Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007

Καταναλωτές: η Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεση του 2006 για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα

Η βελτιωμένη συνεργασία, σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ των τελωνειακών αρχών είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των επικίνδυνων καταναλωτικών προϊόντων που απομακρύνθηκαν από την αγορά της ΕΕ το περασμένο έτος. Στο προϊόντα αυτά περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, αρκουδάκια, συσκευές για το στέγνωμα μαλλιών, καθαριστικά σπρέι, μίνι μοτοσικλέτες, αναπτήρες και δέστρες για μπότες του σκι. Η ετήσια έκθεση για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα (RAPEX) που δημοσιεύεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει ότι τα παιχνίδια κατέλαβαν τη θέση των ηλεκτρικών συσκευών στην κατηγορία των πλέον κοινοποιούμενων προϊόντων. Η Κίνα αναφέρεται ως χώρα καταγωγής στις μισές περίπου περιπτώσεις κοινοποίησης (440 κοινοποιήσεις, δηλ. 48%). Συνολικά, πέρσι αναφέρθηκαν μέσω του συστήματος RAPEX περιοριστικά μέτρα για 924 επικίνδυνα προϊόντα , έναντι 701 προϊόντων το 2005 –κάτι που συνιστά άνοδο κατά 32%. Μέσω του συστήματος RAPEX, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα, οι εθνικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, με εξαίρεση τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Αυτά τα στοιχεία κοινοποιούνται άμεσα σε όλες τις άλλες εποπτικές αρχές σε 30 ευρωπαϊκές χώρες και, στη συνέχεια, η πώληση των επικίνδυνων προϊόντων απαγορεύεται ή περιορίζεται. Η Επιτροπή ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, την καταβολή προσπαθειών από κοινού με τις εθνικές εποπτικές και τελωνειακές αρχές καθώς και μεταξύ των αρχών αυτών, και τη συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να γίνει το σύστημα αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικό.

«Αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι ένας ισχυρός μηχανισμός εποπτείας και ένα θαυμάσιο παράδειγμα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας», όπως υποστήριξε η ευρωπαία επίτροπος Meglena Kuneva, αρμόδια για θέματα καταναλωτών. «Η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοποιούμενων μέτρων είναι καλός οιωνός· αποδεικνύει ότι η επαγρύπνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη βελτιώνεται συνεχώς. Η ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτούργησε το 2006 καλύτερα απ’ ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Αυτό που θα πρέπει να κάνω εγώ είναι να εξασφαλίσω την πλήρη αξιοποίησή του.»

Αύξηση των κοινοποιήσεων κατά 32%

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων που διέπουν την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη, ο αριθμός των κοινοποιήσεων που αφορούσαν προϊόντα τα οποία παρουσίαζαν σοβαρό κίνδυνο υπερδιπλασιάστηκε: από 388 το 2004 σε 924 το 2006.

Το 2006 σημειώθηκε αύξηση κατά 32% σε σχέση με το 2005 όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σοβαρών κινδύνων. Πάνω από το 40% των κοινοποιήσεων αφορά εθελοντικά μέτρα που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις –ποσοστό που συνιστά αξιόλογη ετήσια αύξηση. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξημένης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας από την πλευρά των ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων.

Πέντε χώρες αναλογούσαν στο 60% όλων των κοινοποιήσεων:

 • Γερμανία (144 κοινοποιήσεις, 16%),
 • Ουγγαρία (140 κοινοποιήσεις, 15%),
 • Ελλάδα (98 κοινοποιήσεις, 11%),
 • Ηνωμένο Βασίλειο (92 κοινοποιήσεις, 10%),
 • Ισπανία (79 κοινοποιήσεις, 9%).

Από την αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος το 2006 προκύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει άνιση κατανομή των κοινοποιήσεων και των αντιδράσεων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο σύστημα RAPEX.

Τα παιχνίδια και οι ηλεκτρικές συσκευές βρίσκονται στην κορυφή

Μεταξύ των πλέον κοινοποιούμενων προϊόντων είναι τα εξής:

 • παιχνίδια (221 κοινοποιήσεις, 24%),
 • ηλεκτρικές συσκευές (174 κοινοποιήσεις, 19%),
 • κινητήρες οχημάτων (126 κοινοποιήσεις, 14%),
 • φωτιστικά είδη (98 κοινοποιήσεις, 11%),
 • καλλυντικά (48 κοινοποιήσεις, 5%).

Τα παιχνίδια, οι ηλεκτρικές συσκευές και οι κινητήρες οχημάτων αναλογούν από μόνα τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των κοινοποιήσεων το 2006. Η εικόνα αυτή «αναπαράγει» τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Η βασική διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά τα παιχνίδια κατέλαβαν τη θέση των ηλεκτρικών συσκευών στην κατηγορία των πλέον κοινοποιούμενων προϊόντων.

Συχνότεροι κίνδυνοι

Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες κινδύνων είναι οι εξής:

 • τραυματισμοί (274 κοινοποιήσεις, 25%),
 • ηλεκτροπληξία (270 κοινοποιήσεις, 24%),
 • κίνδυνος πυρκαγιάς/εγκαύματα (194 κοινοποιήσεις, 18%),
 • πνιγμός/ασφυξία (157 κοινοποιήσεις, 14%),
 • χημική επικινδυνότητα (95 κοινοποιήσεις, 9%).

Κύρια χώρα καταγωγής

Η Λαΐκή Δημοκρατία της Κίνας αναφέρθηκε ως η χώρα καταγωγής των κοινοποιούμενων προϊόντων στις μισές περίπου περιπτώσεις (440 κοινοποιήσεις, 48%). Η Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει το γεγονός αυτό, ενέτεινε τη συνεργασία της με την Κίνα όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Δεδομένου ότι η Κίνα έγινε πολύ γρήγορα ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη, η Επιτροπή υπέγραψε, το 2006, μνημόνιο συμφωνίας και χάρτη πορείας για ασφαλέστερα παιχνίδια, με σκοπό να βελτιώσει την ασφάλεια των εισερχόμενων προϊόντων.
Η έκθεση του 2006 για το σύστημα RAPEX είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar