Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Bruselj, 22. marec 2007

Vodna politika: države članice morajo vložiti več truda v zagotavljanje kakovostnih voda

Evropska Komisija je danes objavila poročilo o učinkovitosti držav članic EU pri izvajanju okvirne direktive o vodah. Cilj Direktive je v Evropski uniji do leta 2015 doseči dobro raven kakovosti vode v vseh rekah, jezerih, estuarjih, obalnih vodah in podtalnicah. Ugotovitve poročila so mešane, jasno pa je, da morajo države članice storiti več za dosego ciljev Direktive. Komisija je vseeno prepričana, da je zadani cilj mogoče doseči do leta 2015. Z današnjim dnem Komisija uvaja tudi evropski informacijski sistem za vode (WISE –Water Information System for Europe), tj. spletni portal, ki je bil razvit skupaj z Evropsko agencijo za okolje in kjer so zbrani raznovrstni podatki o vodah iz celotne Evropske unije.

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Trajnostjo upravljanje z vodami je ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti, dobro počutje državljanov in konkurenčnost evropskega gospodarstva. Okvirna direktiva o vodah in ostale direktive o vodah so del ambiciozne politike za zaščito in upravljanje s tem nujno potrebnim naravnim virom. Upravljanje z vodami ima vse večji pomen pri prilagajanju na neizogibne posledice podnebnih sprememb.“

Evropski komisar za raziskave Janez Potočnik je dodal: „Veseli me, da so se naši znanstveniki odzvali na izziv, ki ga predstavlja razvoj prvega operativnega sistema, ki udeležencem v državah članicah omogoča, da Evropski komisiji in njenim partnerjem predložijo natančne okoljske in prostorske podatke. Pri oblikovanju politike, ki najbolje služi interesom evropskih državljanov, je trdna znanstvena podlaga nujno potrebna.“

Izvršna direktorica Evropske agencije za okolje Jacqueline McGlade pa dodaja: „Evropski državljani imajo pravico poznati stanje evropskih voda in učinkovitost vodne politike EU. V novem Evropskem informacijskem sistemu za vode so zbrani podatki, ki prej niso bili dostopni ali so bili razdrobljeni. Današnja uvedba sistema predstavlja šele začetek. Do leta 2010 bi radi, da WISE postane informacijski sistem o vodah, ki bo v svetovnem merilu vključeval največ podatkov.“

Zagotavljanje kakovostnih voda

Cilj okvirne direktive o vodah iz leta 2000 je do leta 2015 doseči dobro kakovost vseh voda v Evropski uniji. V skladu z Direktivo morajo države članice do konca leta 2009 sprejeti načrte upravljanja povodij. Danes objavljeni dokument poroča o napredku, ki so ga do sedaj dosegle države članice pri sprejemanju zakonodaje in vzpostavljanju struktur za dobro upravljanje z vodami.

Poročila, ki jih je poslalo vseh 27 držav članic, kažejo, da je bil storjen viden napredek. Vendar pa kažejo tudi na številne pomanjkljivosti. Ena izmed pomanjkljivosti je nepravilen prenos Direktive v nacionalno zakonodajo, druga pa znatna zamuda, s katero številne države članice v sistem za upravljanje z vodami vključujejo gospodarske instrumente.

Prav tako je treba med državami članicami in državami, kot sta Rusija in Turčija, izboljšati sodelovanje pri čezmejnih vprašanjih, kot je na primer onesnaženost voda.

Komisija je objavila tudi dve drugi poročili na to temo. Prvo je zadnje poročilo o izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Direktiva od držav članic zahteva, da v občinah, ki presegajo določeno velikost, zgradijo primerne čistilne zmogljivosti. Po ugotovitvah Komisije je pred širitvijo 2004 samo 51 % čistilnih naprav v Evropski uniji ustrezalo standardom iz navedene direktive. Drugo poročilo zadeva izvajanje Direktive o nitratih, katere cilj je zmanjšati in preprečiti onesnaževanje površinskih voda in podtalnic z nitrati iz kmetijskih virov. Izvajanje navedene direktive ostaja nepopolno v številnih državah članicah, trendi onesnaževanja pa se v Evropski uniji močno razlikujejo med seboj.

Ostala vprašanja, povezana z vodami

Del vodne politike Evropske unije so tudi številne druge direktive. Te vključujejo direktive o kopalnih vodah, podtalnici in pitni vodi ter prihodnji direktivi o morskem okolju in o obvladovanju poplav, ki sta v procesu odločanja v fazi predloga.

Evropski informacijski sistem za vode

Evropski informacijski sistem za vode je spletni portal, ki javnosti omogoča dostop do številnih informacij o vodah in z njimi povezanimi temami, kot so kopalne vode in drugi podatki o kakovosti voda, ter informacij o lokacijah za čiščenje komunalne odpadne vode. Portal je skupno delo Evropske agencije za okolje (EEA) in Evropske komisije (GD za okolje, Skupno raziskovalno središče in Eurostat).

Evropska konferenca o vodah

Na svetovni dan voda (22. marec 2007) začenja Komisija dvodnevno konferenco, ki jo bo otvoril komisar za okolje Stavros Dimas ter na kateri bosta sodelovala nemški in portugalski minister za okolje, Sigmar Gabriel in Francisco Nunes Correia.

Konferenca bo za javnost odprta na spletu preko pretočnega videa.

Več informacij:

Okvirna direktiva o vodah

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Evropski informacijski sistem za vode

http://water.europa.eu

Evropska konferenca o vodah (22.–23. marec 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar