Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV PT EL ET LT SK

IP/07/392

Bryssel 22. maaliskuuta 2007

Televiestinnän sääntely: EU haastaa viisi jäsenvaltiota oikeuteen, koska soittajan sijaintitiedot ovat puutteellisia 112-hätäpuheluissa

Euroopan komissio on käynnistänyt uusia EU:n televiestintäsäännösten rikkomista koskevia menettelyjä. Se on päättänyt haastaa kuusi jäsenvaltiota Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen: Italian, Liettuan, Alankomaat, Portugalin ja Slovakian eurooppalaiseen hätänumeroon 112 liittyvien puutteiden takia ja Viron siksi, ettei se ole tehnyt EU:n televiestintäsäännöksissä vaadittua markkina-analyysiä. Komissio on myös aloittanut uuden rikkomismenettelyn Kyprosta vastaan asiassa, joka koskee verkkojen asennusoikeuksia matkaviestintämarkkinoilla. Lisäksi komissio on tällä rikkomismenettelykierroksella lopettanut neljän vireillä olleen asian käsittelyn.

”EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että eurooppalainen hätänumero 112 on täysin toimintakelpoinen ja kaikkien käytettävissä. On valitettavaa, että useat jäsenvaltiot vaarantavat nykyisin omien kansalaistensa ja alueellaan matkailevien muiden EU-maiden kansalaisten turvallisuuden, koska ne eivät ole huolehtineet siitä, että soittajan sijaintitiedot ovat hätäpuheluissa aina saatavilla. Kehotankin näitä jäsenvaltioita toimimaan välittömästi EU:n kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi,” totesi televiestinnästä vastaava komissaari Viviane Reding. ”Haastamme myös Viron yhteisöjen tuomioistuimeen, koska se ei ole tehnyt markkina-analyysiään ajoissa. Markkina-analyysi on yksi EU:n televiestintäsäännösten keskeisistä vaatimuksista, ja sen puuttuminen heikentää todellista kilpailua ja kuluttajien oikeuksia. Kehotan Viroa nopeuttamaan toimiaan tämän vaatimuksen noudattamiseksi.”

Komissio päätti haastaa Italian, Liettuan, Alankomaat, Portugalin ja Slovakian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska soittajan sijaintitietojen saatavuus 112-hätäpuheluissa on edelleen puutteellista näissä maissa (ks. IP/06/1358 ja IP/06/464).

Komissio päätti haastaa myös Viron Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska se on jättänyt suurelta osin tekemättä merkityksellisiä markkinoita koskevassa komission suosituksessa määritellyn markkina-analyysin (ks. IP/06/1358).

Komissio aloittaa uuden rikkomismenettelyn Kyprosta vastaan ja lähettää sille virallisen ilmoituksen, joka koskee matkaviestintäverkkojen asennusoikeuksia.

Komissio on lopettanut Suomea ja Luxemburgia koskevien tapausten käsittelyn. Suomen tapaus koski yleispalvelun tarjoajan nimeämistä ja Luxemburgin tapaus kustannuslaskentaa.

Lisäksi komissio on lopettanut kaksi Saksaa vastaan aloitettua rikkomismenettelyä, jotka koskivat yleispalveludirektiiviä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä. Saksa on korjannut komission osoittamat puutteet muuttamalla lainsäädäntöään.

Komission tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston ylläpitämällä täytäntöönpano- ja valvonta-asioiden verkkosivulla on tarkemmat tiedot rikkomismenettelyjen vaiheista: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm#Infringements

Ks. myös MEMO/07/114


Side Bar