Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/584

V Bruselu dne 27 april 2007

Bezpečnost silničního provozu: evropský akční program vykazuje nadále dobré výsledky – cíle zachránit 25 000 životů na evropských silnicích lze dosáhnout již v roce 2010

Cíle evropského akčního programu pro bezpečnost silničního provozu, který Evropská komise zahájila v roce 2001, lze dosáhnout ve stanovené lhůtě. Běží o to, aby se počet lidí usmrcených na evropských silnicích za období 2001-2010 snížil na polovinu, a celkový počet mrtvých se tak ze skoro 50 000 dostal na 25 000. Tak zní hlavní sdělení, které vyplývá z posledních dostupných číselných údajů odhalených v průběhu prvního Evropského dne bezpečnosti silničního provozu. Tyto číselné údaje ukazují, že ctižádostivý cíl byl naprosto správný: během právě uplynulých 12 měsíců došlo ke snížení počtu usmrcených o 8 %. Oproti roku 2001 bylo v roce 2006 zachráněno v Evropské unii téměř 12 000 lidských životů.

„Pokud to tak půjde dál, lze díky spojenému úsilí všech v Evropské unii dosáhnout cíle v roce 2010, není to však zaručeno – je třeba neochabujícího úsilí,“ prohlásil Jacques Barrot, místopředseda Komise příslušný pro dopravu, a dále připomenul, že prioritou jeho mandátu je bezpečnost silničního provozu. Vyzval všechny členské státy, aby si pozorně prostudovaly právě zveřejněnou zprávu a vyvodily z ní důsledky. Dodal: „Především vyzývám vlády, aby si počínaly energicky, pokud jsou jejich výsledky alarmující.“

Kromě brutto číselných údajů a statistik o počtu obětí silničních nehod spočívá prvotní dopad v možnosti vyhodnocovat dosahované výsledky zemí pomocí pečlivě zvolených ukazatelů. Tyto ukazatele odrážejí dopad prováděných politik a umožňují lépe se vyrovnávat s konkrétními problémy. V rámci prvního Evropského dne bezpečnosti silničního provozu se tyto výsledky předkládají širší veřejnosti.

U příležitosti Evropského dne bezpečnosti silničního provozu zveřejňuje Komise poprvé výsledky projektu „SafetyNet“, financovaného 6. rámcovým programem pro výzkum a budujícího základy Evropské observatoře bezpečnosti silničního provozu, který umožnil provést významnou práci týkající se ukazatelů dosahovaných výsledků ve věci bezpečnosti silničního provozu.

Ve zprávě[1] bylo zohledněno sedm ukazatelů dosahovaných výsledků u bezpečnosti silničního provozu: alkohol a drogy; rychlost; bezpečnostní pásy a používání přílby; svícení ve dne; pasivní bezpečnost vozidel; silniční infrastruktura; první pomoc obětem. První tři ukazatele jsou zároveň nejdůležitější i nejlépe zdokumentované.

Mezi zkoumanými zeměmi byly zjištěny velké rozdíly. Např.

5 % až 30 % úmrtí na silnicích je důsledkem nehod s účastí alespoň jednoho řidiče, který konzumoval alkohol nad zákonem povolený limit.

Až 50 % řidičů nedodržuje platná omezení rychlosti.

67 % až 97 % cestujících vozidel nebo dodávek používá bezpečnostní pás na předních sedadlech, ale pouze 28 % až 89 % na sedadlech zadních. Dětské sedačky používá 20 % až 96 % dětí pod 12 let.

Ačkoli se rok od roku zlepšuje ochrana poskytovaná vozidly (pasivní bezpečnost), bije do očí, že rozestup mezi nejbohatšími zeměmi a ostatními zeměmi se nezmenšuje.

Tabulky v příloze podávají přehled výsledků dosahovaných různými členskými státy, jakož i Švýcarském a Norskem, pokud jde o hladinu alkoholu v krvi, používání pásu a používání dětských sedaček. U údajů o rychlosti se definice jednotlivých členských států navzájem příliš liší, takže nelze sestavit srovnávací tabulku.

Ukazatele dosahovaných výsledků zapadají do logiky „palubní desky pro bezpečnost silničního provozu“, která se dnes, tj. u příležitosti prvního Evropského dne bezpečnosti silničního provozu, zveřejňuje.

Tabulka 1: Procentní podíl úmrtí na silnicích vyplývající z nehod s účastí alespoň jednoho řidiče, který konzumoval alkohol nad zákonem povolený limit.

Země
Zákonný limit (mg/ml)
%
Poznámky
Česká republika
0,0
4,8%

Rakousko
0,5
5,9%

Belgie
0,5
8,2%
Test uskutečněn pouze u 20 % řidičů podílejících se na smrtelných nehodách
Nizozemsko
0,5
8,3%

Maďarsko
0,0
8,7%
Z toho 8,4 % s účastí řidičů s hladinou alkoholu v krvi nad 0,5 mg/ml
Řecko
0,5
9,4%

Polsko
0,2
9,8%

Německo
0,3
12,1%

Slovensko
0,0
12,9%

Litva
0,4
14,8%

Dánsko
0,5
16,0%

Spojené království
0,8
17,0%

Švýcarsko
0,5
19,3%

Lotyšsko
0,5
21,7%

Norsko
0,2
22,2%
Usmrcení řidiči se zvýšeným obsahem alkoholu v krvi, v % z počtu všech usmrcených řidičů
Kypr
0,9
22,5%
Zákonný limit hladiny alkoholu v krvi snížen v roce 2006 na 0,5 mg/ml
Finsko
0,5
23,4%

Estonsko
0,2
23,5%

Švédsko
0,2
25,0%
Na základě pitvy usmrcených řidičů
Portugalsko
0,5
27.8%
Usmrcení řidiči se zvýšeným obsahem alkoholu v krvi, v % z počtu všech usmrcených řidičů
Francie
0,5
28,8%
% smrtelných nehod, pokud byl řidič testován
Španělsko
0,5
29,5%
Usmrcení řidiči se zvýšeným obsahem alkoholu v krvi, v % z počtu všech usmrcených řidičů

Tabulka 2: Procentní podíl cestujících zvláštních vozidel nebo dodávek s připnutým bezpečnostním pásem na předních sedadlech (přes den)

Země
%
Francie
97%
Německo
96%
Malta *
96%
Švédsko
92%
Nizozemsko
90%
Spojené království
90%
Norsko
90%
Finsko
88%
Irsko
86%
Portugalsko *
86%
Dánsko
85%
Rakousko
83%
Švýcarsko
82%
Lucembursko
80%
Polsko *
78%
Lotyšsko *
77%
Španělsko
74%
Estonsko
74%
Česká republika
72%
Itálie *
71%
Belgie
71%
Maďarsko
67%

* pouze řidiči

Tabulka 3: Procentní podíl cestujících zvláštních vozidel s připnutým bezpečnostním pásem na zadních sedadlech (přes den)

Země
%
Německo
89%
Norsko
85%
Spojené království
84%
Finsko
78%
Švédsko
73%
Francie
70%
Nizozemsko
64%
Dánsko
63%
Lucembursko
60%
Švýcarsko
53%
Rakousko
52%
Španělsko
51%
Irsko
46%
Portugalsko
45%
Česká republika
41%
Maďarsko
34%
Estonsko
30%
Malta
28%


[1] Zprávu lze nalézt na internetové stránce Europa pod linkem "bezpečnost silničního provozu" na této adrese: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rspi_en.htm.


Side Bar