Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Bruxelles, 4 aprilie 2007

Comisia acordă un termen de şase luni companiilor aeriene şi statelor membre pentru a aplica regulamentul privind drepturile pasagerilor

Comisia Europeană a prezentat astăzi un raport care evaluează rezultatele şi aplicarea regulamentului privind drepturile pasagerilor[1]. Deşi au fost înregistrate unele progrese în ultimii doi ani de la introducerea sa, este necesar să se ia măsuri suplimentare importante care să ducă la aplicarea acestor norme de către companiile aeriene într-un mod mai sistematic şi la o punere în aplicare mai eficientă a acestora de către statele membre. Aceasta este concluzia principală a studiului[2] comandat de Comisie pentru completarea comunicării sale privind rezultatele normelor comune de protejare a drepturilor pasagerilor curselor aeriene.

„Deşi nu există nicio îndoială că pasagerii se bucură astăzi de o mai bună protecţie, trebuie să ne asigurăm că atât companiile aeriene, cât şi statele membre îşi respectă în totalitate obligaţiile”, a declarat Jacques Barrot, Vicepreşedintele Comisiei responsabil cu transporturile. „Comisia le va acorda un termen de şase luni pentru aplicarea regulamentului privind drepturile pasagerilor şi le va oferi sprijinul său deplin în cadrul acestui proces”.

Cu toate că pasagerii blocaţi la sol se bucură astăzi de anumite drepturi specifice, ei se află încă într-o poziţie mai slabă faţă de companiile aeriene. De exemplu, deseori companiile aeriene nu îi informează pe pasageri cu privire la drepturile lor în cazul unor perturbări ale zborurilor, deşi regulamentul le obligă să facă acest lucru, având în vedere că pasagerii au nevoie de această informaţie pentru a-şi valorifica drepturile.

Prin urmare, Comisia consideră că ar trebui continuate eforturile în anumite domenii: îmbunătăţirea punerii în aplicare, clarificarea interpretării anumitor aspecte ale regulamentului, stabilirea unei distincţii clare între întârzieri şi anulări deoarece pasagerilor li se acordă drepturi diferite în funcţie de circumstanţe, consolidarea rolului organismelor naţionale de punere în aplicare care supraveghează aplicarea normelor comune.

Pe parcursul următoarelor şase luni, Comisia va intensifica cooperarea cu aceste organisme naţionale de punere în aplicare şi cu companiile aeriene pentru a obţine rezultate mai bune.

În cazul în care rezultatul final rămâne nesatisfăcător, Comisia va iniţia proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor membre. În cazul în care aceste proceduri şi contacte nu conduc la rezultate satisfăcătoare, Comisia ar putea lua în considerare modificarea prezentului regulament.

Regulamentul a introdus noi norme privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare, anulărilor, întârzierilor prelungite şi declasării involuntare. În funcţie de circumstanţe, regulamentul le impune companiilor aeriene: să acorde pasagerilor asistenţă, cum ar fi cazare, băuturi răcoritoare, mese şi mijloace de comunicare; să ofere redirecţionare şi rambursare, să plătească despăgubiri şi să-i informeze sistematic pe pasageri cu privire la drepturile pe care le au în conformitate cu regulamentul.

De asemenea, Comisia a pregătit un material informativ actualizat, în vederea unei mai bune informări a pasagerilor cu privire la drepturile lor. Un nou afiş va fi disponibil înainte de începutul verii în toate aeroporturile.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Pentru mai multe informaţii: Memo/06/293


[1] Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 şi http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar