Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Bruxelles, den 19. april 2007

Forbrugerpolitik: Kommissionen udsender beretning for 2006 om farlige forbrugerprodukter

Takket være bedre samarbejde mellem toldmyndighederne blev der sidste år fjernet flere farlige forbrugerprodukter fra EU-markedet end tidligere. Der er tale om alt lige fra bamser til hårtørrere, rengøringsspray, minimotorcykler, lightere og bindinger til skistøvler. Årsberetningen om farlige forbrugerprodukter, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, viser, at legetøj har afløst el-apparater som den varekategori med flest meddelelser. Kina blev angivet som oprindelsesland i næsten halvdelen af tilfældene (440 meddelelser, 48 %). Der blev sidste år givet meddelelse om restriktive foranstaltninger for i alt 924 farlige produkter via RAPEX-systemet — mod 701 i 2005, svarende til en stigning på 32 %. Via RAPEX-systemet — systemet for hurtig udveksling af oplysninger om nonfoodprodukter — giver de nationale myndigheder Kommissionen meddelelse om produkter, der udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, bortset fra fødevarer, lægemidler og medicinsk udstyr. De meddelte oplysninger sendes hurtigt til alle andre tilsynsmyndigheder i 30 europæiske lande, og de farlige produkter forbydes, eller der indføres begrænsninger for markedsføringen af dem. Kommissionen ønsker øget deltagelse fra alle EU-lande, fælles tiltag med og indbyrdes mellem de nationale markedsovervågnings- og toldmyndigheder og samarbejde med tredjelande, så systemet kan blive endnu mere effektivt.

"RAPEX-systemet med hurtig udveksling er en god vagthund og et godt eksempel på, at EU-samarbejde giver en merværdi", udtalte Meglena Kuneva, EU-kommissær for forbrugerbeskyttelse. "Den støtte stigning i antallet af foranstaltninger, der gives meddelelse om, er et godt tegn — det viser, at overvågningen i Europa bliver bedre og bedre. Den årsberetning, vi offentliggør i dag, viser, at systemet har fungeret bedre i 2006 end nogensinde før. Min opgave består i at sørge for, at dets fulde potentiale bliver udnyttet."

32 % flere meddelelser

Antallet af meddelelser er vokset eksplosivt de seneste år. Andet år efter, at der i EU er kommet reviderede regler om produktsikkerheden ved nonfoodprodukter, er antallet af meddelelser om produkter, som udgør en alvorlig risiko, mere end fordoblet — fra 388 i 2004 til 924 i 2006. I 2006 var der en stigning på 32 % i antallet af sådanne meddelelser i forhold til 2005. Over 40 % af alle meddelelser vedrører frivillige foranstaltninger, der træffes af virksomhederne — en enorm stigning på ét enkelt år. Det er et tydeligt udtryk for, at de erhvervsdrivende i EU bliver mere og mere opmærksomme på produktsikkerheden.

Fem lande stod for 60 % af alle meddelelser:

 • Tyskland (144 meddelelser, 16 %)
 • Ungarn (140 meddelelser, 15 %)
 • Grækenland (98 meddelelser, 11 %)
 • Det Forenede Kongerige (92 meddelelser, 10 %)
 • Spanien (79 meddelelser, 9 %).

Vurderingen af systemet i 2006 viser, at meddelelserne om — og reaktionerne på — produkter, der udgør en alvorlig risiko, stadig er ulige fordelt mellem EU-landene. Visse EU-lande vil derfor skulle forbedre deres deltagelse i RAPEX-systemet.

Legetøj og el-apparater topper listen

De fleste meddelelser vedrørte følgende produkter:

 • legetøj (221 meddelelser, 24 %)
 • el-apparater (174 meddelelser, 19 %)
 • motorkøretøjer (126 meddelelser, 14 %)
 • belysningsartikler (98 meddelelser, 11 %)
 • kosmetiske produkter (48 meddelelser, 5 %).

Legetøj, el-apparater og motorkøretøjer tegnede sig i 2006 alene for over halvdelen af meddelelserne. Det stemmer overens med resultaterne året forinden. Den største forskel er, at legetøj for første gang har afløst el-apparater som den varekategori med flest meddelelser.

Hyppigste risici

De fem hyppigste risikogrupper var:

 • skader (274 meddelelser, 25 %)
 • elektrisk stød (270 meddelelser, 24 %)
 • brandfare/brandskader (194 meddelelser, 18 %)
 • kvælning (157 meddelelser, 14 %)
 • kemisk risiko (95 meddelelser, 9 %).

Hyppigste oprindelsesland

Folkerepublikken Kina blev angivet som oprindelsesland til flest produkter — næsten halvdelen af alle meddelelser vedrørte produkter fra Kina (440 meddelelser, 48 %). Kommissionen har derfor øget samarbejdet med Kina inden for produktsikkerhed. Da Kina hurtigt har udviklet sig til en af de største eksportører af forbrugerprodukter til EU, undertegnede Kommissionen i 2006 et aftalememorandum og en køreplan for mere sikkert legetøj for at forbedre sikkerheden ved indførte produkter.
RAPEX-beretningen for 2006 findes på engelsk, fransk og tysk på:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar