Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Bruksela, dnia 19 kwietnia 2007 r.

Konsumenci: Komisja publikuje Sprawozdanie roczne za 2006 r. na temat niebezpiecznych produktów konsumpcyjnych

Dzięki poprawie współpracy organów celnych w UE w ubiegłym roku wycofano z rynku wspólnotowego więcej niebezpiecznych produktów konsumpcyjnych - od pluszowych misiów, suszarek do włosów, środków czyszczących w sprayu, przez mini-motocykle i zapalniczki do wiązań narciarskich. Sprawozdanie roczne na temat niebezpiecznych produktów konsumpcyjnych (RAPEX) opublikowane dzisiaj przez Komisję Europejską wykazuje, że zabawki zajęły miejsce urządzeń elektrycznych jako najczęściej zgłaszanej kategorii produktów. W przypadku prawie połowy zgłoszeń jako kraj pochodzenia wskazano Chiny (48 proc. z 440 zgłoszonych przypadków). W ubiegłym roku za pośrednictwem systemu RAPEX zgłoszono środki ograniczające dotyczące łącznie 924 produktów niebezpiecznych. W 2005 r. było ich 701, a zatem nastąpił wzrost o 32 proc. Za pośrednictwem RAPEX, wspólnotowego systemu szybkiego informowania o produktach konsumpcyjnych innych niż żywnościowe, organy krajowe zgłaszają Komisji produkty stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, z wyjątkiem żywności, produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Informacja ta jest szybko przekazywana wszystkim innym organom nadzoru w 30 państwach europejskich. Następnie wprowadzany jest zakaz lub ograniczenia sprzedaży produktów niebezpiecznych na rynku. Komisja apeluje o wzmożony udział wszystkich państw członkowskich UE, wspólne wysiłki krajowych organów nadzoru rynku i organów celnych oraz współpracę z krajami trzecimi w celu dalszego zwiększania skuteczności tego systemu.

„System szybkiego informowania jest ważnym narzędziem nadzoru i doskonałym przykładem europejskiej wartości dodanej”, powiedziała Meglena Kunewa, komisarz UE ds. ochrony konsumentów. „Stały wzrost liczby zgłaszanych środków jest dobrym sygnałem, gdyż dowodzi on poprawy skuteczności kontroli w całej Europie. Dziś opublikowane sprawozdanie roczne wykazuje, że w 2006 r. system działał lepiej niż w poprzednich latach. Moim zadaniem jest rozwinięcie jego pełnego potencjału.”

Wzrost liczby zgłoszeń o 32 proc.

W ubiegłych latach liczba zgłoszeń gwałtownie wzrosła. Rok po wejściu w życie w Europie zmienionych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów innych niż żywnościowe liczba zgłoszeń produktów stwarzających poważne zagrożenie ponad dwukrotnie wzrosła z 388 w 2004 r. do 924 w 2006 r. W 2006 r. nastąpił wzrost ilości zgłoszeń dotyczących poważnego zagrożenia o 32 proc. w stosunku do 2005 r. Przedmiotem ponad 40 proc. zgłoszeń są dobrowolne środki podejmowane przez przedsiębiorstwa. Ich udział z roku na rok znacząco rośnie. Wskazuje to jasno na wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa po stronie europejskich podmiotów gospodarczych.

60 proc. zgłoszeń pochodzi z pięciu krajów:

 • Niemcy (144 zgłoszenia, 16 proc.),
 • Węgry (140 zgłoszeń, 15 proc.),
 • Grecja (98 zgłoszeń, 11 proc.),
 • Wielka Brytania (92 zgłoszenia, 10 proc.),
 • Hiszpania (79 zgłoszeń, 9 proc.),

Ocena funkcjonowania systemu w 2006 r. wskazuje na utrzymywanie się różnic pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ilości zgłoszeń i działań podejmowanych w związku z produktami stwarzającymi poważne zagrożenie. Niektóre państwa członkowskie powinny zatem zwiększyć swój udział w systemie RAPEX.

Zabawki i urządzenia elektryczne wiodą prym

Najczęściej zgłaszane produkty to:

 • zabawki (221 zgłoszeń, 24 proc.),
 • urządzenia elektryczne (174 zgłoszenia, 19 proc.),
 • pojazdy mechaniczne (126 zgłoszeń, 14 proc.),
 • sprzęt oświetleniowy (98 zgłoszeń, 11 proc.),
 • kosmetyki (48 zgłoszeń, 5 proc.).

Ponad połowa zgłoszeń w 2006 r. dotyczyła tylko zabawek, urządzeń elektrycznych i pojazdów mechanicznych. W poprzednich latach sytuacja kształtowała się podobnie, z tą różnicą, że obecnie po raz pierwszy zabawki zajęły miejsce urządzeń elektrycznych jako najczęściej zgłaszanej kategorii produktów.

Najczęstsze zagrożenia

Pięć głównych kategorii zagrożeń to:

 • urazy (274 zgłoszenia, 25 proc.),
 • porażenie prądem elektrycznym (270 zgłoszeń, 24 proc.),
 • zagrożenie pożarem lub oparzenia (194 zgłoszenia, 18 proc.),
 • zadławienie się lub uduszenie (157 zgłoszeń, 14 proc.),
 • zagrożenie chemiczne (95 zgłoszeń, 9 proc.).

Główny kraj pochodzenia

W przypadku prawie połowy zgłoszeń jako kraj pochodzenia wskazano Chińską Republikę Ludową (48 proc. z 440 zgłoszonych przypadków). Aby rozwiązać ten problem, Komisja rozwija współpracę z Chinami w zakresie bezpieczeństwa produktów. Jako że Chiny w krótkim czasie stały się jednym z największych eksporterów produktów konsumpcyjnych do Europy, w 2006 r. Komisja podpisała Protokół ustaleń i Mapę drogową w sprawie bezpiecznych zabawek w celu poprawy bezpieczeństwa przywożonych produktów.
Sprawozdanie RAPEX za 2006 r. jest dostępne w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar