Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT FI EL ET LT SK

IP/07/392

Brussel, 22 maart 2007

Telecomregelgeving: EU daagt vijf lidstaten voor het Hof vanwege tekortschietende locatieherkenning bij het 112-alarmnummer

In een nieuwe reeks inbreukprocedures wegens niet-naleving van de EU-telecomregelgeving heeft de Commissie besloten om zes lidstaten voor het Europees Hof van Justitie te dagen: Italië, Litouwen, Nederland, Portugal en Slowakije omdat het Europees alarmnummer 112 in deze landen tekortkomingen vertoont, en Estland omdat het heeft verzuimd het marktonderzoek te verrichten dat op grond van de EU-telecomregelgeving vereist is. De Commissie is ook een nieuwe inbreukprocedure gestart tegen Cyprus in verband met de doorgangsrechten voor mobiele netwerken. De Commissie kon ook vier lopende zaken sluiten.

Wat het Europees alarmnummer 112 betreft, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het nummer overal bereikbaar is en goed werkt. Omdat een aantal landen er jammer genoeg niet voor heeft gezorgd dat iemand die naar een alarmnummer belt, goed kan worden getraceerd, lopen de burgers in deze landen, maar ook de burgers uit andere EU-landen die in het desbetreffende land verblijven, gevaar. Ik dring er bij deze lidstaten op aan om de veiligheid van EU-burgers beter te waarborgen, aldus Viviane Reding, EU-Commissaris voor telecommunicatie. Tevens dagen wij Estland voor het Europees Hof omdat het niet tijdig een marktonderzoek heeft verricht. Ik verzoek Estland dringend om meer haast te maken. Het gaat immers om een essentieel voorschrift in de EU-telecomregelgeving. Zonder dit onderzoek komen de mededinging en de consumentenrechten in het gedrang.

De Commissie heeft besloten om Italië, Litouwen, Nederland, Portugal en Slowakije voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat de locatieherkenning bij een oproep naar het alarmnummer 112 in deze landen in de praktijk nog niet goed werkt (zie IP/06/1358 en IP/06/464).

De Commissie heeft ook besloten om Estland voor het Hof te dagen omdat het marktonderzoek zoals bedoeld in de aanbeveling van de Commissie betreffende relevante markten (zie IP/06/1358), voor het grootste deel nog niet is verricht.

De Commissie start een nieuwe procedure tegen Cyprus en stuurt een schriftelijke aanmaning in verband met de doorgangsrechten voor mobiele netwerken.

De Commissie heeft de zaken tegen Finland en Luxemburg gesloten. Bij Finland ging het om de aanwijzing van de leverancier van de universele dienst en bij Luxemburg om de kostenberekening.

Tevens heeft de Commissie twee zaken gesloten tegen Duitsland. Deze hielden verband met de universeledienstrichtlijn en de e-privacyrichtlijn. Duitsland heeft inmiddels wetswijzigingen vastgesteld die tegemoet komen aan de bezwaren van de Commissie.

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken bij de inbreukprocedures is te vinden op de uitvoerings- en handhavingswebsite van het DG Informatiemaatschappij en media: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm#Infringements

Zie ook MEMO/07/114


Side Bar