Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV HU PL

IP/07/582

Bryssel 27. huhtikuuta 2007

Euroopan digitaalisen vallankumouksen vauhti kiihtyy

Tänään julkaistun EU:n laajuisen tutkimuksen mukaan lähes 20 prosenttia Euroopan kotitalouksista on hankkinut yhdistettyjä telepalvelupaketteja. Tutkimukseen osallistui 27 000 kotitaloutta. Lähes 30 prosentilla on Internet-yhteys nopean laajakaistan kautta, ja matkapuhelimet ovat käytössä yhä useammassa kodissa kiinteiden puhelinliittymien suosion vähetessä. Niistä EU:n kansalaisista, joilla on kotonaan Internet-liittymä, 17 prosenttia käyttää sitä Internet-puheluihin.

"Euroopan digitaalitalous kasvaa voimakkaasti yhä useampien kotitalouksien hyödyntäessä kiinteiden verkkojen, matkaviestinverkkojen ja Internet-palvelujen keskinäistä lähentymistä", totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. "Tänä vuonna toteutettavan EU:n telesääntöjen uudistuksen haasteena on mukautua tähän nopeasti muuttuvaan teknologiseen ympäristöön ja tehostaa samalla kilpailua."

Komission tänään julkaiseman EU:n laajuisen tutkimuksen tärkeimmät havainnot ovat seuraavat:

  • Lähes 20 prosenttia eurooppalaisista ostaa kaksi tai useampia televiestintätuotteita samalta palveluntarjoajalta – näistä yleisin on kiinteän puhelinliittymän ja Internet-liittymän yhdistelmä.
  • Käyttäjät ovat yhä suuremmassa määrin siirtymässä kiinteistä puhelinliittymistä matkapuhelimiin: vaikka vähintään yhden matkapuhelimen omistavien kotitalouksien prosenttiosuus pysyy melko vakaasti 81 prosentissa, ainoastaan matkapuhelinta käyttävien kotitalouksien osuus on EU:ssa kasvussa (22 %, lisäystä 4 %), samalla kun vähintään yhden kiinteän puhelinliittymän omistavien kotitalouksien osuus vähenee (72 %, vähennystä 5 %).
  • Laajakaistan käyttö on nopeasti yleistymässä EU:ssa (28 %, lisäystä 6 %) toisin kuin kapeakaistan käyttö (12 %, vähennystä 3 %). Useimmat kotitaloudet käyttävät Internetiä ADSL-liittymän kautta (53 %, lisäystä 4 %), ja 34 prosenttia laajakaistayhteyksistä on langattomia.
  • Eurooppalaisista, joilla on Internet-yhteys kotonaan, 17 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä sitä puheluihin. Tämä osuus on uusissa jäsenvaltioissa kaksinkertainen.
  • Internet-yhteys on hankittu yhä useampiin kotitalouksiin (42 %, lisäystä 4 %), ja sen hankkimatta jättäminen johtuu yhä useammin muista kuin taloudellisista syistä, sillä 45 prosenttia ilmoittaa ainoaksi syyksi sen, etteivät he ole kiinnostuneita siitä.
  • EU:n kansalaisista 28 prosentilla on ollut suuria roskapostiin, viruksiin ja urkintaohjelmiin liittyviä ongelmia, ja he katsovat, että EU:n ja jäsenvaltioiden on omaksuttava aktiivisempi rooli laittoman toiminnan torjunnassa (ks. IP/06/1629). Useimmat EU:n kansalaiset ovat asentaneet ohjelmia virusten (81 %) ja roskapostin (60 %) torjumiseksi.
  • Eurooppalaisista 40 % tietää, että Euroopan yhteinen hätänumero 112 on käytössä kaikkialla Euroopassa, mutta monien jäsenvaltioiden on parannettava hätänumeroa 112 koskevaa käytännön toteuttamista (ks. IP/07/392).
  • 63 prosenttia eurooppalaisista katsoo maksuttomia televisiolähetyksiä eikä tilaa maksutelevisiopalveluja. Maissa, joissa televisiolähetyksiä vastaanotetaan antennin tai satelliittiantennin välityksellä, on vähemmän maksutelevisiotilaajia kuin kaapelitelevisiomaissa.

Tänään julkaistun tutkimuksen tulokset tarjoavat materiaalia parhaillaan käytävään julkiseen keskusteluun EU:n telesääntöjen uudistuksesta, joka on määrä toteuttaa tänä kesänä (ks. IP/06/874).

Kotitalouksia koskeva EU:n laajuinen tutkimus on kokonaisuudessaan saatavilla Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm#2007

Tärkeimpien telepalvelujen levinneisyysprosentit


EU-27:n kotitaloudet keskimäärin
EU-25:n kotitaloudet keskimäärin
%-muutos EU-25:ssä
Talvi 2007–
Talvi 2006
Puhelinliittymä (kiinteä ja/tai matkapuhelin)
94 %
96 %
-1 %
Matkapuhelinliittymä 1
81 %
82 %
+2 %
Kiinteä puhelinliittymä
72 %
73 %
-5 %
Sekä kiinteä että matkapuhelinliittymä
58 %
60 %
-1 %
Matkapuhelinliittymä muttei kiinteää puhelinliittymää
22 %
22 %
+4 %
Kiinteä puhelinliittymä muttei matkapuhelinliittymää
15 %
15 %
-3 %
Laajakaista-Internet-liittymä
28 %
29 %
+6 %
DSL-liittymä
22 %
23 %
+4 %
Kaapeli-modeemi-liittymä
6 %
6 %
+2 %
Televisio
97 %
97 %
-
Antenniverkko
45 %
47 %
-3 %
Kaapelitelevisio
35 %
33 %
-
Satelliittiverkko
21 %
22 %
-

1 Huom.: Matkapuhelinliittymien määrä kotitaloutta kohden on EU:ssa pienempi kuin asukaskohtainen määrä, koska samassa kotitaloudessa olevat useammat matkapuhelinliittymät (ennalta maksetut ja jälkikäteen laskutettavat) lasketaan kotitaloustasolla mitattuna yhdeksi liittymäksi.


Side Bar