Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Bruselj, 4 april 2007

Komisija daje letalskim prevoznikom in državam članicam šest mesecev za udejanjenje uredbe o pravicah letalskih potnikov

Evropska komisija je danes predstavila poročilo o oceni rezultatov in uporabe uredbe o pravicah letalskih potnikov[1]. Kljub delnemu napredku v dveh letih, odkar je bila uredba sprejeta, je treba storiti nadaljnje pomembne korake in zagotoviti, da bodo letalski prevozniki predpise bolj dosledno izvajali, države članice pa bolje izvrševale. To je najpomembnejša ugotovitev študije[2], ki jo je Komisija naročila, da bi dopolnila svoje sporočilo o rezultatih izvajanja skupnih pravil, ki varujejo pravice državljanov pri potovanju z letalom.

„Čeprav ni dvoma, da so pravice letalskih potnikov zdaj bolje varovane, moramo zagotoviti, da letalski prevozniki in države članice v celoti izvajajo svoje obveznosti,“ je poudaril podpredsednik Komisije, pristojen za promet, Jacques Barrot. „Komisija jim bo dala šest mesecev, da udejanjijo uredbo o pravicah letalskih potnikov, v tem procesu pa jim bomo nudili vso podporo.“

Čeprav imajo zdaj potniki, ki obtičijo na letališču, posebne pravice, so v primerjavi z letalskimi prevozniki še vedno v slabšem položaju. Letalski prevozniki na primer v primeru motenih letov potnikov pogosto ne obvestijo o njihovih pravicah, čeprav jih k temu navedena uredba zavezuje, saj potniki te informacije potrebujejo, da lahko zahtevajo svoje pravice.

Zato Komisija meni, da je treba na nekaj področjih storiti več: izboljšanje izvrševanja, jasnejša razlaga nekaterih vidikov uredbe, vzpostavitev jasne razmejitve med zamudami in odpovedmi, saj imajo potniki različne pravice glede na okoliščine, in okrepitev vloge nacionalnih izvršnih organov, ki nadzorujejo izvajanje skupnih pravil.

Za izboljšanje rezultatov bo Komisija v naslednjih šestih mesecih okrepila sodelovanje z nacionalnimi izvršnimi organi in letalskimi prevozniki. Če bo končni rezultat nezadovoljiv, bo Komisija proti državam članicam uvedla postopke za ugotavljanje kršitev. Če ti postopki in sodelovanje ne bodo dali zadovoljivih rezultatov, bo Komisija razmislila o spremembi sedanje uredbe.

Uredba je uvedla nova pravila za odškodnine in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi, velikih zamud in neprostovoljne preselitve v nižji potovalni razred. Odvisno od okoliščin uredba od letalskih prevoznikov zahteva, da: poskrbijo za pomoč potnikom, torej za namestitev, osvežitev, obroke in komunikacijska sredstva; ponudijo preusmeritev in povračilo stroškov, plačajo odškodnine in na lastno pobudo obvestijo potnike o njihovih pravicah v skladu z uredbo.

Komisija je pripravila tudi posodobljen informacijski material, da bi potnikom bolje svetovala v zvezi z njihovimi pravicami. Na vseh letališčih bo pred poletjem na voljo nov plakat.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Več informacij najdete na spletni strani: Memo/06/293


[1] Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 in http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar