Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/514

Брюксел, 19 април 2007 г.

Защита на потребителите: Комисията оповестява годишния доклад за 2006 г. за опасните потребителски стоки

Благодарение на засиленото сътрудничество между митническите власти на територията на целия ЕС броят на изтеглените от пазара през миналата година опасни потребителски продукти се увеличи — като се започне от плюшени мечета и се стигне до сешоари, почистващи аерозоли, мини мотопеди, запалки и ски автомати. От ежегодния доклад за опасните потребителски стоки, който Европейската комисия оповестява днес и който е изготвен чрез системата RAPEX, става ясно, че детските играчки са изпреварили електроуредите като категория продукт, за която най-често се алармира. Китай се посочва като страната на произход на почти половината от стоките, за които е сигнализирано през годината (440 уведомления или 48 %). През миналата година чрез системата RAPEX са подадени сигнали за общо 924 опасни продукта, спрямо 701 през 2005 г. — увеличение с 32 на сто. Чрез RAPEX, системата за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки, националните органи уведомяват Комисията за продукти, криещи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите. Системата не обхваща храните, фармацевтичните продукти и медицинската апаратура. Подадената информация се разпространява незабавно до всички останали контролни органи в 30 европейски страни, а продажбата на опасните продукти се забранява или ограничава. Комисията призовава всички държави-членки на ЕС към по-активно участие, обединяване на усилията на националните контролни и митнически органи и сътрудничество с държавите извън ЕС за допълнително повишаване ефективността на системата.

„Системата за бърз обмен на информация е мощен контролен механизъм и отличен пример за добавената стойност от действията на ЕС“, заяви европейският комисар по въпросите на потребителите Меглена Кунева. „Постоянно нарастващият брой на мерките, за които биваме уведомявани, е добър знак — това показва, че цяла Европа става все по-бдителна. От днешния годишен доклад става ясно, че през 2006 г. системата е работила най-добре в сравнение с всички предишни години. Моята задача е да разгърна пълния й потенциал.“

32 %-но увеличение в броя на подадените уведомления

През последните няколко години броят на подадените уведомления рязко нараства. През втората година от влизането в сила на изменените правила за безопасност на нехранителните продукти в Европа броят на уведомленията за продукти, които представляват сериозен риск, се увеличава с повече от два пъти — от 388 през 2004 г. на 924 през 2006 г. През 2006 г. уведомленията за сериозни рискове се покачват с 32 % спрямо 2005 г. Повече от 40 % от уведомленията се отнасят до мерки, доброволно предприети от бизнеса. Ръстът спрямо предходната година е значителен. Това е недвусмислен белег за засилена чувствителност от страна на европейските стопански субекти към безопасността на предлаганите стоки.

Общо 60 % от всички подадени уведомления произхождат от пет държави:

 • Германия (144 уведомления, 16%)
 • Унгария (140 уведомления, 15%)
 • Гърция (98 уведомления, 11%)
 • Обединеното кралство (92 уведомления, 10 %)
 • Испания (79 уведомления, 9%)

Анализът на работата на системата през 2006 г. показва, че уведомленията и ответните действия във връзка с продукти, представляващи сериозен риск, продължават да бъдат неравномерно разпределени между държавите-членки. Налице е необходимост част от тях да засилят участието си в системата RAPEX .

Най-чести са случаите сред играчките и електроуредите

Сред продуктите, за които най-често се сигнализира, са:

 • детски играчки (221 уведомления, 24%)
 • електроуреди (174 уведомления, 19%)
 • моторни превозни средства (126 уведомления, 14%)
 • осветителни тела (98 уведомления, 11%)
 • козметични продукти (48 уведомления, 5%)

Играчките, електроуредите и моторните превозни средства през 2006 г. са предмет на повече от половината от подадените уведомления. Резултатите от предходната година са сходни. Същевременно за първи път детските играчки изпреварват електроуредите като категория продукт с най-много уведомления.

Най-често срещани видове риск

Петте основни вида риск са:

 • наранявания (274 уведомления, 25%)
 • токов удар (270 уведомления, 24%)
 • пожарна опасност / изгаряния (194 уведомления, 18 %)
 • задавяне / задушаване (157 уведомления, 14%)
 • химически поражения (95 уведомления, 9%)

Най-често срещана страна на произход

Китайската народна република се посочва като страната на произход на почти половината от стоките, за които е сигнализирано през годината (440 уведомления или 48 %). С оглед разрешаване на проблема Комисията засили сътрудничеството си с Китай в сферата на безопасността на продуктите. Предвид на това, че Китай в кратки срокове се превърна в един от най-големите износители на потребителски стоки за Европа и с цел повишаване безопасността на внасяните продукти, през 2006 г. Комисията подписа меморандум за разбирателство и договори пътна карта към постигане на по-безопасни детски играчки.

Докладът на RAPEX за 2006 г. е на разположение на английски, френски и немски език на адрес:

http://ec.europa.eu/rapex


Side Bar