Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Bruxelles, 19 aprilie 2007

Protecţia consumatorilor: Comisia publică Raportul anual pentru 2006 privind produsele de consum periculoase

Cooperarea îmbunătăţită la nivelul UE între autorităţile vamale a condus la o creştere a numărului de produse de consum periculoase – de la ursuleţii de pluş la uscătoare de păr, sprayuri de curăţat, mini-motociclete, brichete şi accesorii pentru clăpari de schi – eliminate anul trecut de pe piaţa UE. Raportul anual (RAPEX ) privind produsele de consum periculoase, publicat astăzi de către Comisia Europeană, arată că jucăriile au detronat aparatele electrice, aflate pe primul loc în categoria produselor periculoase cel mai des notificate. În ceea ce priveşte ţara de origine a acestor produse periculoase, în majoritatea cazurilor este vorba de China (440 de notificări, respectiv 48% din total). Anul trecut, prin intermediul RAPEX, au fost semnalate măsuri restrictive privind 924 de produse periculoase, în comparaţie cu 701 de produse în 2005, aceasta reprezentând o creştere de 32%. Prin intermediul RAPEX, sistemul de avertizare rapidă pentru produse de consum nealimentare, autorităţile naţionale informează Comisia cu privire la produsele care prezintă un risc ridicat pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, cu excepţia produselor alimentare, farmaceutice şi a aparaturii medicale. Aceste informaţii sunt transmise rapid tuturor autorităţilor de supraveghere din cele 30 de ţări europene, produsele periculoase fiind astfel interzise sau vânzarea acestora limitată pe piaţă. Comisia solicită o participare consolidată a tuturor statelor membre, eforturi comune cu şi între autorităţile de supraveghere a pieţei naţionale şi a celor vamale, precum şi cooperarea cu ţările terţe pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemului.

„Acest sistem de avertizare rapidă constituie un instrument de supraveghere performant şi un excelent exemplu de plus valoare la nivel european”, a afirmat comisarul european pentru protecţia consumatorilor, dna Meglena Kuneva. „Sporirea constantă a numărului măsurilor notificate este un semn pozitiv, demonstrând o creştere din ce în ce mai mare a gradului de vigilenţă la nivel european. Raportul anual publicat astăzi arată că anul 2006 reprezintă primul an în care sistemul funcţionează atât de bine. Sarcina mea este de a contribui la dezvoltarea maximă a potenţialului său.”

O creştere de 32% a numărului notificărilor

Numărul notificărilor a înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani. În cel de-al doilea an de la intrarea în vigoare a normelor revizuite privind siguranţa produselor de consum nealimentare în Europa, numărul notificărilor cu privire la produsele care prezintă un risc ridicat a crescut mai mult de dublu, de la 388 în 2004, la 924 în 2006. În comparaţie cu 2005, notificările privind riscurile grave au crescut cu 32% în 2006. Peste 40% din notificări se referă la măsuri voluntare întreprinse de societăţi – o creştere anuală semnificativă. Acesta este un indicator clar al sensibilizării sporite privind siguranţa din partea agenţilor economici europeni.

60% din totalul notificărilor provin din cinci ţări:

 • Germania (144 de notificări, 16%),
 • Ungaria (140 de notificări, 15%),
 • Grecia (98 de notificări, 11%),
 • Regatul Unit (92 de notificări, 10%),
 • Spania (79 de notificări, 9%).

Evaluarea funcţionării sistemului în 2006 arată că la nivelul statelor membre există încă o distribuire inegală a notificărilor şi reacţiilor privind produsele care prezintă un risc ridicat. Prin urmare, este necesar ca unele state membre să-şi sporească participarea la sistemul RAPEX.

Jucăriile şi aparatele electrice – primele pe listă

Produsele cel mai des notificate cuprind:

 • jucării (221 de notificări, 24%),
 • aparate electrice (174 de notificări, 19%),
 • autovehicule (126 de notificări, 14%),
 • echipamente de iluminat (98 de notificări, 11%),
 • cosmetice (48 de notificări, 5%).

Jucăriile, aparatele electrice şi autovehiculele reprezintă, singure, mai mult de jumătate din notificările din 2006. Acest rezultat corespunde cu cel de anul trecut. Principala diferenţă este că pentru prima dată, jucăriile se află înaintea aparatelor electrice pe lista categoriei produselor cel mai des notificate.

Cele mai frecvente riscuri

Cele cinci categorii principale de riscuri sunt următoarele:

 • leziuni (274 de notificări, 25%),
 • şoc electric (270 de notificări, 24%),
 • risc de incendiu/de ardere (194 de notificări, 18%),
 • sufocare/asfixiere (157 de notificări, 14%),
 • riscuri de natură chimică (95 de notificări, 9%).

Principala ţară de origine

Republica Populară Chineză este ţara de origine a produsului notificat în aproape jumătate din totalul cazurilor (440 de notificări, respectiv 48% din total). Pentru a soluţiona această problemă, Comisia şi-a intensificat cooperarea cu China în domeniul siguranţei produselor. Întrucât China a devenit rapid unul dintre cei mai mari exportatori ai produselor de consum în Europa, în 2006 Comisia a semnat un memorandum de înţelegere şi o foaie de parcurs pentru jucării mai sigure, în vederea îmbunătăţirii siguranţei produselor pe viitor.
Raportul RAPEX pentru anul 2006 este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană la adresa:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar