Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI SL

IP/07/508

Брюксел, 18 април 2007 г.

[Graphic in PDF & Word format]

Европейските експерти по въпросите на дигиталните библиотеки днес разглеждат темата за интелектуалната собственост

Експертната група на високо равнище на ЕС в областта на дигиталните библиотеки, включваща между другото представители на British Library, Deutsche Nationalbibliothek, федерацията на европейските издатели и Google, днес следобед ще представи на Европейската комисия консултантски доклад по въпросите на интелектуалната собственост. Освен това групата днес ще обсъди как да се осигури по-свободен достъп до научни изследвания и как да се подобри сътрудничеството между обществения и частния сектор. Дейността на групата на високо равнище е част от усилията на Европейската комисия да създаде онлайн достъп до богатото европейско културно и научно наследство. За тази цел групата консултира Комисията по въпроси, отнасящи се до дигитализацията, онлайн достъпа и дигиталното съхраняване на културен материал.

„Защитата на интелектуалната собственост е важна за стимулирането на креативността и иновацията в базираната върху познание икономика. Решаването на въпроси на интелектуалната собственост в онлайн среда следователно е решаващо, ако искаме да превърнем в реалност визията за европейска дигитална библиотека“, каза Вивиан Рединг, комисар на ЕС по информационното общество и медиите, която създаде експертната група на високо равнище в областта на дигиталните библиотеки преди една година. „Ето защо ще разгледам с голям интерес препоръките, направени от групата на високо равнище, за да преценя как Европейската комисия, държавите-членки и съответните заинтересовани участници могат най-добре да ги приложат. След проведените разисквания, според мен базираният на широкомащабни споразумения между библиотеки и носители на права подход изглежда обещаващ, при условие че участниците успеят да превърнат интереса на потребителите в свой приоритет.“

Очаква се докладът за интелектуалната собственост, който трябва да бъде представен днес от експертите в областта на дигиталните библиотеки, да препоръча доброволни споразумения между библиотеки и носители на права, които биха улеснили работата при дигиталното съхраняване, произведенията, за които няма яснота на кого принадлежат авторските права (т. нар. „осиротели произведения“) и изданията с изчерпани тиражи. При осиротелите произведения например, където носителите на авторски права не могат да бъдат определени или открити, решенията, базиращи се на споразумения, биха могли да подпомогнат библиотеките, музеите и архивите да използват по-добре предимствата на информационната технология, за да извършват по-добре своята задача за съхранение и разпространение. В отговора си на онлайн допитването на Комисията през 2006 година British Library посочи, че получаването на разрешения отнема много дълго време, и че в много случаи процедурата по даване на разрешения дори не започва, тъй като носителите на права са или неустановими или твърде много, за да бъде процедурата ефективна.

Експертната група ще открие също така дискусия за това, как най-добре може да се насърчи и да се използва сътрудничеството между обществения и частния сектор и частното спонсориране на дигитализацията на европейското културно наследство.
По въпросите на научната информация групата работи през изминалите месеци с цел сближаване на възгледите на традиционните научни издатели и тези от научните кръгове, подкрепящи свободния достъп. Като основен спонсор на изследователската дейност в Европа, Европейската комисия възнамерява да предприеме преки мерки за експериментално публикуване на научни статии, изготвени в резултат на финансирана от Общността изследователска дейност, в хранилище със свободен достъп, след изтичането на ограничителен период, който ще бъде определен впоследствие.

Обща информация
Европейски дигитални библиотеки е един от основните проекти в започнатата от комисар Рединг инициатива „i2010 - европейско информационно общество за растеж и работна заетост“, приета от Комисията на 1 юни 2005 г. (виж IP/05/643). На 25 август 2006 г. Комисията прие препоръка за дигитализация и дигитално съхраняване (виж IP/06/1124 и MEMO/06/311), с която апелира към държавите-членки да създадат мащабна материална база за дигитализация, за да ускорят процеса на поставяне на европейското културно наследство в електронното пространство посредством европейската дигитална библиотека. През февруари 2007 г. Комисията прие съобщение на тема „Научната информация през дигиталната ера: достъп, разпространение и съхранение“, за да изследва и подкрепи нови начини за насърчаване на по-добър онлайн достъп до научна информация и да съхрани дигитално изследователските резултати за бъдещите поколения (виж IP/07/190 и MEMO/07/57).

За допълнителна информация:
Докладът на тема „Дигитално съхранение, осиротели произведения и издания с изчерпан тираж - избрани въпроси по прилагането“ на експертната група на високо равнище по въпросите на дигиталните библиотеки ще бъде публикуван днес в 16.30 часа на интернет страницата за дигиталните библиотеки на Комисията, на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3366

Прилага се списък с членовете на групата на високо равнище на Комисията по въпросите на дигиталните библиотеки, които са присъствали на днешната среща.

Members of the High Level Group on Digital Libraries attending the meeting with Commissioner Viviane Reding on 18 April 2007


Nikesh Arora, Vice President of European Operations, Google

Arne Bach, CEO of Seeman-Henschel, Federation of European Publishers

Lynne Brindley, Chief Executive of the British Library

Claudia Dillmann, Director of the Deutsches Filminstitut

Stella Dutton, Executive Director of the British Journal of Medicine Publishing Group

Adolf Knoll, Deputy Director General of the National Library of Czech Republic

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International Federation of Reproduction Rights' Organisations

Norbert Kroo, Vice President of the Hungarian Academy of Sciences, European Research Council

Elisabeth Niggemann, Director General of the Deutsche Nationalbibliothek

Marco Ricolfi, full Professor of Intellectual Property Rights, University of Turin

Jerry Cowhig, Chair of Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)

Michael Mabe, CEO of STM

Peter Tindemans, Chair of the Task Force on Permanent Access to the Records of Science

Sijbolt Noorda, Council of the European University Association

Laurent Romary, Head of the Max Planck Digital Library


Side Bar