Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV PT FI EL LT SK

IP/07/392

Brüssel, 22. märts 2007

Telekommunikatsioonieeskirjad: EL kaebab viis liikmesriiki kohtusse hädaabinumbril 112 helistaja asukoha kindlaksmääramisega seotud puuduste tõttu

Uues menetluste voorus ELi telekommunikatsioonieeskirjade võimalike rikkumiste suhtes on Euroopa Komisjon otsustanud anda kuus liikmesriiki Euroopa Kohtusse: Itaalia, Leedu, Madalmaad, Portugali ja Slovakkia puuduste tõttu, mis on seotud Euroopa hädaabinumbriga 112, ning Eesti, kuna ta ei ole vastavalt ELi telekommunikatsioonieeskirjadele viinud läbi kohustuslikku turuanalüüsi. Samuti on komisjon algatanud uue rikkumismenetluse Küprose suhtes seoses teeservituudiga mobiilsideturul. Komisjon võiks selles voorus sulgeda neli pooleliolevat rikkumismenetlust.

„Liikmesriigid on kohustatud tagama Euroopa hädaabinumbri 112 täieliku toimimise ja kättesaadavuse. On kahetsusväärne, et mitmed riigid asetavad hädaohtu nii oma kodanikud kui ka teiste ELi riikide kodanikud, kes nende riiki reisivad, kuna nad ei suuda tagada, et teave hädaabikõne tegija asukoha kohta on täielikult kättesaadav. Ma kutsun neid liikmesriike üles tegutsema nüüd, et suurendada ELi kodanike ohutust,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Samuti kaebame Euroopa Kohtusse Eesti, kuna ta ei ole suutnud õigeaegselt viia läbi turuanalüüsi. Ma kutsun Eestit üles kiirendama ELi telekommunikatsioonieeskirjade põhinõuete täitmist, ilma milleta kannatavad tõhus konkurents ja tarbijaõigused."

Komisjon on otsustanud kaevata Euroopa Kohtusse Itaalia, Leedu, Madalmaad, Portugali ja Slovakkia, kuna neil esineb praktilisi puudusi seoses hädaabinumbrile 112 helistaja asukoha andmetega (vt IP/06/1358 ja IP/06/464).

Komisjon otsustas samuti kaevata Euroopa Kohtusse Eesti, kuna Eesti ei ole suutnud viia läbi enamikku turuanalüüsidest, nagu on kindlaks määratud komisjoni soovituses asjaomaste turgude koht (vt IP/06/1358).

Komisjon algatab uue rikkumismenetluse Küprose suhtes ning saadab talle ametliku kirja seoses teeservituutidega mobiilsideturul.

Komisjon on lõpetanud Soome ja Luksemburgi rikkumismenetlused. Soome juhtum käsitleb universaalteenuse osutaja kindlaksmääramist ning Luksemburgi juhtum kuluarvestust.

Peale selle on komisjon lõpetanud kaks õigusakti mittejärgimise menetlust Saksamaa suhtes seoses universaalteenuse direktiivi ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiiviga pärast õigusaktide muutmist, mille eesmärk on lahendada komisjoni küsimusi.

Üksikasjalik ülevaade rikkumismenetluste hetkeseisust on kättesaadav infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi veebilehel õigusaktide elluviimise ning jõustamise rubriigis (http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm#Infringements)

Vt ka MEMO/07/114


Side Bar