Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Bruselj, 29. marca 2007

Javnost v EU močno podpira nedavne spremembe v evropski kmetijski politiki

Eden glavnih izsledkov nove raziskave o odnosih državljanov do kmetijstva in skupne kmetijske politike (SKP), ki je bila objavljena danes, je močna podpora javnosti v EU glede nedavnih reform kmetijske politike EU. Pri politiki, ki pogosto izzove deljeno mnenje javnosti, izsledki raziskave kažejo prevladujoč pozitiven odziv na dve od ključnih sestavin sporazuma iz leta 2003 o reformi SKP. Center za mednarodne raziskave TNS Opinion je v imenu Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja izvedel raziskavo med 17. novembrom in 19. decembrom 2006. Z uporabo metodologije za standardno raziskavo Eurobarometra je bilo opravljenih okoli 1 000 osebnih razgovorov v vsaki (od takratnih) 25 držav članic EU.

Velika večina evropskih državljanov podpira načelo „navzkrižne skladnosti“, pri katerem kmetom grozi znižanje izplačil, če ne izpolnjujejo okoljskih standardov ter standardov dobrega počutja živali in varnosti hrane. Več kot 8 izmed 10 ljudi podpira takšne ukrepe, delež pa jih meni, da so upravičeni v 83 % do 86 %, odvisno od zadevnih standardov.

Javnost se je tudi pozitivno odzvala na spremembe glede načina prejema podpore. Skoraj petkrat več jih meni, da predstavljata namenjanje večjih sredstev za razvoj podeželja in neposredno izplačevanje kmetom namesto subvencioniranja njihovih proizvodov pozitivni razvoj (49 %), v primerjavi s tistimi, ki ju ocenjujejo negativno (11 %). Ostali vprašani se do vprašanja niso opredelili ali pa nanj niso odgovorili.

Z raziskavo je postalo tudi jasno mnenje javnosti glede prihodnje usmeritve kmetijske politike; po mnenju javnosti bosta kmetijstvo in podeželje tudi v prihodnosti imela osrednjo vlogo v EU. Skoraj 9 izmed 10 vprašanih (88 %) meni, da sta ti področji ključni za prihodnost Evrope.

To se odraža v mnenju glede deleža proračuna EU, namenjenega za SKP, ki zdaj znaša okoli 40 %. Skoraj 6 izmed 10 vprašanih (58 %) misli, da bi moral delež ostati enak ali pa se povečati v prihodnjih letih, v primerjavi s 17 %, ki menijo, da bi se moral zmanjšati.

Po mnenju javnosti bi morala EU dati večjo prednost naslednjim vidikom kmetijske politike:

  • zagotavljanju, da kmetje na trgu ponujajo zdravo in varno hrano (omenja 41 % vprašanih),
  • zagotavljanju, da so cene na trgu poštene tako do kmetov (37 %) kot tudi potrošnikov (35 %), ter
  • spoštovanju okolja (33 %) in dobrega počutja domačih živali (27 %).

Sedanje mnenje je, da SKP dobro izpolnjuje svojo vlogo; delež pozitivnih mnenj glede ponudbe zdrave/varne hrane, spoštovanja okolja in dobrega počutja živali je precejšen.

Raziskavo so izvedli tudi v Romuniji in Bolgariji, vendar njeni izsledki niso bili vključeni v izračun povprečij EU, ker sta imeli obe državi med raziskavo položaj držav pristopnic.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar