Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT SV FI HU PL

IP/07/582

Brussel, 27 april 2007

Nieuw EU-onderzoek wijst uit: digitale revolutie Europa neemt hoge vlucht

Volgens het vandaag gepubliceerde EU-onderzoek onder 27.000 representatieve huishoudens koopt bijna 20% van de Europese huishoudens telecomdiensten in een pakket. Bijna 30% maakt nu gebruik van het internet via snelle breedbandverbindingen en steeds meer huishoudens gebruiken mobiele telefoons terwijl vaste lijnen minder populair worden. 17% van de Europeanen die thuis een internetverbinding heeft, gebruikt deze om te bellen via het internet.

"Nu steeds meer huishoudens gebruik maken van pakketten waarin internet en vaste en mobiele telefoniediensten gebundeld zijn, vertoont de Europese digitale economie een sterke groei," aldus Viviane Reding, Commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Bij de dit jaar geplande herziening van de EU-telecomwetgeving zal rekening moeten worden gehouden met deze snelle technologische veranderingen en tegelijkertijd doelmatige mededinging moeten worden bevorderd."

De belangrijkste bevindingen van het vandaag door de Commissie gepubliceerde EU-onderzoek zijn de volgende:

  • Bijna 20% van de Europeanen koopt twee of meer telecomproducten bij dezelfde dienstverlener. De combinatie vaste telefonie en internet is het meest gebruikelijk.
  • Steeds meer bellers stappen over van vaste naar mobiele telefonie: hoewel het aantal huishoudens met tenminste één mobiele telefoon min of meer gelijk blijft (81%), stijgt het aantal huishoudens in de EU waar uitsluitend mobiele telefoons worden gebruikt (22%, stijging van 4%). Het aantal huishoudens met uitsluitend een vaste lijn daalt (72%, daling van 5%).
  • Breedband wordt binnen de EU steeds populairder (28%, stijging van 6%), terwijl smalband aan populariteit inboet (12%, daling van 3%). De meeste huishoudens maken gebruik van het internet via een ADSL-verbinding (53%, stijging van 4%) en 34% van de breedbandverbindingen is draadloos.
  • 17% van de Europeanen die thuis over een internetverbinding beschikt, gebruikt deze om via internet te bellen. Dit percentage ligt twee keer zo hoog in de nieuwe lidstaten.
  • Nu steeds meer huishoudens een internetverbinding aanschaffen (42%, stijging van 4%) is de reden om dit niet te doen steeds vaker niet financieel: 45% zegt simpelweg niet geïnteresseerd te zijn.
  • 28% van de Europeanen ondervindt ernstige problemen als gevolg van spam, virussen en spyware, hetgeen de noodzaak onderstreept van een nog proactievere houding van de EU en haar lidstaten bij het bestrijden van illegale activiteiten (IP/06/1629). De meeste Europeanen hebben antivirussoftware (81%) en antispamsoftware (60%) geïnstalleerd.
  • 40% (stijging van 5%) weet dat het gemeenschappelijke Europese alarmnummer 112 vanuit de gehele EU gebeld kan worden, maar veel lidstaten moeten de praktische uitvoering van 112 nog verbeteren (zie IP/07/392).
  • 63% van de Europeanen beschikt over vrij toegankelijke televisie (in tegenstelling tot betaaltelevisie). In landen waar TV gekeken wordt via een antenne of satellietschotel zijn minder huishoudens geabonneerd op betaaltelevisie dan in landen waar voornamelijk kabeltelevisie aanwezig is.

De bevindingen van het vandaag gepubliceerde onderzoek zullen het debat voeden over de hervorming van de EU-telecomregels die op de agenda staat voor zomer 2007 (zie IP/06/874).

De volledige tekst van het EU-onderzoek onder huishoudens kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm#2007

Penetratiegraad voor de belangrijkste telecomdiensten


Gemiddelde huishoudens EU-27
Gemiddelde huishoudens EU-25
Verschil in %
EU-25
winter 2006 / winter 2007
Algemene telefoontoegang (vast en/of mobiel)
94%
96%
-1%
Mobiele telefoontoegang1
81%
82%
+2%
Vaste telefoontoegang
72%
73%
-5%
Zowel vaste als mobiele telefoontoegang
58%
60%
-1%
Uitsluitend mobiele telefoontoegang
22%
22%
+4%
Uitsluitend vaste telefoontoegang
15%
15%
-3%
Breedbandtoegang tot internet
28%
29%
+6%
Toegang via ADSL
22%
23%
+4%
Toegang via kabelmodem
6%
6%
+2%
Televisie
97%
97%
-
Antenne
45%
47%
-3%
Kabel
35%
33%
-
Satellietschotel
21%
22%
-

1 NB: de mobiele telefoontoegang per huishouden in de EU is lager dan de penetratiegraad per hoofd van de bevolking omdat meerdere mobiele telefoons (vooruitbetaald/achterafbetaald) in hetzelfde huishouden slechts meetellen als één telefoon op het niveau van huishoudens.


Side Bar