Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Briuselis, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisija paskelbė 2006 m. metinę pavojingų vartojimo gaminių ataskaitą

Muitinėms ėmus geriau bendradarbiauti Europos Sąjungos (ES) mastu, praėjusiais metais išaugo iš ES rinkos pašalintų pavojingų vartojimo gaminių (pavyzdžiui, pliušinių meškiukų, plaukų džiovintuvų, purškiamųjų valiklių, mopedų, žiebtuvėlių, slidžių batų apkaustų) skaičius. Šiandien Europos Komisijos paskelbtoje RAPEX (skubaus keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistema) metinėje pavojingų vartojimo gaminių ataskaitoje nurodoma, kad iki šiol pirmąją vietą užėmusius elektros prietaisus pralenkė žaislai – apie šią gaminių grupę 2006 m. buvo pranešama dažniausiai. Kone pusėje visų pranešimų (440 arba 48 %) nurodoma kilmės šalis – Kinija. Praėjusiais metais per RAPEX sistemą buvo pranešta apie ribojamąsias priemones, taikomas 924 pavojingiems gaminiams, 2005 m. pateiktas 701 toks pranešimas. Taigi, skaičius išaugo 32 %. Naudodamosi RAPEX nacionalinės valdžios institucijos praneša Komisijai apie vartotojų sveikatai ir saugumui didelę grėsmę keliančius gaminius, išskyrus maistą, vaistus ir medicinos prietaisus. Ši informacija skubiai perduodama kitoms priežiūros institucijoms 30 Europos šalių, o pavojingi gaminiai yra uždraudžiami arba apribojamas jų patekimas į rinką. Komisija ragina visas valstybes nares aktyviau dalyvauti, telkti nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir muitinių pastangas, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir toliau didinti sistemos veiksmingumą.

„Ši skubaus keitimosi informacija sistema yra galinga kontrolės priemonė ir puikus Europos pridėtinės vertės pavyzdys, – sakė už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva. – Nuolat augantis pranešimų skaičius – geras ženklas, rodantis didėjantį akylumą visoje Europoje. Šiandien paskelbtoje metinėje ataskaitoje nurodoma, kad 2006 m. sistema veikė geriau nei bet kada iki šiol. Mano tikslas – visapusiškai išnaudoti šios sistemos potencialą.“

Pranešimų skaičius išaugo 32 %

Per praėjusius keletą metų pranešimų skaičius gerokai išaugo. Jau antraisiais metais po pakeistų taisyklių, reglamentuojančių ne maisto gaminių saugumą Europoje, įsigaliojimo pranešimų apie didelę grėsmę keliančius gaminius skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – nuo 388 2004 m. iki 924 2006 m. 2006 m. tokių pranešimų, palyginti su 2005 m., padaugėjo 32 %. Daugiau kaip 40 % visų pranešimų yra susiję su verslo įmonių savanoriškai taikomomis priemonėmis – šis skaičius taip pat kasmet didėja. Tai aiškiai rodo, kad Europos ekonomikos dalyviai vis geriau suvokia gaminių saugumo svarbą.

60 % visų pranešimų pateikė penkios šalys:

 • Vokietija (144 pranešimai, 16 %),
 • Vengrija (140 pranešimų, 15 %),
 • Graikija (98 pranešimai, 11 %),
 • Jungtinė Karalystė (92 pranešimai, 10 %),
 • Ispanija (79 pranešimai, 9 %).

Įvertinus sistemos veikimą 2006 m. matyti, kad vis dar skiriasi valstybių narių pateikiamų pranešimų skaičius, nevienoda ir jų veikla, susijusi su pavojingais gaminiais. Todėl būtina, kad kai kurios valstybės narės imtų aktyviau dalyvauti RAPEX sistemos veikloje.

Pirmieji sąraše – žaislai ir elektros prietaisai

Dažniausiai buvo pranešama apie šiuos produktus:

 • žaislus (221 pranešimas, 24 %),
 • elektros prietaisus (174 pranešimai, 19 %),
 • motorines transporto priemones (126 pranešimai, 14 %),
 • apšvietimo įrangą (98 pranešimai, 11 %),
 • kosmetiką (48 pranešimai, 5 %).

Daugiau nei pusė 2006 m. pranešimų susiję su žaislais, elektros prietaisais ir motorinėmis transporto priemonėmis. Tai maždaug atitinka praėjusių metų rezultatus. Esminis skirtumas yra tai, kad pirmą kartą daugiausiai pranešimų pateikta nebe apie elektros prietaisus, o apie žaislus.

Dažniausiai kylanti grėsmė

Penkios pagrindinės rizikos rūšys:

 • sužalojimas (274 pranešimai, 25 %),
 • elektros smūgis (270 pranešimų, 24 %),
 • gaisras ir (arba) nudegimas (194 pranešimai, 18 %),
 • užspringimas ir (arba) uždusimas (157 pranešimai, 14 %),
 • cheminis pavojus (95 pranešimai, 9 %).

Pavojingų gaminių kilmės šalys

Kone pusėje visų pranešimų (440 arba 48 %) nurodyta kilmės šalis – Kinijos Liaudies Respublika. Siekdama išspręsti šią problemą, Komisija ėmė intensyviau bendradarbiauti su Kinija gaminių saugumo klausimais. Be to, atsižvelgdama į tai, kad Kinija per trumpą laiką tapo viena iš stambiausių vartotojų gaminių eksportuotojų į Europą ir siekdama pagerinti įvežamų gaminių saugumą, Komisija 2006 m. pasirašė Susitarimo memorandumą ir Saugesnių žaislų planą.
2006 m. RAPEX ataskaitą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis rasite adresu:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar