Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Bryssel 19. huhtikuuta 2007

Kuluttajapolitiikka: komissiolta vaarallisia kulutustavaroita koskeva vuosiraportti 2006

Tulliviranomaisten yhteistyö EU:ssa on parantunut, minkä ansiosta EU:n markkinoilta poistettiin viime vuonna entistä enemmän vaarallisia kulutustavaroita – niin nallekarhuja, hiustenkuivaimia, puhdistussuihkeita kuin minimoottoripyöriä, savukkeensytyttimiä ja monojen siteitä. Euroopan komission tänään julkaisemasta vaarallisia kulutustavaroita käsittelevästä vuosittaisesta RAPEX-raportista käy ilmi, että lelut ovat nyt ohittaneet sähkölaitteet tavaroina, joista tehdään eniten ilmoituksia. Kiina mainittiin alkuperämaaksi lähes puolessa ilmoitetuista tapauksista (440 ilmoitusta, 48 prosenttia tapauksista). RAPEX-järjestelmän kautta ilmoitettiin viime vuonna rajoittavista toimenpiteistä yhteensä 924 vaarallisen tuotteen osalta verrattuna 701 ilmoitukseen vuonna 2005, eli kasvua oli 32 prosenttia. Kansalliset viranomaiset ilmoittavat RAPEX-järjestelmän (muita kuin elintarvikkeita koskeva nopea tietojenvaihtojärjestelmä) kautta komissiolle tuotteista, jotka aiheuttavat vakavan vaaran kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. Järjestelmä ei kuitenkaan koske elintarvikkeita, lääkkeitä eikä lääkinnällisiä laitteita. Nämä tiedot levitetään nopeasti kaikille muille valvontaviranomaisille 30:ssä Euroopan maassa, minkä jälkeen vaaralliset tuotteet kielletään tai niiden myyntiä rajoitetaan. Komissio toivoo kaikkien EU:n jäsenvaltioiden osallistuvan toimintaan tehokkaammin ja vaatii yhteistoimia kansallisten markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten kanssa ja niiden kesken. Lisäksi se haluaa lisätä yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa järjestelmän tehostamiseksi entisestään.

”Nopea tietojenvaihtojärjestelmä on tehokas valvontamekanismi ja erinomainen esimerkki eurooppalaisesta lisäarvosta. Ilmoitettujen toimenpiteiden määrän jatkuva kasvu on hyvä merkki: se osoittaa, että me olemme Euroopassa entistä valppaampia. Tämänpäiväinen vuosiraportti osoittaa, että järjestelmä toimi vuonna 2006 paremmin kuin koskaan ennen. Minun tehtävänäni on nyt vain saada se täyteen potentiaalinsa”, kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva totesi.

32 prosenttia enemmän ilmoituksia

Ilmoitusten määrä on kasvanut jyrkästi muutamien viime vuosien aikana. On kulunut kaksi vuotta siitä, kun muihin kuin elintarvikkeisiin kuuluvien kulutustavaroiden turvallisuutta Euroopassa koskevat tarkistetut säännöt tulivat voimaan, ja vakavan vaaran aiheuttavia tuotteita koskevien ilmoitusten määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut – se oli 388 vuonna 2004 mutta 924 vuonna 2006. Vakavia vaaroja koskevien ilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2006 vuoteen 2005 verrattuna 32 prosenttia. Yli 40 prosenttia kaikista ilmoituksista koskee yritysten toteuttamia vapaaehtoisia toimenpiteitä – vuosittainen kasvu on siis huomattavaa. Tämä on selkeä osoitus siitä, että eurooppalaiset talouden toimijat ovat yhä tietoisempia turvallisuusnäkökohdista.

60 prosenttia kaikista ilmoituksista oli peräisin seuraavista viidestä maasta:

 • Saksa (144 ilmoitusta, 16 prosenttia)
 • Unkari (140 ilmoitusta, 15 prosenttia)
 • Kreikka (98 ilmoitusta, 11 prosenttia)
 • Yhdistynyt kuningaskunta (92 ilmoitusta, 10 prosenttia)
 • Espanja (79 ilmoitusta, 9 prosenttia).

Järjestelmän toiminnassa vuonna 2006 oli vielä toivomisen varaa, sillä vaarallisia tuotteita koskevat ilmoitukset ja niiden pohjalta toteutetut toimet jakautuivat epätasaisesti jäsenvaltioiden kesken. Joidenkin jäsenvaltioiden on näin ollen tehostettava osallistumistaan RAPEX-järjestelmään.

Lelut ja sähkölaitteet listan kärjessä

Ilmoituksia tehtiin eniten seuraavista tuotteista:

 • lelut (221 ilmoitusta, 24 prosenttia)
 • sähkölaitteet (174 ilmoitusta, 19 prosenttia)
 • moottoriajoneuvot (126 ilmoitusta, 14 prosenttia)
 • valaistuslaitteet (98 ilmoitusta, 11 prosenttia)
 • kosmetiikka (48 ilmoitusta, 5 prosenttia).

Pelkästään lelujen, sähkölaitteiden ja moottoriajoneuvojen osuus vuonna 2006 tehdyistä ilmoituksista oli yli puolet. Tulokset olivat samantapaisia edellisenäkin vuonna. Pääasiallinen ero on, että lelut ohittivat nyt ensimmäisen kerran sähkölaitteet tuoteluokkana, josta tehtiin eniten ilmoituksia.

Yleisimmät riskit

Viisi tärkeintä riskiluokkaa ovat seuraavat:

 • vammat (274 ilmoitusta, 25 prosenttia)
 • sähköiskut (270 ilmoitusta, 24 prosenttia)
 • palovaara/palovammat (194 ilmoitusta, 18 prosenttia)
 • kuristuminen/tukehtuminen (157 ilmoitusta, 14 prosenttia)
 • kemiallinen vaara (95 ilmoitusta, 9 prosenttia).

Yleisin alkuperämaa

Kiinan kansantasavalta mainittiin ilmoitetun tuotteen alkuperämaaksi lähes puolessa tapauksista (440 ilmoitusta, 48 prosenttia tapauksista). Komissio on tämän vuoksi tehostanut tuoteturvallisuusyhteistyötään Kiinan kanssa. Koska Kiinasta on nopeasti tullut kulutustavaroiden suurimpia viejiä Eurooppaan, komissio allekirjoitti vuonna 2006 turvallisempia leluja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan ja toimintasuunnitelman EU:hun tulevien tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi.
Vuoden 2006 RAPEX-raportti on saatavana englanniksi, ranskaksi ja saksaksi osoitteesta

http://ec.europa.eu/rapex .


Side Bar