Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV PT FI EL ET SK

IP/07/392

Briuselis, 2007 m. kovo 22 d.

Telekomunikacijų taisyklės: Europos Sąjunga kelia bylą 5 valstybėms narėms už nevykdomą asmenų, skambinančių numeriu 112, buvimo vietos nustatymą

Naujame ES telekomunikacijų teisės pažeidimų nagrinėjimo etape Europos Komisija nusprendė Europos Teisingumo Teisme iškelti bylas šešioms valstybėms narėms: Lietuvai, Italijai, Nyderlandams, Portugalijai ir Slovakijai – už trūkumus nustatant skambinančiųjų pagalbos numeriu 112 buvimo vietą; Estijai – už tai, kad neatliko ES telekomunikacijų teisės reikalaujamo rinkos tyrimo. Komisija pradėjo naują pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Kiprą dėl priėjimo teisės mobiliojo ryšio rinkoje. Šiame etape Komisija taip pat nutraukia keturias svarstomas bylas.

„Valstybės narės privalo užtikrinti, kad paskambinus Europos pagalbos numeriu pagalba būtų teikiama sklandžiai. Apmaudu, kad kai kurios valstybės, nesirūpindamos gauti informaciją apie pagalbos numeriu skambinančių asmenų buvimo vietą, palieka pavojuje savo ir atvykusius kitų ES šalių piliečius. Raginu tas valstybes nares nedelsiant imtis priemonių, kad ES piliečiai taptų saugesni, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Mes kreipiamės į Europos Teismą ir dėl Estijos, kuri laiku neatliko rinkų analizės. Raginu Estiją sparčiau paklusti esminiam ES telekomunikacijų teisės reikalavimui, dėl kurio nepaisymo mažėja konkurencija ir pažeidžiamos vartotojų teisės.“

Komisija nusprendė Europos Teisingumo Teisme iškelti bylą Lietuvai, Italijai, Nyderlandams, Portugalijai ir Slovakijai, kurios iki šiol nepajėgia nustatyti pagalbos numeriu 112 skambinančių asmenų buvimo vietos (žr. IP/06/1358 ir IP/06/464).

Komisija taip pat nusprendė Europos Teisingumo Teisme iškelti bylą Estijai už tai, kad ši neatliko daugumos rinkų tyrimų, numatytų Komisijos rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų (žr. IP/06/1358).

Siųsdama oficialų įspėjimą dėl priėjimo prie mobiliojo ryšio tinklų teisės, Komisija pradeda naują pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Kiprą.

Komisija nutraukė Suomijos ir Liuksemburgo bylų nagrinėjimą. Suomija buvo gavusi įspėjimą dėl universaliųjų paslaugų teikimo, o Liuksemburgas – dėl sąnaudų apskaitos taisyklių pažeidimo.

Komisija nusprendė nutraukti procedūras prieš Vokietiją dėl dviejų taisyklių pažeidimo, nes atsižvelgusi į Komisijos pastabas Vokietija suderino savo įstatymus su Universaliųjų paslaugų direktyva ir E. privatumo direktyva.

Išsamią pažeidimų nagrinėjimo procedūros apžvalgą galima rasti Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinio direktorato svetainėje: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm#Infringements

Taip pat žr. MEMO/07/114


Side Bar