 % af personerne i personbiler og varevogne bruger sikkerhedssele på forsæderne, men kun mellem 28 % og 89 % på bagsæderne. Blandt børn under 12 år bruger mellem 20 % og 96 % barnestole.

Selv om køretøjssikkerheden (den passive sikkerhed) bliver bedre år for år, er det slående, at forskellene mellem de bedst præsterende lande og resten ikke bliver mindre.

De vedlagte tabeller giver en oversigt over resultaterne i de forskellige medlemsstater samt Schweiz og Norge på områderne spirituskørsel, brug af sikkerhedsseler og brug af barnestole. Hvad angår oplysninger om hastighedsovertrædelser, er de nationale fartgrænser for forskellige til, at der kan opstilles en sammenlignende tabel.

Indikatorerne er et led i den "resultattavle for trafiksikkerhed", der præsenteres i dag på den første europæiske trafiksikkerhedsdag.

Tabel 1: Andelen af trafikdrab som følge af ulykker, hvor mindst én af førerne havde en højere alkoholpromille end tilladt (medmindre andet fremgår af bemærkningerne).

Land
Promillegrænse (mg/ml)
%
Bemærkninger
Tjekkiet
0,0
4,8%

Østrig
0,5
5,9%

Belgien
0,5
8,2%
baseret på en undersøgelse, der kun omfatter 20 % af de førere, der har været involveret i dødsulykker
Nederlandene
0,5
8,3%

Ungarn
0,0
8,7%
heraf 8,4 %, hvor føreren/førerne havde en promille på over 0,5
Grækenland
0,5
9,4%

Polen
0,2
9,8%

Tyskland
0,3
12,1%

Slovakiet
0,0
12,9%

Litauen
0,4
14,8%

Danmark
0,5
16,0%

Det Forenede Kongerige
0,8
17,0%

Schweiz
0,5
19,3%

Letland
0,5
21,7%

Norge
0,2
22,2%
dræbte førere med for høj promille, udtrykt som procentdel af alle dræbte førere
Cypern
0,9
22,5%
promillegrænsen blev nedsat til 0,5 mg/ml i 2006
Finland
0,5
23,4%

Estland
0,2
23,5%

Sverige
0,2
25,0%
baseret på obduktion af dræbte førere
Portugal
0,5
27,8%
dræbte førere med for høj promille, udtrykt som procentdel af alle dræbte førere
Frankrig
0,5
28,8%
omfatter kun de dødsulykker, hvor føreren er blevet alkoholtestet
Spanien
0,5
29,5%
dræbte førere med for høj promille, udtrykt som procentdel af alle dræbte førere

Tabel 2: Andelen af personer i personbiler og varevogne, der bruger sikkerhedssele på forsæderne (i dagtimerne)

Land
%
Frankrig
97%
Tyskland
96%
Malta*
96%
Sverige
92%
Nederlandene
90%
Det Forenede Kongerige
90%
Norge
90%
Finland
88%
Irland
86%
Portugal*
86%
Danmark
85%
Østrig
83%
Schweiz
82%
Luxembourg
80%
Polen*
78%
Letland*
77%
Spanien
74%
Estland
74%
Tjekkiet
72%
Italien*
71%
Belgien
71%
Ungarn
67%

* kun førere

Tabel 3: Andelen af personer i personbiler, der bruger sikkerhedssele på bagsæderne (i dagtimerne)

Land
%
Tyskland
89%
Norge
85%
Det Forenede Kongerige
84%
Finland
78%
Sverige
73%
Frankrig
70%
Nederlandene
64%
Danmark
63%
Luxembourg
60%
Schweiz
53%
Østrig
52%
Spanien
51%
Irland
46%
Portugal
45%
Tjekkiet
41%
Ungarn
34%
Estland
30%
Malta
28%


[1] Rapporten findes på siden om trafiksikkerhed på Europa-webstedet på følgende adresse: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar