Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI HU PL

IP/07/582

Bryssel den 27 april 2007

Europas digitala revolution ökar takten, enligt en ny EU-undersökning

Nästan 20 % of hushållen i EU köper kombinerade telekompaket, enligt en idag publicerad EU-omfattande undersökning av 27 000 representativa hushåll. Nästan 30 % är nu anslutna till Internet via bredbandsanslutningar och hushållen använder i ökande utsträckning mobiltelefoner i takt med att fasta linjer blir mindre populära. 17 % av de personer i EU som har Internet använder det för Internettelefoni.

”EU:s digitala ekonomi växer starkt allteftersom fler och fler hushåll utnyttjar närmandet mellan fasta och mobila tjänster samt Internettjänster”, säger kommissionens ledamot med ansvar för informationssamhället och medier, Viviane Reding. ”Årets reform av EU:s telekomregler syftar till att bemöta den snabba utvecklingen av denna tekniska miljö och samtidigt stimulera en fungerande konkurrens. ”

Huvudpunkterna i kommissionens undersökning är följande:

  • Uppemot 20 % av EU:s medborgare köper två eller flera telekomprodukter från en och samma tjänsteleverantör, vanligen fast telefoni och Internettillgång.
  • Användarna byter i ökande utsträckning från fast till mobil telefoni: även om andelen hushåll med minst en mobiltelefon ligger kvar på ungefär samma nivå (81 %) ökar andelen hushåll i EU som endast håller sig med mobiltelefon (22 %, en ökning med 4 %), medan andelen hushåll med minst en fast telefonlinje minskar (72 %, en minskning med 5 %).
  • Bredband blir alltmer populärt i EU (28 %, en ökning med 6 %), medan användningen av smalband minskar (12 %, en minskning med 3 %). De flesta hushåll ansluter till Internet via ADSL (53 %, en ökning med 4 %) och 34 % av bredbandsanslutningarna är trådlösa.
  • 17 % av EU:s medborgare som har en internetanslutning i hemmet uppger att den används för att ringa telefonsamtal. I de nya medlemsstaterna är siffran dubbelt så stor.
  • Allteftersom fler hushåll anslutit till Internet (42 %, en ökning med 4 %) minskar den andel som uppger att skälet för att inte skaffa en anslutning är ekonomisk. 45 % är helt enkelt inte intresserade.
  • 28 % av EU:s medborgare har haft stora problem med skräppost, virus och spionprogram, vilket tydligt visar hur viktigt det är att EU och medlemsstaterna satsar mer på att bekämpa olaglig verksamhet (se IP/06/1629). I allmänhet har EU-medborgarna installerat antivirusprogram (81 %) och skräppostfilter (60 %).
  • 40 % (en ökning med 5 %) känner till att numret 112 i nödsituationer fungerar i hela EU, men samtidigt måste många medlemsstater förbättra det praktiska genomförandet av 112 (se IP/07/392).
  • 63 % av EU:s medborgare har okodad TV, och inte betal-TV. I länder med TV-program som sänds via antenn eller satellit har färre hushåll betal-TV än i länder där kabel-TV dominerar.

Undersökningsresultaten kommer att påverka den pågående offentliga debatten om reformen av telekomreglerna som planeras till i sommar (se IP/06/874).

Hela undersökningen finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm#2007

Hushållens tillgång till de viktigaste telekomtjänsterna


Genomsnitt samtliga hushåll i EU
Genomsnitt hushåll i EU, utom Bulgarien och Rumänien
Procentuell förändring EU (utom BU och RU) vinter 2007/ vinter 2006
Telefon (fast och/eller mobil)
94%
96%
-1%
Mobiltelefon1
81%
82%
+2%
Fast telefon
72%
73%
-5%
Både fast telefon och mobiltelefon
58%
60%
-1%
Mobiltelefon, men ingen fast telefon
22%
22%
+4%
Fast telefon, men ingen mobiltelefon
15%
15%
-3%
Bredbandsuppkoppling till Internet
28%
29%
+6%
DSL
22%
23%
+4%
Kabelmodem
6%
6%
+2%
TV
97%
97%
-
Antenn
45%
47%
-3%
Kabel-TV
35%
33%
-
Satellit
21%
22%
-

1 Anmärkning: Att mobiltelefontillgången per hushåll i EU är lägre än penetrationsgraden per person beror på att flerfaldig mobiltillgång (förbetalning/efterhandsbetalning) i ett och samma hushåll endast räknas en gång.


Side Bar