Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/499

Bryssel den 16 april 2007

Wallraffartikel om diskriminering får EU:s journalistpris

Bryssel den 16 april 2007 – Första pris i EU:s journalisttävling 2006 ”För mångfald. Mot diskriminering” går till en italiensk journalist som genom att wallraffa kunnat skriva en rörande artikel om utnyttjandet av utländska arbetstagare i Apulien i Italien. Andra och tredje pris går till Ungern respektive Belgien och ett finskt bidrag får specialpriset för unga journalister. Priserna delas ut i Bryssel idag av Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Det är tredje gången priserna delas ut.

Journalistprisen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att hedra journalister som genom sitt arbete bidrar till att öka förståelsen för mångfald och kunskapen om diskriminering. ”Medierna har en central roll när det gäller att sprida kunskaper om dessa viktiga frågor. Vi kan inte tolerera någon form av diskriminering” påpekade EU-kommissionär Špidla. ”Dessa journalister bör hyllas för sitt mod och engagemang. Deras arbete visar att det är viktigt att fortsätta att arbeta för mer mångfald i samhället.”

Den vinnande artikeln, I was a slave in Puglia, av Fabrizio Gatti publicerades i den italienska tidningen L’Espresso. Artikeln handlar om utländska lantarbetare vars arbetsvillor artikelförfattaren jämför med slaveri. Gatti utgav sig för att vara gästarbetare och har med en grundlig analys och medryckande berättarstil illustrerat ”de svåra förhållandena för Europas andra klassens medborgare som utsätts för betydande diskriminering på grund av deras etniska ursprung” som juryn uttryckte det. Andrapriset går till onlineartikeln Our very own gypsy daughter, av Miklós Hargitai från Ungern, publicerad i Népszabadság Online. Artikeln handlar om de komplexa frågorna i samband med adoption av barn från minoritetsgrupper, i det här fallet romerna. Petra Sjouwerman från Belgien, Skandinavienkorrespondent för De Morgen, får tredje pris för sin artikel Company recruits autistic people only, där hon undersöker hur det kan vara en tillgång att vara annorlunda.

Specialpriset för unga journalister går till artikeln Mothers learning their children’s language, av Henna Helne från Finland, publicerad i tidningen Anna. Artikeln ger en positiv inblick i integrationsdebatten samtidigt som den tar upp diskriminering på flera grunder, i det här fallet på grund av ålder, kön och etniskt ursprung.

Vinnarna i huvudkategorierna valdes ut bland 568 godkända bidrag från alla medlemsstaterna och vinnarna av specialpriset valdes ut bland 125 godkända bidrag. Bidragen bedömdes utifrån kriterier som nyhetsvärde, faktaunderlag och originalitet av en jury bestående av medieexperter och sakkunniga inom diskrimineringsområdet.

EU:s journalisttävling 2007 inleddes i februari för artiklar som publiceras mellan den 1 januari och den 30 september 2007 i något av de 27 EU-länderna.

Mer information om journalistpriset och 2006 års vinnande bidrag från varje medlemsstat finns på: www.stop-discrimination.info.


Side Bar