Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI HU

IP/07/582

Bruksela, dnia 27 kwietnia 2007 r.

Według najnowszego badania UE rewolucja cyfrowa w Europie nabiera tempa

Według opublikowanego dzisiaj ogólnoeuropejskiego sondażu przeprowadzonego wśród 27 000 reprezentatywnych gospodarstw domowych, prawie 20% europejskich gospodarstw kupuje pakiety telekomunikacyjne. Prawie 30% gospodarstw domowych jest podłączonych do Internetu za pomocą szybkich, szerokopasmowych łączy i gospodarstwa coraz częściej używają telefonów komórkowych, a telefony stacjonarne wychodzą z użycia. 17% Europejczyków posiadających łącze internetowe w domu korzysta z telefonii internetowej.

Europejski sektor technologii cyfrowych bardzo dynamicznie się rozwija, gdyż coraz więcej konsumentów korzysta z konwergencji między usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługami internetowymi”, powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Wyzwaniem dla tegorocznej reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych będzie dostosowanie się do tego dynamicznie zmieniającego się otoczenia technologicznego przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu konkurencji.”

Kluczowe wnioski płynące z opublikowanych przez Komisję w dniu dzisiejszym wyników ogólnoeuropejskiego badania są następujące:

  • Prawie 20% Europejczyków kupuje co najmniej dwa produkty telekomunikacyjne od tego samego dostawcy, przy czym najbardziej popularne jest połączenie telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu.
  • Rośnie liczba użytkowników, którzy rezygnują z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej: mimo, że procent gospodarstw domowych posiadających przynajmniej jeden telefon komórkowy pozostaje na stosunkowo stałym poziomie (81%), to liczba gospodarstw domowych korzystających tylko z telefonii komórkowej rośnie w UE (22%, wzrost 4%) podczas gdy liczba gospodarstw domowych posiadających przynajmniej jedną linię stacjonarną zmniejsza się (72%, spadek 5%).
  • Popularność łączy szerokopasmowych w UE szybko rośnie (28%, wzrost 6%), podczas gdy wąskopasmowych maleje (12%, spadek 3%). Większość gospodarstw domowych korzysta z dostępu do Internetu za pomocą asynchronicznego cyfrowego łącza abonenckiego (ADSL) (53%, wzrost 4%), a 34% szerokopasmowych łączy wykorzystuje technologie bezprzewodowe.
  • 17% Europejczyków posiadających dostęp do Internetu w domu twierdzi, że używa go do wykonywania połączeń telefonicznych. Odsetek ten jest dwukrotnie wyższy w nowych państwach członkowskich.
  • Przy coraz większej liczbie gospodarstw podłączonych do Internetu (42%, wzrost 4%), brak dostępu coraz rzadziej wynika z powodów finansowych, gdyż 45% respondentów twierdzi, że po prostu nie są tym zainteresowani.
  • 28% Europejczyków dotkliwie odczuło problemy z niepożądaną pocztą elektroniczną (spam), wirusami i programami szpiegującymi działania użytkownika (spyware), co podkreśla potrzebę większej aktywności UE i państw członkowskich w zwalczaniu nielegalnej działalności (patrz IP/06/1629). W sumie większość z nich zainstalowała oprogramowanie antywirusowe (81%) i oprogramowanie antyspamowe (60%).
  • 40% (wzrost 5%) respondentów wie, że jeden europejski numer alarmowy 112 pozwala połączyć się ze służbami ratunkowymi w każdym kraju UE, ale jeszcze wiele państw członkowskich musi ulepszyć jego praktyczne wdrożenie (patrz IP/07/392).
  • 63% Europejczyków korzysta z ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych i nie płaci abonamentów za płatne kanały. Mniej gospodarstw domowych korzysta z płatnego abonamentu telewizyjnego w krajach, gdzie telewizja odbierana jest za pomocą anteny naziemnej lub satelitarnej niż w krajach, w których dominuje telewizja kablowa.

Wyniki badania zostaną uwzględnione w debacie publicznej na temat zmian w unijnych przepisach dotyczących telekomunikacji planowanej na lato bieżącego roku (patrz IP/06/874).

Pełen tekst ogólnoeuropejskiego sondażu wśród gospodarstw domowych znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm#2007

Wskaźniki rozpowszechnienia kluczowych usług telekomunikacyjnych


Przeciętnie gospodarstwa UE 27
Przeciętnie gospodarstwa UE 25
zmiana w % dla UE 25: zima 2007/zima 2006
Ogólny dostęp do telefonii (stacjonarnej i/lub komórkowej)
94%
96%
-1%
Dostęp do telefonii komórkowej
81%
82%
+2%
Dostęp do telefonii stacjonarnej
72%
73%
-5%
Dostęp zarówno do telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej
58%
60%
-1%
Dostęp do telefonii komórkowej i brak dostępu do telefonii stacjonarnej
22%
22%
+4%
Dostęp do telefonii komórkowej i brak dostępu do telefonii stacjonarnej
15%
15%
-3%
Szerokopasmowy dostęp do Internetu
28%
29%
+6%
Dostęp za pomocą cyfrowej linii abonenckiej (DSL)
22%
23%
+4%
Dostęp przez modem kablowy
6%
6%
+2%
Telewizja
97%
97%
-
przez antenę telewizyjną
45%
47%
-3%
telewizja kablowa
35%
33%
-
telewizja satelitarna
21%
22%
-

1 Uwaga: Wskaźnik dostępu do telefonii komórkowej w UE na gospodarstwo domowe jest niższy niż na osobę z powodu różnych form dostępu do telefonii komórkowej (na kartę/abonament) w obrębie tego samego gospodarstwa, co liczone jest tylko raz na poziomie gospodarstwa.


Side Bar