Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/499

Brüssel, 16. aprill 2007

ELi ajakirjandusauhinna võitis salaja kirjutatud lugu diskrimineerimisest

Brüssel, 16. aprill 2007 – ELi 2006. aasta ajakirjandusauhinna „Mitmekesisuse poolt – diskrimineerimise vastu" võitis liigutav kirjeldus võõrtööliste ekspluateerimisest Puglia piirkonnas Itaalias. Teise ja kolmanda koha said vastavalt Ungari ja Belgia ajakirjanikud. Noore ajakirjaniku eripreemia võitis Soome esindaja artikkel. Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla autasustab võitjaid tänasel auhinnatseremoonial Brüsselis. Auhinda antakse välja kolmandat korda.

Auhind on Euroopa Komisjoni algatus, millega tunnustatakse ajakirjanikke, kelle töö avardab mitmekesisuse ja diskrimineerimisega seotud küsimuste mõistmist. Volinik Špidla sõnul on meedial võtmeroll teadlikkuse tõstmisel. „Me taunime kõiki diskrimineerimise vorme", ütles Špidla ning lisas, et nende ajakirjanike julgus ja pühendumus on imetlusväärne ning osutab vajadusele süvendada ühiskonna mitmekesisust.

Fabrizio Gatti võidutöö „I was a slave in Puglia” (Ma olin orjana Puglias) avaldati ajakirjas L’Espresso. Artikkel räägib sisserändajatest põllutöölistest, kelle töötingimused võrduvad autori väitel orjusega. Gatti esines ise võõrtöölisena ning uuris teemat põhjalikult. Žürii hinnangul kirjeldas autor värvikalt nende „teise Euroopa" kodanike keerulist olukorda, keda diskrimineeritakse nende etnilise päritolu tõttu. Teise koha sai Ungari ajakirjaniku Miklós Hargitai võrguajakirjas Népszabadság Online avaldatud artikkel „Our very own gypsy daughter" (Meie oma mustlastütar). Selles vaadeldakse keerulisi küsimusi, mis on seotud adopteerimisega vähemusrühmadest, kõnealusel juhul mustlaste hulgast. Belgia esindaja Petra Sjouwerman, ajalehe De Morgen Skandinaavia korrespondent, võitis kolmanda auhinna artikliga „Company recruits autistic people only” (Ettevõte värbab vaid autiste), milles vaetakse erinemise positiivset külge.

Noore ajakirjaniku eripreemia sai soomlanna Henna Helne ajakirjas Anna avaldatud artikli eest „Mothers learning their children’s language” (Emad õpivad oma laste keelt). Artikkel toetab integratsiooni-teemalist arutelu, tuues samas esile mitmekordse diskrimineerimise probleemi (diskrimineerimine vanuse, soo ja etnilise päritoluga seotud põhjustel).

Põhikategoorias kandideeris auhinnale 588 artiklit kõikidest liikmesriikidest. Eripreemia saaja valiti seevastu 125 edasipääsenud artikli hulgast. Artikleid hindas meediaväljaannete esindajatest ja dikrimineerimise vastase võitluse asjatundjatest koosnev žürii, kes arvestas tööde uudisväärtust, teemakäsitluse sügavust ning originaalsust.

ELi 2007. aasta ajakirjandusauhinna võistlus kuulutati välja veebruaris. Kandideerida võivad kõigis 27 liikmesriigis avaldatud artiklid, mis ilmuvad ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. septembrini 2007.

Täiendav teave auhinna kohta ja 2006. aasta võidutööd igast liikmesriigist on kättesaadavad veebiaadressil www.stop-discrimination.info.


Side Bar