Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Bruxelles, 29 martie 2007

Cetăţenii UE sprijină puternic recentele schimbări din cadrul politicii agricole europene

Una din principalele concluzii conturate în urma unui nou sondaj conceput să evalueze atitudinea cetăţenilor faţă de agricultură şi de politica agricolă comună, publicat astăzi, este că publicul larg din Uniunea Europeană sprijină puternic recentele reforme aduse politicii europene în domeniul agriculturii. Pentru un domeniu de politică care stârneşte adesea opinii divergente, rezultatele sondajului demonstrează existenţa unei reacţii predominant favorabile la două dintre elementele cheie ale acordului din 2003 privind reforma PAC. Sondajul, efectuat de TNS Opinion la solicitarea Direcţiei Generale Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, s-a desfăşurat în perioada 17 noiembrie – 19 decembrie 2006. Folosindu-se metodologia sondajului Eurobarometru standard, s-au realizat aproximativ 1000 de interviuri directe în fiecare din cele (pe atunci) 25 de state membre ale UE.

Rezultatul cel mai clar a fost că majoritatea covârşitoare a cetăţenilor europeni sprijină principiul eco-condiţionalităţii („cross-compliance”), conform căruia agricultorilor li se aplică o reducere la plată dacă nu îndeplinesc standardele de mediu, de bunăstare a animalelor sau de siguranţă alimentară. Mai mult de 8 din 10 persoane sprijină acest tip de măsuri şi între 83% şi 86% din respondenţi estimează că ele sunt justificate, în funcţie de standardele specifice în cauză.

În acelaşi context, publicul a reacţionat favorabil faţă de modificările aduse formelor de sprijin pentru agricultori. Cei care consideră ca asptecte pozitive acordarea unui sprijin mai mare dezvoltării rurale şi efectuarea de plăţi directe către agricultori, spre deosebire de subvenţionarea produselor agricole, sunt de 5 ori mai numeroşi (49%) decât cei care susţin contrariul (11%). Restul respondenţilor nu s-a pronunţat sau nu a formulat un răspuns.

Există un curent de opinie foarte bine conturat în ceea ce priveşte viitoarea direcţie a politicii agricole, şi anume rolul central pe care vor continua să îl joace în UE agricultura şi zonele rurale. Aproape 9 din 10 respondenţi (88%) spun că acestea sunt aspecte cheie pentru viitorul Europei.

Acest fapt se reflectă şi în opiniile privind proporţia din bugetul UE alocată PAC, care în prezent este de aproximativ 40%. Aproape 6 din 10 (58%) sunt de părere că bugetul alocat PAC ar trebui să rămână acelaşi sau să crească în cursul următorilor ani, în comparaţie cu doar 17% care cred că ar trebui să scadă.

Mai precis, în opinia cetăţenilor europeni, factorii care ar trebui prioritizaţi de UE în cadrul politicii agricole sunt:

  • calitatea şi siguranţa alimentară a produselor provenite de la agricultori (41%)
  • echitabilitatea condiţiilor de pe piaţă pentru agricultori (37%) şi pentru consumatori (35%)
  • respectul pentru mediu (33%) şi bunăstarea animalelor de fermă (27%)

Se consideră că în prezent PAC îşi îndeplineşte bine rolul asumat, existând un număr important de opinii favorabile în ceea ce priveşte furnizarea de produse alimentare sigure şi curate, respectul faţă de mediu şi bunăstarea animalelor.

Sondajul a fost efectuat şi în România şi Bulgaria, dar rezultatele obţinute în aceste două ţări nu au fost incluse în calculul mediilor UE din cauza statutului lor de state aderente la vremea respectivă.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar