Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Brusel, 19. apríla 2007

Spotrebitelia: Komisia vydáva výročnú správu za rok 2006 o nebezpečných tovaroch

Skvalitnenie spolupráce medzi colnými orgánmi v rámci celej Európskej únie viedlo k zvýšenému počtu tovarov, ktoré boli označené ako nebezpečné pre spotrebiteľa – od plyšových macíkov cez sušiče na vlasy, čistiace spreje, minimotocykle, zapaľovače na cigarety až po lyžiarske viazania – a minulý rok stiahnuté z trhu EÚ. Z výročnej správy o tovaroch nebezpečných pre spotrebiteľov (správa systému RAPEX) publikovanej dnes Európskou komisiou vyplýva, že nastala zmena v kategórii najčastejšie oznamovaného spotrebného tovaru z elektrospotrebičov na hračky. Ako krajina pôvodu bola v takmer polovici všetkých oznámených prípadov (440 oznámení, 48 %) označená Čína. Celkovo boli prostredníctvom systému RAPEX minulý rok nahlásené obmedzujúce opatrenia týkajúce sa 924 nebezpečných tovarov, čo v porovnaní so 701 tovarmi v roku 2005 predstavuje 32 % nárast. Cez RAPEX, systém rýchleho varovania v prípade nepotravinového spotrebného tovaru, vnútroštátne orgány informujú Komisiu o tovare – s výnimkou potravín, farmaceutických prípravkov a zdravotníckeho tovaru – ktorý predstavuje pre spotrebiteľov vážne zdravotné a bezpečnostné riziko. Táto informácia sa veľmi rýchlo dostane ku všetkým ostatným orgánom obchodnej inšpekcie v 30 európskych krajinách a nebezpečný tovar je vzápätí stiahnutý z predaja alebo sa jeho predaj na trhu obmedzí. Komisia vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby posilnili svoju účasť na systéme, spolupracovali s tretími krajinami a aby colné orgány a vnútroštátne orgány obchodnej inšpekcie spojili svoje úsilie v záujme ďalšieho zvýšenia účinnosti systému.

„Tento systém rýchleho varovania môžeme pokladať za prostriedok vysoko účinného dozoru a vynikajúci príklad pridanej európskej hodnoty,“ povedala európska komisárka pre spotrebiteľské záležitosti Meglena Kuneva. „Ustavičný nárast v počte oznámených opatrení je dobré znamenie – dáva nám najavo, že sme v rámci Európy čoraz ostražitejší. Z dnešnej výročnej správy vyplýva, že v roku 2006 systém fungoval lepšie ako kedykoľvek predtým. Mojou úlohou je skvalitniť ho do takej miery, aby sme úplne využili všetok jeho potenciál.“

32 % nárast v oznamovaných prípadoch

Počet oznámených prípadov za posledných pár rokov rapídne stúpol. Počet oznámení týkajúcich sa spotrebných výrobkov predstavujúcich závažné riziko pre spotrebiteľa sa v druhom roku od zavedenia zrevidovaných pravidiel v súvislosti s bezpečnosťou nepotravinového spotrebného tovaru v Európe viac než zdvojnásobil – stúpol z 388 v roku 2004 na 924 v roku 2006. V roku 2006 sme v porovnaní s rokom 2005 zaznamenali 32 % nárast v oznamovaní prípadov predstavujúcich závažné riziko. Pritom 40 % všetkých oznámení tvoria dobrovoľné opatrenia, ku ktorým pristúpili samotní podnikatelia – predstavuje to z roka na rok výrazný nárast. Je to jasný dôkaz, že u európskych hospodárskych subjektov rastie povedomie o bezpečnosti tovarov.

Šesťdesiat percent všetkých oznámení pochádza z piatich krajín:

 • Nemecko (144 oznámení, 16 %),
 • Maďarsko (140 oznámení, 15 %),
 • Grécko (98 oznámení, 11%),
 • Spojené kráľovstvo (92 oznámení, 10 %),
 • Španielsko (79 oznámení, 9 %).

Z hodnotenia prevádzky systému v roku 2006 vyplýva, že distribúcia oznámení a reakcií v súvislosti s tovarom predstavujúcim závažné riziko je medzi členskými štátmi nerovnomerná. Pre niektoré členské štáty to znamená, že je potrebné, aby zlepšili svoju účasť na systéme RAPEX.

Hračky a elektrospotrebiče na vrchole zoznamu

Medzi najčastejšie oznamované tovary patria:

 • hračky (221 oznámení, 24 %),
 • elektrospotrebiče (174 oznámení, 19 %),
 • motorové vozidlá (126 oznámení, 14 %),
 • osvetľovacie zariadenia (98 oznámení, 11 %),
 • kozmetika (48 oznámení, 5%).

Hračky, elektrospotrebiče a motorové vozidlá spolu tvorili v roku 2006 viac než polovicu oznámení. Toto sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenilo. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že miesto najčastejšie oznamovanej kategórie tovaru zaujali po prvý raz namiesto elektrospotrebičov hračky.

Najčastejšie riziká

Bolo päť hlavných rizikových kategórií:

 • úrazy (274 oznámení, 25 %),
 • zasiahnutie elektrickým prúdom (270 oznámení, 24 %),
 • riziko požiaru / popáleniny (194 oznámení, 18 %),
 • udusenie prehltnutím / udusenie (157 oznámení, 14 %),
 • chemické riziko (95 oznámení, 9 %).

Najčastejšia krajina pôvodu

Ako krajina pôvodu oznamovaného tovaru bola v takmer polovici všetkých prípadov (440 oznámení, 48 %) označená Čínska ľudová republika. V reakcii na túto skutočnosť Komisia zintenzívnila spoluprácu s Čínou v oblasti bezpečnosti výrobkov. Vzhľadom na to, že Čína sa veľmi rýchlo stala jedným z najväčších vývozcov spotrebného tovaru do Európy, Komisia v rámci zvýšenia bezpečnosti dovážaných výrobkov podpísala v roku 2006 memorandum o porozumení a Cestovnú mapu pre bezpečnejšie hračky.
Správa systému RAPEX za rok 2006 je k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine na: http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar