Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/499

Brusel, 16. apríla 2007

Novinársku cenu EÚ získal príbeh o diskriminácii od autora, ktorý pracoval v utajení medzi prisťahovalcami

Brusel 16. 4. 2007 – Dojímavý príbeh o vykorisťovaní zahraničných pracovníkov v talianskom regióne Apúlia od autora, ktorý v utajení pracoval medzi nimi, získal prvú cenu Novinárskej ceny EÚ v roku 2006 „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii“. Druhé miesto pripadlo Maďarsku, tretie Belgicku a príspevok z Fínska získal osobitnú cenu pre mladých novinárov. Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovné príležitosti, dnes odovzdá víťazom ceny na slávnosti v Bruseli. Ceny sa odovzdávajú už tretíkrát.

Súťaž je iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je oceniť novinárov, ktorí svojou prácou prispievajú k lepšiemu porozumeniu rozmanitosti a dikriminácie. „Médiá majú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o týchto významných otázkach. Nebudeme tolerovať žiadnu formu diskriminácie“, povedal komisár Špidla. „Musíme oceniť odvahu a odhodlanosť týchto novinárov. Zdôrazňujú naliehavú potrebu pokračovať v boji za rozmanitosť v spoločnosti.“

Vo víťaznom článku „Bol som otrokom v Apúlii“ od Fabrizia Gattiho, ktorý bol uverejnený v časopise L’Espresso, sa píše o prisťahovalcoch pracujúcich v poľnohospodárstve v podmienkach, ktoré autor prirovnáva k otroctvu. Gatti sa vydával za migrujúceho pracovníka a uskutočnil dôkladný prieskum a použil živé rozprávanie, aby ilustroval, podľa poroty, „ťažkú situáciu druhotriednych občanov Európy, ktorí zažívajú silnú diskrimináciu pre svoj etnický pôvod“. Druhú cenu získal internetový článok „Naša cigánska dcérka“ maďarského novinára Miklósa Hargitaia, ktorý bol uverejnený časopisom Népszabadság Online. V článku sa píše o zložitých problémoch okolo adopcie z menšinovej skupiny, v tomto prípade rómskej menšiny. Petra Sjouwerman z Belgicka, škandinávska korešpondentka pre De Morgen, získala tretiu cenu za článok „Spoločnosť zamestnáva iba autistov“, v ktorom sa opisuje, ako môže byť „odlišnosť“ výhodou.

Osobitná cena pre mladých novinárov bola udelená článku „Matky, ktoré sa učia jazyk svojich detí“ autorky Henna Helne z Fínska, ktorý bol uverejnený v časopise Anna. Článok prináša pozitívny pohľad na diskusiu o integrácii a zároveň zvyšuje povedomie o „viacnásobnej diskriminácii“, v tomto prípade na základe veku, pohlavia a etnického pôvodu.

Víťazi hlavnej kategórie boli vybraní z 568 platných príspevkov zo všetkých členských štátov a osobitná cena zo 125 článkov, ktoré spĺňali podmienky. Príspevky posudzovala skupina odborníkov v oblasti médií a odborníkov na boj proti diskriminácii podľa ich spravodajskej hodnoty, hĺbky prieskumu a originality.

Ročník 2007 Novinárskej ceny EÚ sa začal vo februári a týka sa článkov uverejnených medzi 1. januárom a 30. septembrom 2007 v ktoromkoľvek z 27 členských štátov.

Ďalšie informácie o súťaži a víťazné články za rok 2006 z každého členského štátu možno nájsť na internetovej stránke www.stop-discrimination.info.


Side Bar