Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI BG

IP/07/508

Bruselj, 18. aprila 2007

[Graphic in PDF & Word format]

Evropski strokovnjaki za digitalne knjižnice se bodo danes osredotočili na avtorske pravice

Skupina strokovnjakov na visoki ravni za digitalne knjižnice EU, ki med drugim vključuje zainteresirane strani iz knjižnic British Library in Deutsche Nationalbibliothek ter Evropske zveze založnikov in spletnega brskalnika Google, bo danes popoldan Evropski komisiji predložila svetovalno poročilo o vprašanjih v zvezi z avtorskimi pravicami. Poleg tega bo skupina danes razpravljala o tem, kako zagotoviti bolj odprt dostop do znanstvenih raziskav in kako izboljšati javno-zasebno sodelovanje. Delo skupine na visoki ravni predstavlja del prizadevanj Evropske komisije za zagotovitev spletne dostopnosti bogate evropske kulturne in znanstvene dediščine. V ta namen skupina Komisiji svetuje v zvezi z vprašanji digitalizacije, spletne dostopnosti in digitalnega arhiviranja kulturnega gradiva.

„Varstvo intelektualne lastnine je pomembno za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v na znanju temelječem gospodarstvu. Reševanje vprašanj avtorskih pravic v spletnem okolju je zato ključnega pomena, če želimo, da Evropska digitalna knjižnica postane resničnost“, je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije, ki je pred letom dni ustanovila skupino strokovnjakov na visoki ravni za digitalne knjižnice. „Zato bom z velikim zanimanjem proučila priporočila skupine na visoki ravni, da se ugotovi, na kakšen način bi jih lahko Evropska komisija, države članice in zadevne zainteresirane strani najbolje upoštevale. Glede na dosedanje razprave se mi zdi pristop, ki temelji na razširjenih sporazumih med knjižnicami in imetniki pravic, obetaven, pod pogojem, da ti dajo prednost interesom uporabnikov.“

Pričakuje se, da bo poročilo o avtorskih pravicah, ki ga bodo danes predložili strokovnjaki za digitalne knjižnice, priporočilo prostovoljne sporazume med knjižnicami in imetniki pravic, ki bodo poenostavili digitalno arhiviranje, dela, ki so avtorsko varovana, njihove avtorje pa je težko ali celo nemogoče določiti („dela sirote“) in dela, ki se ne tiskajo ali distribuirajo več. V primeru „del sirote“ na primer, pri katerih ni mogoče določiti ali izslediti imetnikov pravic, bi dogovorjene rešitve lahko podprle knjižnice, muzeje in arhive, da bi za izpolnitev svojih nalog arhiviranja in distribucije bolje izkoristili prednosti informacijske tehnologije. Kot odgovor na spletno posvetovanje Komisije leta 2006, je British Library navedla, da precej časa namenja pridobivanju dovoljenj in v številnih primerih sploh ne začne postopka pridobivanja dovoljenj, saj imetnikov pravic ni mogoče določiti ali pa jih je preveč, da bi bil postopek učinkovit.

Skupina strokovnjakov bo prav tako sprožila razpravo o tem, kako bi najbolje spodbudili in uporabili javno-zasebno sodelovanje in zasebno sponzorstvo za digitalizacijo evropske kulturne dediščine.
V zvezi z znanstvenimi informacijami si je skupina v preteklih mesecih prizadevala bolj približati stališča tradicionalnih znanstvenih založnikov in tistih iz znanstvenih krogov, ki podpirajo gibanje odprtega dostopa. Evropska komisija, kot glavni vir financiranja znanstvenih raziskav v Evropi, si namerava pridobiti neposredne izkušnje z objavo znanstvenih člankov, ki so izsledki raziskav, financiranih s strani Skupnosti, v odprti podatkovni bazi, po obdobju embarga, ki ga je treba še določiti.

Ozadje
Evropske digitalne knjižnice so ena od ključnih prizadevanj pobude „i2010 – evropska informacijska družba za gospodarsko rast in delovna mesta“ komisarke Reding, ki jo je Komisija sprejela 1. junija 2005 (glej IP/05/643). 25. avgusta 2006 je Komisija sprejela Priporočilo o digitalizaciji in digitalnem arhiviranju (glej IP/06/1124 in MEMO/06/311), ki je pozvalo države članice EU, da zberejo več sredstev za digitaliziranje, da se pospeši postopek dajanja evropske kulturne dediščine na splet preko Evropske digitalne knjižnice. Februarja 2007 je Komisija sprejela Sporočilo „Znanstvene informacije v digitalni dobi: dostop, razširjanje in arhiviranje“ za proučitev in podporo novih poti spodbujanja boljšega spletnega dostopa do znanstvenih informacij ter za digitalno arhiviranje rezultatov raziskav za prihodnje generacije (glej IP/07/190 in MEMO/07/57).

Druge informacije:

Poročilo o digitalnem arhiviranju, „delih sirote“ in delih, ki se ne tiskajo ali distribuirajo več, ter izbranih vprašanjih o izvajanju skupine strokovnjakov na visoki ravni za digitalne knjižnice bo na voljo danes od 16:30 dalje na spletni strani digitalnih knjižnic Komisije:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3366

Seznam članov skupine strokovnjakov na visoki ravni za digitalne knjižnice Komisije, ki se bodo udeležili današnjega srečanja strokovnjakov, je priložen.

Members of the High Level Group on Digital Libraries attending the meeting with Commissioner Viviane Reding on 18 April 2007


Nikesh Arora, Vice President of European Operations, Google

Arne Bach, CEO of Seeman-Henschel, Federation of European Publishers

Lynne Brindley, Chief Executive of the British Library

Claudia Dillmann, Director of the Deutsches Filminstitut

Stella Dutton, Executive Director of the British Journal of Medicine Publishing Group

Adolf Knoll, Deputy Director General of the National Library of Czech Republic

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International Federation of Reproduction Rights' Organisations

Norbert Kroo, Vice President of the Hungarian Academy of Sciences, European Research Council

Elisabeth Niggemann, Director General of the Deutsche Nationalbibliothek

Marco Ricolfi, full Professor of Intellectual Property Rights, University of Turin

Jerry Cowhig, Chair of Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)

Michael Mabe, CEO of STM

Peter Tindemans, Chair of the Task Force on Permanent Access to the Records of Science

Sijbolt Noorda, Council of the European University Association

Laurent Romary, Head of the Max Planck Digital Library


Side Bar