Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Bruselj, 19. aprila 2007

Potrošniki: Komisija je objavila poročilo o nevarnih potrošniških izdelkih za leto 2006

Boljše sodelovanje med carinskimi organi po vsej EU je privedlo do povečanja števila nevarnih potrošniških izdelkov, ki so bili lani umaknjeni iz prometa – od medvedkov do sušilcev za lase, pršil za čiščenje, mini motornih koles, cigaretnih vžigalnikov in smučarskih vezi. Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu (RAPEX) o nevarnih potrošniških izdelkih ugotavlja, da so igrače po pogostosti prijav prevzele vodilno mesto pred električnimi napravami. Država izvora prijavljenih izdelkov je bila skoraj v polovici primerov Kitajska (440 prijav, 48 %). Preko sistema RAPEX je bilo lani zabeleženih skupaj 924 nevarnih izdelkov, v zvezi s katerimi so bili sprejeti omejevalni ukrepi, kar predstavlja 32-odstotni porast v primerjavi s 701 primerom leta 2005. Prek sistema hitrega obveščanja RAPEX za neživilske potrošniške izdelke nacionalni organi Komisijo obveščajo o izdelkih, ki predstavljajo resno nevarnost za zdravje in varnost potrošnikov, razen hrane, zdravil in medicinskih naprav. Te informacije se hitro razširijo med preostale nadzorne organe v 30 evropskih državah, ki nevarne izdelke umaknejo iz prometa ali omejijo njihovo prodajo. Da bi se učinkovitost sistema še povečala, Komisija vse države članice EU poziva k tesnejšemu sodelovanju, k skupnim prizadevanjem z in med nacionalnimi organi za nadzor trga in carinskimi organi ter k sodelovanju s tretjimi državami.

„Sistem hitrega obveščanja je učinkovit varuh in odličen primer evropske dodane vrednosti,“ pravi evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva. „Nenehna rast števila prijavljenih ukrepov je dober znak, ki kaže na vse večjo opreznost po vsej Evropi. Iz današnjega letnega poročila je razvidno, da je sistem leta 2006 deloval bolje kot kdaj koli prej. Moja naloga je, da vzpodbudim rast sistema do njegovih skrajnih meja.“

32-odstotno povečanje števila prijav

Število prijav je v zadnjih nekaj letih strmo raslo. V drugem letu po začetku veljavnosti prenovljenih predpisov o varnosti neživilskih potrošniških izdelkov v Evropi se je število prijav zelo nevarnih izdelkov več kot podvojilo. Leta 2004 je bilo takih primerov 388, leta 2006 pa 924. Leta 2006 je bilo prijav zelo nevarnih izdelkov za 32 % več kot leta 2005. Več kot 40 % vseh prijav je bilo povezanih s prostovoljnimi ukrepi podjetij – znatna rast iz leta v leto. To je jasen znak vse večje varnostne ozaveščenosti evropskih gospodarskih subjektov.

60 % vseh primerov je bilo prijavljenih v petih državah:

 • Nemčija (144 prijav, 16 %),
 • Madžarska (140 prijav, 15 %),
 • Grčija (98 prijav, 11 %),
 • Združeno kraljestvo (92 prijav, 10 %),
 • Španija (79 prijav, 9 %).

Ocena delovanja sistema leta 2006 kaže, da porazdelitev prijav in ukrepov v zvezi z zelo nevarnimi izdelki med državami članicami še ni enakomerna. Zato je treba izboljšati sodelovanje nekaterih držav članic v sistemu RAPEX.

Na vrhu seznama so igrače in električne naprave

Najpogosteje prijavljeni izdelki so bili:

 • igrače (221 prijav, 24 %),
 • električne naprave (174 prijav, 19 %),
 • motorna vozila (126 prijav, 14 %),
 • svetila (98 prijav, 11 %),
 • kozmetika (48 prijav, 5 %).

V zvezi z igračami, električnimi napravami in motornimi vozili je bilo leta 2006 skupaj več kot za polovico vseh prijav, kar je v skladu s podatki iz leta poprej. Najpomembnejša razlika je, da so igrače po pogostosti prijav tokrat prvič prevzele vodilno mesto pred električnimi napravami.

Najpogostejše nevarnosti

Pet najpogostejših nevarnosti je bilo:

 • telesne poškodbe (274 prijav, 25 %),
 • električni udar (270 prijav, 24 %),
 • nevarnost požara/opeklin (194 prijav, 18 %),
 • davljenje/zadušitev (157 prijav, 14 %),
 • kemično tveganje (95 prijav, 9 %).

Najpogostejša država izvora

Država izvora prijavljenih izdelkov je bila skoraj v polovici primerov Ljudska republika Kitajska (440 prijav, 48 %). Za rešitev tega problema je Komisija okrepila sodelovanje s Kitajsko na področju varnosti izdelkov. Ker je Kitajska hitro postala največja izvoznica potrošniških izdelkov v Evropo, je Komisija leta 2006 z njo podpisala memorandum o soglasju in načrt za varnejše igrače, da bi tako izboljšala varnost uvoženih izdelkov.

Poročilo RAPEX je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletni strani:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar