Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Brussell, 19 ta’ April 2007

Konsumaturi: Il-Kummissjoni tippubblika r-Rapport Annwali 2006 dwar prodotti ta’ konsum perikolużi

Kooperazzjoni mtejjba madwar l-Unjoni Ewropea bejn l-awtoritajiet tad-dwana wasslet għal żieda fl-għadd ta' prodotti ta’ konsum perikolużi – minn ġugarelli f’forma ta’ ors għal hairdryers, sprejs għat-tindif, muturi żgħar, lajters tas-sigaretti u ski boot bindings - li tul is-sena li għaddiet tneħħew mis-suq ta' l-UE. Ir-Rapport Annwali (RAPEX) dwar prodotti ta’ konsum perikolużi ppubblikat illum mill-Kummissjoni Ewropea juri li l-ġugarelli ħadu post l-oġġetti tad-dar li jaħdmu bl-elettriku bħala l-kategorija ta’ prodotti l-aktar innotifikati. Iċ-Ċina ġiet indikata bħala l-pajjiż ta’ l-oriġini fi kważi nofs il-każijiet kollha nnotifikati (440 notifika, 48%). Bħala total, matul is-sena li għaddiet ġew irrappurtati, permezz ta' RAPEX, miżuri restrittivi fir-rigward ta' 924 prodott perikoluż, imqabbla mas-701 ta' l-2005 - li jirrappreżentaw żieda ta' 32%. Permezz ta' RAPEX, is-Sistema ta’ Twissija f’Waqtha għal prodotti ta’ konsum li mhumiex ikel, l-awtoritajiet nazzjonali għarrfu lill-Kummissjoni bi prodotti li huma ta' riskju serju għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi, għajr għal ikel, prodotti farmaċewtiċi u tagħmir mediku. Dan it-tagħrif jiġi mgħoddi b'ħeffa kbira lill-awtoritajiet ta' sorveljanza kollha fi 30 pajjiż Ewropew, u wara l-prodotti perikolużi jiġu pprojbiti jew il-bejgħ tagħhom fis-suq jiġi ristrett. Il-Kummissjoni qed tappella għal tisħiħ fil-parteċipazzjoni mill-Istati Membri ta’ l-UE kollha, sforzi konġunti ma' u bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tas-suq u tad-dwana, u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex tkompli tiżdied l-effettività tas-sistema.

"Din is-Sistema ta’ Twissija f’Waqtha hija regolatur b'saħħtu u eżempju eċċellenti tal-valur miżjud Ewropew" qalet il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Meglena Kuneva. "Iż-żieda kostanti ta’ l-għadd ta’ miżuri nnotifikati huwa sinjal tajjeb, u turi li l-viġilanza madwar l-Ewropa qed kull ma jmur dejjem titjieb. Ir-rapport annwali ta’ llum juri li s-sistema fl-2006 ħadmet aħjar minn qatt qabel. Xogħli huwa li din tibqa’ tikber sakemm tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha."

Żieda ta' 32% fin-notifiki

L-għadd ta’ notifiki żdied ħafna matul dawn l-aħħar sentejn. Fit-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ regoli riveduti li jirregolaw is-sikurezza ta’ prodotti ta’ konsum li mhumiex ikel fl-Ewropa, l-għadd ta’ notifiki li għandhom x’jaqsam ma’ prodotti li huma ta’ riskju serju aktar minn irdoppja minn 388 fl-2004 għal 924 fl-2006. Fl-2006, kien hemm żieda ta’ 32% meta mqabbla ma’ l-2005 għal notifiki ta' riskju serju. Aktar minn 40% tan-notifiki kollha kienu dwar miżuri volontarji meħuda minn kumpaniji – żieda konsiderevoli minn sena għall-oħra. Din hija indikazzjoni ċara ta' tkabbir fl-għarfien dwar is-sikurezza min-naħa ta' l-operaturi ekonomiċi Ewropej.

Ħames pajjiżi ressqu 60% tan-notifiki kollha:

 • Il-Ġermanja (114 notifika, 16%),
 • L-Ungerija (140 notifika, 15%),
 • Il-Greċja (98 notifika, 11%),
 • Ir-Renju Unit (92 notifika, 10%),
 • Spanja (79 notifika, 9%),

Il-valutazzjoni tat-tħaddim tas-sistema fl-2006 tindika li bejn l-Istati Membri għad hemm distribuzzjoni irregolari ta’ notifiki u ta’ reazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ prodotti li huma ta’ riskju serju. Għaldaqstant huwa meħtieġ li xi Stati Membri jtejbu l-parteċipazzjoni tagħhom fis-sistema RAPEX.

Fuq nett tal-lista; ġugarelli u oġġetti tad-dar li jaħdmu bl-elettriku

Il-prodotti l-aktar notifikati jinkludu:

 • ġugarelli (221 notifika, 24%),
 • oġġetti tad-dar li jaħdmu bl-elettriku (174 notifika, 19%),
 • vetturi bil-mutur (126 notifika, 14%),
 • tagħmir tad-dawl (98 notifika, 11%),
 • kosmetiċi (48 notifiki, 5%),

Ġugarelli, oġġetti tad-dar li jaħdmu bl-elettriku u vetturi bil-mutur flimkien kienu s-suġġett ta' aktar min-nofs tan-notifiki fl-2006. L-istess kien ħareġ mir-riżultati tas-sena ta' qabel. L-akbar differenza hija li għall-ewwel darba, il-ġugarelli ħadu post l-oġġetti tad-dar li jaħdmu bl-elettriku bħala l-kategorija ta’ prodotti l-aktar innotifikati.

L-aktar riskji komuni

Il-ħames kategoriji ta’ riskju prinċipali kienu:

 • korrimenti (274 notifika, 25%),
 • xokk ta’ l-elettriku (270 notifika, 24%),
 • ħruq bin-nar/riskju ta’ nar (194 notifika, 18%),
 • fgar/soffokazzjoni (157 notifika, 14%),
 • riskju kimiku (95 notifika, 9%),

Il-pajjiż ta’ l-oriġini prinċipali

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina ġiet indikata bħala l-pajjiż ta’ l-oriġini tal-prodott innotifikat fi kważi nofs il-każijiet kollha (440 notifika, 48%). Sabiex titratta din is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni intensifikat il-kooperazzjoni tagħha dwar is-sikurezza tal-prodotti maċ-Ċina. Minħabba li ċ-Ċina hija wieħed mill-akbar esportaturi ta’ prodotti ta’ konsum lejn l-Ewropa, fl-2006 il-Kummissjoni ffirmat Memorandum ta’ Ftehim u Roadmap għal ġugarelli aktar sikuri sabiex ittejjeb is-sikurezza ta’ prodotti impurtati.
Ir-Rapport RAPEX 2006 huwa disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż fuq dan is-sit:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar