Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Bryssel den 19 april 2007

Konsumentpolitik: Kommissionen offentliggör årsrapporten för 2006 om farliga konsumentprodukter

Bättre samarbete mellan tullmyndigheterna i EU medförde att ett ökat antal farliga konsumentprodukter drogs tillbaka från EU:s marknad under förra året. Det rörde sig om så skilda produkter som nallebjörnar, hårtorkar, rengöringsprodukter, minimotorcyklar, cigarettändare och bindningar till skidpjäxor. Den årliga rapport (Rapex) om farliga konsumentprodukter som idag offentliggörs av Europeiska kommissionen visar att leksakerna har övertagit förstaplatsen från de elektriska apparaterna som den produktkategori som anmäls oftast. Nästan hälften av alla de produkter som anmäldes kom från Kina (440 anmälningar, 48 %). Sammanlagt rapporterades under förra året 924 restriktiva åtgärder mot farliga produkter genom Rapexsystemet. Detta är en ökning med 32 % jämfört med 2005 då 701 restriktiva åtgärder vidtogs. Genom Rapexsystemet för snabbt informationsutbyte om farliga produkter som inte är avsedda som livsmedel kan de nationella myndigheterna underrätta kommissionen om produkter som medför en allvarlig risk för konsumenternas hälsa och säkerhet, med undantag av livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter. Informationen om produkterna skickas snabbt ut till alla andra tillsynsmyndigheter i 30 europeiska länder, och man inför förbud mot de farliga produkterna eller begränsningar för deras försäljning på marknaden. Kommissionen uppmanar alla EU:s medlemsstater att utnyttja Rapexsystemet i större utsträckning. Kommissionen vill också se gemensamma ansträngningar med och mellan de nationella marknadsövervakningsmyndigheterna och tullmyndigheterna och samarbete med länder utanför EU, så att systemet kan bli ännu effektivare.

”Systemet för snabbt informationsutbyte är ett betydelsefullt verktyg för att övervaka marknaden och ett utmärkt exempel på hur EU kan tillföra ett mervärde” konstaterar Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor. "Den ökande strömmen av inkommande anmälningar är ett gott tecken som visar att övervakningen av produkter i Europa blir bättre och bättre. Den årsrapport som läggs fram idag visar att systemet fungerat bättre än någonsin under 2006. Min uppgift är att se till att systemet utvecklas och når sin fulla potential”.

En ökning av antalet anmälningar med 32 %

Antalet anmälningar har ökat drastiskt under de senaste åren. Bara två år efter det att de reviderade bestämmelserna om produktsäkerhet i Europa trädde i kraft, har antalet anmälningar av produkter (inte livsmedel) som medför allvarliga risker mer än fördubblats, från 388 under 2004 till 924 under 2006. År 2006 ökade antalet anmälningar med 32 % jämfört med 2005. Mer än 40 % av alla anmälningar rör frivilliga åtgärder som vidtagits av företag – en betydande ökning år från år. Detta visar tydligt att säkerhetsmedvetandet ökar hos de ekonomiska aktörerna i Europa.

Fem länder stod för 60 % av alla anmälningar:

 • Tyskland (144 anmälningar, 16 %)
 • Ungern (140 anmälningar, 15 %)
 • Grekland (98 anmälningar, 11 %)
 • Storbritannien (92 anmälningar, 10 %)
 • Spanien (79 anmälningar, 9 %)

Utvärderingen av hur systemet fungerat under 2006 visar att anmälningarna av farliga produkter fortfarande är ojämnt fördelade över medlemsstaterna. Därför måste somliga medlemsstater öka sitt deltagande i Rapexsystemet.

Leksaker och elektriska apparater toppar listan

De flesta anmälningarna gällde följande produkter:

 • leksaker (221 anmälningar, 24 %)
 • elektriska apparater (174 anmälningar, 19 %)
 • motorfordon (126 anmälningar, 14 %)
 • belysningsutrustning (98 anmälningar, 11 %)
 • kosmetiska produkter (48 anmälningar, 5 %).

Anmälningarna för enbart leksaker, elektriska apparater och motorfordon uppgick under 2006 till mer än hälften av alla anmälningar. Detta stämmer överens med resultaten från föregående år. Den största skillnaden är att leksaker för första gången tog över förstaplatsen från elektriska apparater som den produktkategori som anmäls oftast.

De vanligaste riskerna

De fem vanligaste riskkategorierna var:

 • skador (274 anmälningar, 25 %)
 • elektriska stötar (270 anmälningar, 24 %)
 • brandrisk/brännskador (194 anmälningar, 18 %)
 • kvävning (157 anmälningar, 14 %)
 • kemiska risker (95 anmälningar, 9 %).

Vanligaste ursprungsland

Kina var det ursprungsland som fick flest anmälningar, nästan hälften av alla anmälda produkter kom från Kina (440 anmälningar, 48 %). För att komma tillrätta med detta har kommissionen ökat sitt samarbete med Kina på produktsäkerhetsområdet. Eftersom Kina snabbt har blivit en av de största exportörerna av konsumentprodukter till Europa undertecknade kommissionen 2006 ett samförståndsavtal och en vägledning för säkrare leksaker för att förbättra säkerheten hos inkommande produkter.
Rapexrapporten för 2006 finns på engelska, franska och tyska på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar