Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Brüsszel, 2007. március 29.

Az EU lakossága határozottan támogatja az európai mezőgazdasági politika terén a közelmúltban véghezvitt változtatásokat

A lakosságnak a mezőgazdasághoz és a közös agrárpolitikához fűződő viszonyát vizsgáló, ma nyilvánosságra hozott új felmérés egyik legfontosabb eredménye azt mutatja, hogy az unió polgárai határozottan támogatják az EU mezőgazdasági politikája terén a közelmúltban véghezvitt változtatásokat. A közvéleményt eddig gyakran megosztó politika területén végzett felmérés eredményei szerint a lakosság most túlnyomórészt kedvezően ítéli meg a KAP-reformról 2003-ban született megállapodás két legfontosabb elemét. A TNS Opinion az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága megrendelésére 2006. november 17. és december 19. között végezte el a felmérést. A normál Eurobarometer felmérések módszertanát alkalmazva közel ezer személyes beszélgetést folytattak az Unió (akkor még) összesen 25 országában.

Egyértelműen látható, hogy az európai polgárok túlnyomó többsége támogatja a „kölcsönös megfeleltetés” elvét, amelynek értelmében a környezetvédelmi, állatjóléti vagy élelmiszer-biztonsági szabályokat be nem tartó mezőgazdasági termelőknek a kifizetések csökkenésével kell számolniuk. 10 emberből több mint 8 támogatja az ilyen intézkedéseket, vagyis a szóban forgó konkrét szabálytól függően 83-86% tartja azokat jogosnak.

Ezzel összefüggésben a polgárok azokat a változásokat is kedvezően fogadták, amelyek a mezőgazdasági termelők támogatásának módjára vonatkoznak. Csaknem ötször annyian (49%) vélik úgy, hogy kedvező fejleményt jelent a vidékfejlesztésre juttatott többletforrások, illetve a mezőgazdasági termelők termékeinek támogatása helyett a számukra adott közvetlen kifizetések rendszere, mint ahányan (11%) ezt kedvezőtlen fordulatnak tekintik. A megkérdezettek fennmaradó részétől semleges válasz érkezett, vagy nem érkezett válasz.
A felmérés a mezőgazdasági politika jövőbeli irányvonalával kapcsolatban is markáns véleményekre derített fényt: az uniós polgárok szerint a mezőgazdaság és a vidéki területek továbbra is központi szerepet töltenek majd be az Európai Unióban. 10 megkérdezettből csaknem 9 (88%) szerint ezek a kérdések kulcsfontosságúak Európa jövője szempontjából.

Ezt a véleményt tükrözi az uniós költségvetés KAP-ra fordított hányadának – amely jelenleg 40% – megítélése is. 10 válaszadó közül majdnem 6 (58%) vélte úgy, hogy az aránynak a következő években nem kellene változnia vagy növekednie kellene, szemben a csökkenésre voksolók csupán 17%-ával.

Az uniós polgárok szerint az EU-nak az agrárpolitika terén konkrétan az alábbi prioritásokra kellene figyelmet fordítania:

  • Szavatolnia kell, hogy a mezőgazdasági termelők egészséges és biztonságos élelmiszerrel lássák el a lakosságot (a válaszadók 41%-a említette).
  • Szavatolnia kell, hogy a piacon a mezőgazdasági termelők (37%) és a fogyasztók (35%) egyaránt tisztességes üzletet köthessenek.
  • Biztosítania kell a környezet tiszteletben tartását (33%) és a haszonállatok jólétét (27%).

A KAP az uniós polgárok jelenlegi megítélése szerint jól betölti szerepét, ami az egészséges/biztonságos élelmiszerrel való ellátásra, a környezet tiszteletben tartására és az állatok jólétére vonatkozó kedvező válaszok nagy arányából látható.

A felmérést Romániában és Bulgáriában is elvégezték, azonban a két állam akkor még csatlakozó országként szerepelt, ezért az ott kapott eredményeket nem vették figyelembe az uniós átlag kiszámítása során.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar