Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT SL BG

IP/07/508

Bryssel 18. huhtikuuta 2007

[Graphic in PDF & Word format]

Euroopan digitaalikirjastoasiantuntijat aikovat tänään keskittyä tekijänoikeuskysymyksiin

EU:n digitaalikirjastoja käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajia muun muassa British Librarystä, Deutsche Nationalbibliothekistä, Euroopan kustantajien liitosta ja Googlesta, julkistaa tänään iltapäivällä tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän neuvoa-antavan raporttinsa Euroopan komissiolle. Ryhmä keskustelee tänään myös siitä, miten tieteellinen tutkimus saataisiin paremmin käyttöön ja miten julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyötä voitaisiin parantaa. Korkean tason asiantuntijoiden ryhmän työ on osa Euroopan komission toimia, joilla pyritään saattamaan Euroopan rikas kulttuuri- ja tiedeperintö Internetiin julkisesti saataville. Ryhmä neuvoo tätä varten komissiota kysymyksissä, jotka koskevat digitointia, onlinesaatavuutta ja kulttuuriaineiston digitaalista säilyttämistä.

”Tekijänoikeuksien suojaaminen on tärkeää luovuuden ja innovaatioiden edistämiseksi tietoon pohjautuvassa taloudessa. Internetissä julkistettavan aineiston tekijänoikeuskysymysten selvittäminen on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme toteuttaa visiomme Euroopan digitaalisesta kirjastosta”, sanoi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding, joka perusti digitaalikirjastoon liittyviä kysymyksiä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän vuosi sitten. ”Perehdyn siksi suurella mielenkiinnolla korkean tason ryhmän tekemiin suosituksiin ja mietin, miten Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja alan sidosryhmät voisivat parhaiten noudattaa niitä. Tähänastisten keskustelujen perusteella pidän lupaavana laajapohjaisiin kirjastojen ja oikeudenhaltijoiden välisiin sopimuksiin perustuvaa lähestymistapaa, mikäli osapuolet onnistuvat pyrkimyksissä pitää käyttäjän etuja tärkeimpinä.”

Tekijänoikeuksia koskevassa raportissa, jonka digitaalikirjastoasiantuntijat esittelevät tänään, kannustetaan tekemään vapaaehtoisia kirjastojen ja oikeudenhaltijoiden välisiä sopimuksia, jotka helpottaisivat digitaaliseen säilyttämiseen sekä tekijänoikeudettomiin teoksiin ja loppuunmyytyihin teoksiin liittyviä neuvotteluja. Kun on esimerkiksi kyseessä teokset, joiden oikeudenhaltijoita ei saada selville (”orvot” teokset), ratkaisuista sopiminen voisi auttaa, jotta kirjastot, museot ja arkistot voivat hyödyntää paremmin tietotekniikan edut toteuttaessaan niille annettua säilyttämis- ja levittämistehtävää. Vastauksessaan komission Internetissä järjestettyyn kyselyyn vuonna 2006 British Library totesi kuluttavansa paljon aikaa lupien käsittelyyn. Usein se ei edes aloita lupaprosessia, koska oikeudenhaltijoita ei tiedetä tai ne ovat liian lukuisia, jotta hankkeeseen kannattaisi ryhtyä.

Asiantuntijaryhmä käynnistää myös julkisen keskustelun siitä, miten parhaiten voitaisiin edistää ja hyödyntää julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyötä ja yksityistä sponsoritukea Euroopan kulttuuriperinnön digitoinnissa.

Ryhmä on myös työskennellyt viime kuukausina tieteellistä tietoa koskevien kysymysten kanssa yrittäen lähentää perinteisten tiedekirjallisuuden kustantajien ja niiden tiedemaailman edustajien kantoja, jotka kannattavat tieteellisten julkaisujen vapaata saatavuutta. Koska Euroopan komissio on erittäin tärkeä tieteellisen tutkimuksen rahoittaja Euroopassa, se aikoo ryhtyä suoraan toimintaan ja kokeilla yhteisön rahoittaman tutkimuksen tuloksena laadittujen tieteellisten artikkelien julkaisemista avoimella foorumilla sen jälkeen, kun on kulunut tietty viive, jonka pituudesta ei ole vielä sovittu.

Taustaa
Euroopan digitaaliset kirjastot ovat yksi komissaari Redingin aloitteen ”i2010 — kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” keskeisiä teemoja. Komissio antoi asiaa koskevan tiedonannon 1. kesäkuuta 2005 (ks. IP/05/643). Se hyväksyi 25. elokuuta 2006 suosituksen digitoinnista ja digitaalisesta säilytyksestä (ks. IP/06/1124 ja MEMO/06/311), jossa kehotettiin EU:n jäsenvaltioita perustamaan suuren mittakaavan digitointilaitoksia, jotta voitaisiin nopeuttaa Euroopan kulttuuriperinnön saattamista Internetiin Euroopan digitaalikirjaston kautta. Komissio hyväksyi helmikuussa 2007 tiedonannon ”Tieteellinen tieto digitaaliaikana: tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen”. Tarkoituksena on tarkastella ja tukea uusia tapoja tieteellisen tiedon onlinesaatavuuden edistämiseksi sekä säilyttää tutkimustulokset digitaalisessa muodossa tuleville sukupolville (ks. IP/07/190 ja MEMO/07/57).

Lisätietoa:
Digitaalisia kirjastoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän laatima Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works, Selected Implementation Issues julkistetaan tänään klo 16.30 (Belgian aikaa) komission digitaalisia kirjastoja koskevalla Internet-sivustolla osoitteessa

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3366

Liitteenä on luettelo asiantuntijoiden kokoukseen osallistuvista komission digitaalikirjastoja käsittelevän korkean tason ryhmän jäsenistä.

Members of the High Level Group on Digital Libraries attending the meeting with Commissioner Viviane Reding on 18 April 2007


Nikesh Arora, Vice President of European Operations, Google

Arne Bach, CEO of Seeman-Henschel, Federation of European Publishers

Lynne Brindley, Chief Executive of the British Library

Claudia Dillmann, Director of the Deutsches Filminstitut

Stella Dutton, Executive Director of the British Journal of Medicine Publishing Group

Adolf Knoll, Deputy Director General of the National Library of Czech Republic

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International Federation of Reproduction Rights' Organisations

Norbert Kroo, Vice President of the Hungarian Academy of Sciences, European Research Council

Elisabeth Niggemann, Director General of the Deutsche Nationalbibliothek

Marco Ricolfi, full Professor of Intellectual Property Rights, University of Turin

Jerry Cowhig, Chair of Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)

Michael Mabe, CEO of STM

Peter Tindemans, Chair of the Task Force on Permanent Access to the Records of Science

Sijbolt Noorda, Council of the European University Association

Laurent Romary, Head of the Max Planck Digital Library


Side Bar