Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI SL BG

IP/07/508

Brussel, 18 april 2007

[Graphic in PDF & Word format]

Europese digitale bibliotheken en het auteursrecht

De deskundigengroep op hoog niveau die zich met digitale bibliotheken bezighoudt – waarin onder meer afgevaardigden van de British Library, de Deutsche Nationalbibliothek, de Federation of European Publishers en Google zitting hebben – zal vanmiddag bij de Europese Commissie een advies indienen over kwesties die verband houden met auteursrechten.
Daarnaast zal de groep vandaag ook bespreken hoe wetenschappelijke informatie beter toegankelijk kan worden gemaakt en hoe de samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector op dit gebied kan worden verbeterd. Het werk van deze groep is een onderdeel van de inspanningen van de Europese Commissie om het rijke culturele en wetenschappelijke erfgoed van Europa on-line beschikbaar te maken. Te dien einde adviseert de groep de Commissie over kwesties die verband houden met de digitalisering, de on-line toegankelijkheid en het digitaal bewaren van cultureel materiaal.

"Bescherming van de intellectuele eigendom is belangrijk om creativiteit en innovatie in een kennisgebaseerde economie te stimuleren. Het oplossen van problemen in verband met auteursrechten in een on-line omgeving is dan ook essentieel om de idee van een Europese digitale bibliotheek te realiseren" zei Viviane Reding, de Europese Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media die de deskundigengroep op hoog niveau een jaar geleden heeft opgericht. "Ik zal daarom met veel belangstelling kennis nemen van de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau om te weten te komen hoe de Europese Commissie, de lidstaten en belanghebbenden daaraan het best gevolg kunnen geven. Na de besprekingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden lijkt een benadering gebaseerd op brede overeenkomsten tussen bibliotheken en de houders van auteursrechten veelbelovend indien men er hierdoor in kan slagen van het belang van de gebruiker een prioriteit te maken."

Naar verwachting zullen in het verslag over auteursrechten dat vandaag door de digitale-bibliotheekdeskundigen zal worden gepresenteerd vrijwillige overeenkomsten worden aanbevolen tussen bibliotheken en de houders van de rechten waardoor het digitaal bewaren en het werken met "verweesde" en uitverkochte werken gemakkelijker zal worden. Zo zouden bijvoorbeeld in het geval van "verweesde" werken – werken waarvan de rechthebbenden niet kunnen worden achterhaald of gelokaliseerd – bibliotheken, musea en archieven op grond van overeengekomen oplossingen de voordelen van informatietechnieken beter kunnen benutten bij het uitvoeren van hun opdracht werken te bewaren en te verspreiden. Bij de on-line raadpleging van de Commissie in 2006 heeft de British Library te kennen gegeven dat het enorm veel tijd kost om auteursrechtlicenties te verkrijgen en dat zij er in veel gevallen zelfs niet aan begint licenties aan te vragen als de rechthebbenden niet te identificeren of te talrijk zijn waardoor dergelijke aanvragen weinig kans van slagen hebben.
De deskundigengroep zal ook het debat openen over hoe de samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector en particuliere sponsoring het best kunnen worden bevorderd en aangewend voor de digitalisering van het culturele erfgoed van Europa.
Ook heeft de groep de voorbije maanden getracht de standpunten van traditionele wetenschappelijke uitgeverijen en van wetenschappers die steun verlenen aan de beweging om wetenschappelijke informatie beter toegankelijk te maken nader tot elkaar te brengen. Als belangrijke verstrekker van middelen voor wetenschappelijk onderzoek in Europa, is de Europese Commissie voornemens rechtstreeks actie te ondernemen door te experimenteren met het opslaan in een open depot van wetenschappelijke artikelen die het resultaat zijn van door haar gesteund onderzoek na een nog vast te stellen embargoperiode.

Achtergrond
Europese Digitale Bibliotheken is een van de belangrijkste initiatieven in het kader van het initiatief van EU-Commissaris Reding “i2010 – een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid”, door de Commissie goedgekeurd op 1 juni 2005 (zie IP/05/643). Op 25 augustus 2006 heeft de Commissie een aanbeveling goedgekeurd inzake digitalisering en digitale bewaring (zie IP/06/1124 en MEMO/06/311) waarbij zij er bij de EU-lidstaten op aandrong grootschalige digitaliseringsfaciliteiten op te zetten om het proces te versnellen om Europa's culturele erfgoed via de Europese digitale bibliotheek on line beschikbaar te maken. In februari 2007 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de mededeling "Wetenschappelijke informatie in het digitale tijdperk: toegang, verspreiding en bewaring" om nieuwe manieren te onderzoeken en te steunen om wetenschappelijke informatie beter on line toegankelijk te maken en om wetenschappelijke resultaten voor toekomstige generaties te bewaren (zie IP/07/190 en MEMO/07/57).

Meer informatie:

Het Verslag Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works, Selected Implementation Issues van de deskundigengroep op hoog niveau Digitale Bibliotheken wordt om 16.30 uur vandaag bekendgemaakt op de website Digital Libraries van de Commissie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3366

Een lijst van de leden van de deskundigengroep op hoog niveau "Digitale Bibliotheken" die de deskundigenvergadering van vandaag hebben bijgewoond gaat hierbij.

Members of the High Level Group on Digital Libraries attending the meeting with Commissioner Viviane Reding on 18 April 2007


Nikesh Arora, Vice President of European Operations, Google

Arne Bach, CEO of Seeman-Henschel, Federation of European Publishers

Lynne Brindley, Chief Executive of the British Library

Claudia Dillmann, Director of the Deutsches Filminstitut

Stella Dutton, Executive Director of the British Journal of Medicine Publishing Group

Adolf Knoll, Deputy Director General of the National Library of Czech Republic

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International Federation of Reproduction Rights' Organisations

Norbert Kroo, Vice President of the Hungarian Academy of Sciences, European Research Council

Elisabeth Niggemann, Director General of the Deutsche Nationalbibliothek

Marco Ricolfi, full Professor of Intellectual Property Rights, University of Turin

Jerry Cowhig, Chair of Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)

Michael Mabe, CEO of STM

Peter Tindemans, Chair of the Task Force on Permanent Access to the Records of Science

Sijbolt Noorda, Council of the European University Association

Laurent Romary, Head of the Max Planck Digital Library


Side Bar